Item


La Disposició Addicional 7ª de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general

La disposició addicional setena de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, "de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General" (en endavant, LF) estableix: Todos los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades que, en virtud de la normativa reguladora de este impuesto, vinieran obligados a llevar la contabilidad exigida en la misma, deberán legalizar sus libros y presentar sus cuentas anualmente en la forma establecida con carácter general en la legislación mercantil para los empresarios. Aquesta disposició, d’aplicació general i directa a tot l’Estat, imposa una doble obligació (legalitzar els llibres i presentar anualment els comptes) a uns subjectes definits per relació a normes tributàries (els subjectes passius de l’impost sobre societats que estan obligats a portar comptabilitat).Aquesta comunicació té per objecte determinar si les fundacions subjectes a la legislació catalana estan dins l’àmbit subjectiu d’aplicació de la disposició addicional 7ª i l’abast de les obligacions que aquesta disposició els imposa.

Tirant lo Blanc

Author: Lloret Magdalena, Jordi
Abstract: La disposició addicional setena de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, "de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General" (en endavant, LF) estableix: Todos los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades que, en virtud de la normativa reguladora de este impuesto, vinieran obligados a llevar la contabilidad exigida en la misma, deberán legalizar sus libros y presentar sus cuentas anualmente en la forma establecida con carácter general en la legislación mercantil para los empresarios. Aquesta disposició, d’aplicació general i directa a tot l’Estat, imposa una doble obligació (legalitzar els llibres i presentar anualment els comptes) a uns subjectes definits per relació a normes tributàries (els subjectes passius de l’impost sobre societats que estan obligats a portar comptabilitat).Aquesta comunicació té per objecte determinar si les fundacions subjectes a la legislació catalana estan dins l’àmbit subjectiu d’aplicació de la disposició addicional 7ª i l’abast de les obligacions que aquesta disposició els imposa.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/255030
Language: cat
Publisher: Tirant lo Blanc
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Dret civil -- Espanya -- Congressos
Civil law -- Spain -- Congresses
Fundacions (Dret) -- Congressos
Charitable uses, trusts, and foundations -- Congresses
Incentius fiscals -- Congressos
Tax incentives -- Congresses
Title: La Disposició Addicional 7ª de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general
Type: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Repository: Recercat

Subjects

Authors