Item


Estudi del posicionament de la província de Girona en el nou context logístic

En els darrers anys, s’estan produint canvis a nivell mundial que afecten a la manera comles organitzacions i els països gestionen les seves activitats logístiques. Entre les tendènciesclau que impulsen aquests canvis s’inclouen l’augment del comerç internacional, ladeslocalització de la producció i una major preocupació pel medi ambient. Així mateix, la crisiglobal que ens ha afectat durant els darrers anys ha impulsat una reducció dels costos deles empreses que ha afectat també els costos logístics, que s’han intentat reduïr mitjançantdiferents tècniques com la centralització de les produccions, l’eliminació d’intermediaris i lainternalització d’alguns serveis. Finalment, la manca de consum intern català i espanyolprovocada per la crisi financera global iniciada l’any 2007 ha impulsat les exportacions anivell català i, de forma més intensa, a nivell gironí.L’objecte d’aquest projecte és analitzar el posicionament de la província de Girona a nivellcatalà, espanyol, europeu i mundial, davant la necessitat d’afrontar aquests nous reptes, iestudiar quins serien els canvis necessaris a realitzar per tal d’esdevenir un pol logísticimportant en el nou context.D’aquesta manera, s’analitzarà la situació actual a nivell logístic de la província, estudiant,entre altres elements, les infraestructures disponibles, els fluxes d’entrada i sortida demercaderies i els operadors logístics i transportistes existents. S’analitzaran també les novestendències logístiques: l’augment de les exportacions gironines i catalanes, la deslocalitzacióde la producció d’algunes empreses, la necessitat de les empreses de reduïr els stocks permillorar la seva rendibilitat, el transport multimodal, el repte de reduïr els nivells de CO2,canvis normatius en el transport per carretera… D’aquest anàlisi en resultaran unes àreesd’oportunitat a partir de les quals podrem definir les accions necessàries i el posicionamentlogístic óptim que permetran a la província de Girona adaptar-se i beneficiar-se del noucontext. Mostrarem la possible aplicació d’aquestes accions en dos casos d’estudid’empreses reals, per tal de mostrar-ne la viabilitat i les millores que implicarien en casd’aplicar-se

Manager: Castro Vila, Rodolfo de
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Sureda Xifra, Jordi
Abstract: En els darrers anys, s’estan produint canvis a nivell mundial que afecten a la manera comles organitzacions i els països gestionen les seves activitats logístiques. Entre les tendènciesclau que impulsen aquests canvis s’inclouen l’augment del comerç internacional, ladeslocalització de la producció i una major preocupació pel medi ambient. Així mateix, la crisiglobal que ens ha afectat durant els darrers anys ha impulsat una reducció dels costos deles empreses que ha afectat també els costos logístics, que s’han intentat reduïr mitjançantdiferents tècniques com la centralització de les produccions, l’eliminació d’intermediaris i lainternalització d’alguns serveis. Finalment, la manca de consum intern català i espanyolprovocada per la crisi financera global iniciada l’any 2007 ha impulsat les exportacions anivell català i, de forma més intensa, a nivell gironí.L’objecte d’aquest projecte és analitzar el posicionament de la província de Girona a nivellcatalà, espanyol, europeu i mundial, davant la necessitat d’afrontar aquests nous reptes, iestudiar quins serien els canvis necessaris a realitzar per tal d’esdevenir un pol logísticimportant en el nou context.D’aquesta manera, s’analitzarà la situació actual a nivell logístic de la província, estudiant,entre altres elements, les infraestructures disponibles, els fluxes d’entrada i sortida demercaderies i els operadors logístics i transportistes existents. S’analitzaran també les novestendències logístiques: l’augment de les exportacions gironines i catalanes, la deslocalitzacióde la producció d’algunes empreses, la necessitat de les empreses de reduïr els stocks permillorar la seva rendibilitat, el transport multimodal, el repte de reduïr els nivells de CO2,canvis normatius en el transport per carretera… D’aquest anàlisi en resultaran unes àreesd’oportunitat a partir de les quals podrem definir les accions necessàries i el posicionamentlogístic óptim que permetran a la província de Girona adaptar-se i beneficiar-se del noucontext. Mostrarem la possible aplicació d’aquestes accions en dos casos d’estudid’empreses reals, per tal de mostrar-ne la viabilitat i les millores que implicarien en casd’aplicar-se
Document access: http://hdl.handle.net/2072/255191
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Logística (Indústria) -- Catalunya -- Girona
Empreses -- Catalunya -- Girona
Business logistics -- Catalonia -- Girona
Business enterprises -- Catalonia -- Girona
Title: Estudi del posicionament de la província de Girona en el nou context logístic
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors