Item


Notícia de la presència d’un abocador ceràmic al poblat ibèric de Sant Julià de Ramis

Les obres d’arnpliació del cementiri parroquial de Sant Julia de Rarnis de l’any 1993, van permetre localitzar dues estructures defensives pertanyents al poblat ibèric descobert per F. Riuró en aquell indret durant la dècada dels anys 30. La muralla més antiga data de principis del s. IV a.C. i la més moderna de principi del s. II a.C. Es, justarnent d’aquest moment, l’abocador ceramic localitzat a lievant de les esmentades muralles. Aquest abocador, no excavat, presenta corn a caracterIstica més destacable la considerable presència de materials locals davant del petit nombre d’irnportacions. Es, no obstant, aquest material ceramic el que ens permet datar aquest abocador a finals del s. III o primers anys del s. II a.C

Museu d’Arqueologia de Catalunya

Author: Burch, Josep
Sagrera i Aradilla, Jordi
Abstract: Les obres d’arnpliació del cementiri parroquial de Sant Julia de Rarnis de l’any 1993, van permetre localitzar dues estructures defensives pertanyents al poblat ibèric descobert per F. Riuró en aquell indret durant la dècada dels anys 30. La muralla més antiga data de principis del s. IV a.C. i la més moderna de principi del s. II a.C. Es, justarnent d’aquest moment, l’abocador ceramic localitzat a lievant de les esmentades muralles. Aquest abocador, no excavat, presenta corn a caracterIstica més destacable la considerable presència de materials locals davant del petit nombre d’irnportacions. Es, no obstant, aquest material ceramic el que ens permet datar aquest abocador a finals del s. III o primers anys del s. II a.C
Document access: http://hdl.handle.net/2072/252365
Language: cat
Publisher: Museu d’Arqueologia de Catalunya
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Sant Julià de Ramis (Catalunya) -- Arqueologia
Sant Julià de Ramis (Catalonia) -- Antiquities
Ceràmica antiga -- Catalunya -- Sant Julià de Ramis
Pottery, Ancient -- Catalonia -- Sant Julià de Ramis
Title: Notícia de la presència d’un abocador ceràmic al poblat ibèric de Sant Julià de Ramis
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors