Item


Pla de Socialització Preventiva de Violència de Gènere en Centres Educatius d’Educació Infantil i Primària

Gender violence is a serious social problem that needs an immediate response, and more preventive work to address it. Although currently there are many resources and campaigns aimed at preventing it, the number of cases has not reduced and younger people are increasingly being affected. This paper presents a teaching innovation project which involved three primary schools and seven researchers from two Catalan universities. The project aimed at giving advice and implement educational activities supported by the international scientific community with the main aim to contribute to a preventive socialization of gender violence. Thus, through activities aimed at students of primary and pre-primary education as well as the teachers and family members, as agents involved in the education of children, a significant impact has been obtained. The results showed that teacher training as well as family education has a strong impact on the preventive socialization of children and youth. Moreover, in addition to the acquisition of tools and strategies for gender violence prevention, the activities conducted have enabled students to obtain other results related to learning and improvement of coexistence

La violència de gènere és un greu problema social que necessita una resposta immediata i, a més, un treball preventiu per a abordar-la. Tot i que actualment són molts els recursos i les campanyes destinades a la prevenció d’aquesta, els casos no disminueixen i cada vegada afecten persones més joves. En aquest article presentem un projecte d’innovació docent en el qual han participat tres centres d’educació infantil i primària i set investigadors/es de dues universitats catalanes i que ha pretès assessorar i implementar actuacions educatives avalades per la comunitat científica internacional amb el principal objectiu de contribuir a una socialització preventiva de la violència de gènere. D’aquesta manera, a través d’activitats destinades a l’alumnat d’educació infantil i primària així com també al col·lectiu de professorat i al de familiars, en tant que agents que intervenen en l’educació dels nens i nenes, s’ha obtingut un impacte rellevant. Els resultats han mostrat que la formació del professorat així com també la dels familiars té una forta repercussió en la socialització preventiva del nens/es i joves. D’altra banda, cal destacar que a més a més de l’adquisició d’eines i estratègies per a la prevenció de la violència de gènere, les activitats realitzades han permès a l’alumnat obtenir altres resultats vinculats a l’aprenentatge i a la millora de la convivència

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Author: Gómez González, Aitor
Cabré Olivé, Joan
Duque Sánchez, Elena
Martín Casabona, Noemí
Molina Roldán, Silvia
Sampé Compte, Marc
Abstract: Gender violence is a serious social problem that needs an immediate response, and more preventive work to address it. Although currently there are many resources and campaigns aimed at preventing it, the number of cases has not reduced and younger people are increasingly being affected. This paper presents a teaching innovation project which involved three primary schools and seven researchers from two Catalan universities. The project aimed at giving advice and implement educational activities supported by the international scientific community with the main aim to contribute to a preventive socialization of gender violence. Thus, through activities aimed at students of primary and pre-primary education as well as the teachers and family members, as agents involved in the education of children, a significant impact has been obtained. The results showed that teacher training as well as family education has a strong impact on the preventive socialization of children and youth. Moreover, in addition to the acquisition of tools and strategies for gender violence prevention, the activities conducted have enabled students to obtain other results related to learning and improvement of coexistence
La violència de gènere és un greu problema social que necessita una resposta immediata i, a més, un treball preventiu per a abordar-la. Tot i que actualment són molts els recursos i les campanyes destinades a la prevenció d’aquesta, els casos no disminueixen i cada vegada afecten persones més joves. En aquest article presentem un projecte d’innovació docent en el qual han participat tres centres d’educació infantil i primària i set investigadors/es de dues universitats catalanes i que ha pretès assessorar i implementar actuacions educatives avalades per la comunitat científica internacional amb el principal objectiu de contribuir a una socialització preventiva de la violència de gènere. D’aquesta manera, a través d’activitats destinades a l’alumnat d’educació infantil i primària així com també al col·lectiu de professorat i al de familiars, en tant que agents que intervenen en l’educació dels nens i nenes, s’ha obtingut un impacte rellevant. Els resultats han mostrat que la formació del professorat així com també la dels familiars té una forta repercussió en la socialització preventiva del nens/es i joves. D’altra banda, cal destacar que a més a més de l’adquisició d’eines i estratègies per a la prevenció de la violència de gènere, les activitats realitzades han permès a l’alumnat obtenir altres resultats vinculats a l’aprenentatge i a la millora de la convivència
Document access: http://hdl.handle.net/2072/243643
Language: cat
Publisher: Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Violència envers les dones
Women -- Abuse of
Socialització
Socialization
Title: Pla de Socialització Preventiva de Violència de Gènere en Centres Educatius d’Educació Infantil i Primària
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors