Item


Competències legislatives en matèria de dret patrimonial

Cal delimitar el tema en estudi perquè l’expressió Dret patrimonial no té una significació tècnica precisa, entenent que aquesta primera ponència, atès que és introductòria, s’ha d’ajustar a les qüestions que es debatran en aquestes Jornades. Una primera aproximació pot consistir en referir-se només a aquelles qüestions que, segons les nostres regles processals, s’han de dirimir davant els Tribunals de l’ordre civil, deixant de banda altres qüestions patrimonials pròpies de la jurisdicció contencioso-administrativa, com són els contractes administratius i determinats aspectes del domini públic. D’altra banda, atès el contingut del programa de les Jornades, em sembla que haig de prescindir del dret de les persones jurídiques, del dret de família, àdhuc d’aquella part que té contingut patrimonial en les relacions paterno-filials, tutelars o econòmico-matrimonials. Em referiré, doncs, només al dret de propietat, als drets reals, a les obligacions i contractes i a la defensa dels consumidors, tenint compte en especial pel que fa a aquesta darrera matèria als seus aspectes contractuals privats

Tirant lo Blanc

Author: Pérez Torrente, Josep Antoni
Abstract: Cal delimitar el tema en estudi perquè l’expressió Dret patrimonial no té una significació tècnica precisa, entenent que aquesta primera ponència, atès que és introductòria, s’ha d’ajustar a les qüestions que es debatran en aquestes Jornades. Una primera aproximació pot consistir en referir-se només a aquelles qüestions que, segons les nostres regles processals, s’han de dirimir davant els Tribunals de l’ordre civil, deixant de banda altres qüestions patrimonials pròpies de la jurisdicció contencioso-administrativa, com són els contractes administratius i determinats aspectes del domini públic. D’altra banda, atès el contingut del programa de les Jornades, em sembla que haig de prescindir del dret de les persones jurídiques, del dret de família, àdhuc d’aquella part que té contingut patrimonial en les relacions paterno-filials, tutelars o econòmico-matrimonials. Em referiré, doncs, només al dret de propietat, als drets reals, a les obligacions i contractes i a la defensa dels consumidors, tenint compte en especial pel que fa a aquesta darrera matèria als seus aspectes contractuals privats
Document access: http://hdl.handle.net/2072/254977
Language: cat
Publisher: Tirant lo Blanc
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Propietat -- Catalunya -- Congressos
Property -- Catalonia -- Congresses
Dret civil -- Catalunya -- Congressos
Civil law -- Catalonia -- Congresses
Dret català -- Congressos
Catalan law -- Congresses
Competència (Dret) -- Catalunya -- Congressos
Competent authority -- Catalonia -- Congresses
Title: Competències legislatives en matèria de dret patrimonial
Type: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Repository: Recercat

Subjects

Authors