Item


La Cueva de Mollet I (Serinyà, Gerona)

On presente ici une synthèse des etudes réalisés jusqu’à le present sur la grotte de Mollet I (Serinyà, Gérone). On montre le remplissage de ce gisement, dans lequel on peut distinguer 3 ensembles principaux: le 1. postglaciare, très pauvre; le 2eme du debut du Würm III, avec une industrie aurignacienne, aussi très pauvre et le 3eme peut-étre préwürmien, avec une industrie grossière et une faune très abondante, surtout des carnivores. On decrie la faune de ce dernier, on donne des interpretations et on remarque la presence de 3 subespèces archaIques: Canis lupus lunellensis, Ursus praearctos et Crocuta spelaea intermedia. Par ce qui concerne a l’industrie des couches inférieures, on étudie celle qui procede des fouilles de 1972, inédite, et on la compare avec celle des fouilles antérieures

Es presenta una síntesi d’estudis realitzats fins al’actualitat sobre la Cova de Mollet I (Serinyà, Girona). Es mostra el reompliment del jaciment, on es poden distingir tres conjunts principals: un primer, de postglaciar, molt pobre; un segon, d’inicis del Würm III, amb indústria aurinyaciana, també molt pobre i un tercer, segurament prewürmià, amb una indústria força basta i fauna abundant, sobretot carnívors. Es descriu la fauna d’aquest últim conjunt destacant la presència de 3 subespècies arcaiques: Canis lupus lunellensis, Ursus praearctos i Crocuta spelaea intermedia. Pel que fa a la indústria dels nivells inferiors, hem estudiat aquella que procedeix de les excavacions de 1972, inèdita, i la comparem amb la de les excavacions anteriors

Museu d’Arqueologia de Catalunya

Author: Maroto, Julià
Soler i Masferrer, Narcís
Mir, Anna
Abstract: On presente ici une synthèse des etudes réalisés jusqu’à le present sur la grotte de Mollet I (Serinyà, Gérone). On montre le remplissage de ce gisement, dans lequel on peut distinguer 3 ensembles principaux: le 1. postglaciare, très pauvre; le 2eme du debut du Würm III, avec une industrie aurignacienne, aussi très pauvre et le 3eme peut-étre préwürmien, avec une industrie grossière et une faune très abondante, surtout des carnivores. On decrie la faune de ce dernier, on donne des interpretations et on remarque la presence de 3 subespèces archaIques: Canis lupus lunellensis, Ursus praearctos et Crocuta spelaea intermedia. Par ce qui concerne a l’industrie des couches inférieures, on étudie celle qui procede des fouilles de 1972, inédite, et on la compare avec celle des fouilles antérieures
Es presenta una síntesi d’estudis realitzats fins al’actualitat sobre la Cova de Mollet I (Serinyà, Girona). Es mostra el reompliment del jaciment, on es poden distingir tres conjunts principals: un primer, de postglaciar, molt pobre; un segon, d’inicis del Würm III, amb indústria aurinyaciana, també molt pobre i un tercer, segurament prewürmià, amb una indústria força basta i fauna abundant, sobretot carnívors. Es descriu la fauna d’aquest últim conjunt destacant la presència de 3 subespècies arcaiques: Canis lupus lunellensis, Ursus praearctos i Crocuta spelaea intermedia. Pel que fa a la indústria dels nivells inferiors, hem estudiat aquella que procedeix de les excavacions de 1972, inèdita, i la comparem amb la de les excavacions anteriors
Document access: http://hdl.handle.net/2072/252369
Language: cat
Publisher: Museu d’Arqueologia de Catalunya
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Cova d’en Mollet (Serinyà, Catalunya : Jaciment arqueològic)
Cova d’en Mollet (Serinyà, Catalonia : Archaeological site)
Title: La Cueva de Mollet I (Serinyà, Gerona)
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors