Item


Sobre el sentit de les matemàtiques a l’educació infantil

This article primarily addresses the role of early childhood education in the progressive acquisition of mathematical literacy or competence. In addition, it offers some supporting structures to teachers at this level, based mainly on mathematics position statements in early childhood education in the United States and Australia. Finally, it documents and explains a mathematical practice in which a group of children learn to use mathematical knowledge comprehensively and efficiently in a learning context related to daily life. In this way, they progressively identify and understand the function of mathematics, demonstrate good judgement and use and relate to mathematics to meet their needs as constructive, committed and reflective citizens

En aquest article s’argumenta, en primer lloc, quin és el paper de l’educació infantil en l’adquisició progressiva de l’alfabetismematemàtic o de la competència matemàtica; en segon lloc, s’ofereixen algunes bases al professorat d’aquesta etapa educativa, principalment a partir de les declaracions de posició sobre les matemàtiques a l’educació infantil del context americà i australià; i,finalment, es documenta i s’interpreta una pràctica matemàtica en la qual un grup d’infants aprèn a usar d’una manera comprensiva i eficaç els coneixements matemàtics en un context d’aprenentatge de la vida quotidiana, perquè progressivament identifiquin i entenguin la funció de les matemàtiques, emetin bons judicis i les usin i s’hi relacionin per a satisfer les necessitats de la seva vida com a ciutadans constructius, compromesos i reflexius

Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques (FEEMCAT); Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana de Matemàtiques

Author: Alsina, Angel
Abstract: This article primarily addresses the role of early childhood education in the progressive acquisition of mathematical literacy or competence. In addition, it offers some supporting structures to teachers at this level, based mainly on mathematics position statements in early childhood education in the United States and Australia. Finally, it documents and explains a mathematical practice in which a group of children learn to use mathematical knowledge comprehensively and efficiently in a learning context related to daily life. In this way, they progressively identify and understand the function of mathematics, demonstrate good judgement and use and relate to mathematics to meet their needs as constructive, committed and reflective citizens
En aquest article s’argumenta, en primer lloc, quin és el paper de l’educació infantil en l’adquisició progressiva de l’alfabetismematemàtic o de la competència matemàtica; en segon lloc, s’ofereixen algunes bases al professorat d’aquesta etapa educativa, principalment a partir de les declaracions de posició sobre les matemàtiques a l’educació infantil del context americà i australià; i,finalment, es documenta i s’interpreta una pràctica matemàtica en la qual un grup d’infants aprèn a usar d’una manera comprensiva i eficaç els coneixements matemàtics en un context d’aprenentatge de la vida quotidiana, perquè progressivament identifiquin i entenguin la funció de les matemàtiques, emetin bons judicis i les usin i s’hi relacionin per a satisfer les necessitats de la seva vida com a ciutadans constructius, compromesos i reflexius
Document access: http://hdl.handle.net/2072/250642
Language: cat
Publisher: Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques (FEEMCAT); Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana de Matemàtiques
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Educació infantil
Education, Preschool
Matemàtica -- Educació infantil
Mathematics -- Study and teaching (Preschool)
Matemàtica -- Educació infantil
Mathematics -- Study and teaching (Preschool)
Matemàtica -- Didàctica
Title: Sobre el sentit de les matemàtiques a l’educació infantil
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors