Item


Projeccions climàtiques per a Catalunya

Aquest capítol té com a objectiu donar respostes a les qüestions següents: d’una banda, descriure projeccions climàtiques més detallades per a Catalunya i, d’altra banda, donar aquestes projeccions per a escenaris temporals més immediats. Atès que no es tractava en aquest informe de generar nous resultats com a conseqüència de nova activitat investigadora, la metodologia seguida ha estat, com en els capítols anteriors, la revisió bibliogràfica i documental d’articles i informes publicats fins avui. En concret, el principal document que s’ha utilitzat és l’informe titulat Generación de escenarios regionalizados de cambio climático para España (INM, 2007), que ha estat elaborat recentment per l’Institut Nacional de Meteorologia espanyol (actualment, Agència Estatal de Meteorologia, AEMET). Les principals tècniques de regionalització i els resultats més destacats d’aquest document es resumiranen els propers apartats. També hem emprat altres articles publicats en revistes científiques, en molts casos derivats del projecte Prudence, que permeten deduir algun resultat aplicable a Catalunya. Finalment, s’ha fet l’esforç d’integrar tota la informació obtinguda sobre les projeccions climàtiques a diferents escales, per resumir-la en un quadre que indiqui quins són els rangs esperats d’augment de la temperatura i de canvis de la precipitació, per a Catalunya i en tres àrees diferenciades (litoral, interior i Pirineu). En el mateix quadre donem valors corresponents a finals del segle xxi i, també, per al primer terç d’aquest segle. Avancem ja ara que l’elaboració d’aquest resum no ha seguit una metodologia quantitativa o estadística, sinó que s’ha fetintegrant de manera qualitativa (i, per tant, no exempta d’una certa subjectivitat) tot el coneixement dels autors, que correspon en principi a l’estat de la qüestió en cercles científics

Podeu consultar el text complet del llibre a: http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/llibre_aigua_canvi_climatic.pdf

Agència Catalana de l’Aigua; Fundació Nova Cultura de l’Aigua Catalunya; Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge

Author: Calbó Angrill, Josep
Cunillera, Jordi
Llasat, Carme
Llebot, Josep Enric
Martín, Javier
Abstract: Aquest capítol té com a objectiu donar respostes a les qüestions següents: d’una banda, descriure projeccions climàtiques més detallades per a Catalunya i, d’altra banda, donar aquestes projeccions per a escenaris temporals més immediats. Atès que no es tractava en aquest informe de generar nous resultats com a conseqüència de nova activitat investigadora, la metodologia seguida ha estat, com en els capítols anteriors, la revisió bibliogràfica i documental d’articles i informes publicats fins avui. En concret, el principal document que s’ha utilitzat és l’informe titulat Generación de escenarios regionalizados de cambio climático para España (INM, 2007), que ha estat elaborat recentment per l’Institut Nacional de Meteorologia espanyol (actualment, Agència Estatal de Meteorologia, AEMET). Les principals tècniques de regionalització i els resultats més destacats d’aquest document es resumiranen els propers apartats. També hem emprat altres articles publicats en revistes científiques, en molts casos derivats del projecte Prudence, que permeten deduir algun resultat aplicable a Catalunya. Finalment, s’ha fet l’esforç d’integrar tota la informació obtinguda sobre les projeccions climàtiques a diferents escales, per resumir-la en un quadre que indiqui quins són els rangs esperats d’augment de la temperatura i de canvis de la precipitació, per a Catalunya i en tres àrees diferenciades (litoral, interior i Pirineu). En el mateix quadre donem valors corresponents a finals del segle xxi i, també, per al primer terç d’aquest segle. Avancem ja ara que l’elaboració d’aquest resum no ha seguit una metodologia quantitativa o estadística, sinó que s’ha fetintegrant de manera qualitativa (i, per tant, no exempta d’una certa subjectivitat) tot el coneixement dels autors, que correspon en principi a l’estat de la qüestió en cercles científics
Podeu consultar el text complet del llibre a: http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/llibre_aigua_canvi_climatic.pdf
Document access: http://hdl.handle.net/2072/249063
Language: cat
Publisher: Agència Catalana de l’Aigua; Fundació Nova Cultura de l’Aigua Catalunya; Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Canvis climàtics -- Catalunya
Climatic changes -- Catalonia
Climatologia
Climatology
Title: Projeccions climàtiques per a Catalunya
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Repository: Recercat

Subjects

Authors