Item


Conèixer l’exposició solar dels adolescents de set Instituts d’Educació Secundària de Girona: Projecte de recerca

L’exposició excessiva al sol durant la infància i adolescència és una de lesprincipals causes del càncer de pell al món. Les radiacions ultraviolades (RUV)són el principal factor de risc modificable per prevenir-lo. Diversos autors diuenque un 50% de l’exposició solar succeeix abans dels 18 anys. És per aquestmotiu que s’ha d’intervenir en aquest grup de poblacióSegons la Organització Mundial de la Salut (OMS) el càncer de pell melanoma(MM) és el que més ràpidament està augmentant i la incidència de les cremades solars ha augmentat des de començaments dels anys setanta. Existeixen programes de protecció solar tant a nivell internacional (Sun wise, Sun smart) com nacional (SolSano) i campanyes per a la prevenció de càncer de pell. Els resultats obtinguts en aquests programes han mostrat que molts adolescents no tenen les actituds ni comportaments adequats per protegir-se davant del solL’objectiu principal d’aquest estudi és identificar els coneixements de la població adolescent dels Instituts d’Educació Secundària (IES) públics de la ciutat de Girona sobre la percepció del risc que comporta l’exposició solarEs tractarà d’un estudi descriptiu, transversal i observacional. El tipus de mostreig serà consecutiu no probabilístic. La instrumentació es farà mitjançant un autoinforme d’elaboració pròpia (qüestionari), en una mostra aproximada de 660 estudiants que durant el curs 2015-2016 estaran cursant 3r d’ESO als següents IES públics de Girona: IES Carles Rahola i Llorens, IES Jaume Vicens Vives, IES Montilivi, IES Narcís Xifra i Masmitjà, IES Nou de Girona, IES Santa Eugènia, IES Santiago Sobrequés i Vidal.La metodologia que s’utilitzarà per a la realització d’aquest estudi serà quantitativa.S’utilitzaran els estadístics adients per l’anàlisi en funció a la categoria de les variables de les dades de naturalesa quantitativa o qualitativa obtingudes dels qüestionaris. Totes les dades s’analitzaran amb l’ajuda del programa Statistical Package for the Social Science (SPSS)

Excessive exposure to the sun during childhood and adolescence is a major cause of skin cancer in the world. Ultraviolet radiations (UVR) are the main modifiable risk factor to prevent it. Several authors say that the 50% of sun exposure occurs before the age of 18 years old. This is the reason why we have to intervene in this population groupAccording to the World Health Organization (WHO), the melanoma skin cancer is the fastest growing and the incidence of sunburns has increased since the early seventies There exists sun protection programs both internationally (Sun wise, Sun smart) and national level (SolSano) and campaigns for the prevention of skin cancer. The results of these programs have shown that many teens do not have attitudes or appropriate behaviours to protect themselves against the sun. This study aims to identify the knowledge among adolescents about the risk perception of solar exposure of the public high schools (IES) in Girona. This will be a descriptive, observational and transversal study. The sample will be consecutive not probabilistic. The instrumentation will be based on a selfevaluation of our own (questionnaire) in a sample of approximately 660students during the 2015-2016 academic year. It will be done 3rd ESO in one of the following public high schools in Girona: IES Carles Rahola i Llorens, IES Jaume Vicens Vives, IES Montilivi, IES Narcís Xifra i Masmitjà, IES Nou de Girona, IES Santa Eugenia, IES Santiago Sobrequés i VidalThe methodology that will be used for this study will be quantitative. The appropriate statistical analysis will be used according to the category of the data variables quantitative or qualitative which we will have obtained in the questionnaires. All data will be analysed with the help of the program Statistical Package for the Social Science (SPSS)

Facultat d’Infermeria

Manager: Rascón Hernán, Carolina
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Bonmatí Montalat, Eva
Abstract: L’exposició excessiva al sol durant la infància i adolescència és una de lesprincipals causes del càncer de pell al món. Les radiacions ultraviolades (RUV)són el principal factor de risc modificable per prevenir-lo. Diversos autors diuenque un 50% de l’exposició solar succeeix abans dels 18 anys. És per aquestmotiu que s’ha d’intervenir en aquest grup de poblacióSegons la Organització Mundial de la Salut (OMS) el càncer de pell melanoma(MM) és el que més ràpidament està augmentant i la incidència de les cremades solars ha augmentat des de començaments dels anys setanta. Existeixen programes de protecció solar tant a nivell internacional (Sun wise, Sun smart) com nacional (SolSano) i campanyes per a la prevenció de càncer de pell. Els resultats obtinguts en aquests programes han mostrat que molts adolescents no tenen les actituds ni comportaments adequats per protegir-se davant del solL’objectiu principal d’aquest estudi és identificar els coneixements de la població adolescent dels Instituts d’Educació Secundària (IES) públics de la ciutat de Girona sobre la percepció del risc que comporta l’exposició solarEs tractarà d’un estudi descriptiu, transversal i observacional. El tipus de mostreig serà consecutiu no probabilístic. La instrumentació es farà mitjançant un autoinforme d’elaboració pròpia (qüestionari), en una mostra aproximada de 660 estudiants que durant el curs 2015-2016 estaran cursant 3r d’ESO als següents IES públics de Girona: IES Carles Rahola i Llorens, IES Jaume Vicens Vives, IES Montilivi, IES Narcís Xifra i Masmitjà, IES Nou de Girona, IES Santa Eugènia, IES Santiago Sobrequés i Vidal.La metodologia que s’utilitzarà per a la realització d’aquest estudi serà quantitativa.S’utilitzaran els estadístics adients per l’anàlisi en funció a la categoria de les variables de les dades de naturalesa quantitativa o qualitativa obtingudes dels qüestionaris. Totes les dades s’analitzaran amb l’ajuda del programa Statistical Package for the Social Science (SPSS)
Excessive exposure to the sun during childhood and adolescence is a major cause of skin cancer in the world. Ultraviolet radiations (UVR) are the main modifiable risk factor to prevent it. Several authors say that the 50% of sun exposure occurs before the age of 18 years old. This is the reason why we have to intervene in this population groupAccording to the World Health Organization (WHO), the melanoma skin cancer is the fastest growing and the incidence of sunburns has increased since the early seventies There exists sun protection programs both internationally (Sun wise, Sun smart) and national level (SolSano) and campaigns for the prevention of skin cancer. The results of these programs have shown that many teens do not have attitudes or appropriate behaviours to protect themselves against the sun. This study aims to identify the knowledge among adolescents about the risk perception of solar exposure of the public high schools (IES) in Girona. This will be a descriptive, observational and transversal study. The sample will be consecutive not probabilistic. The instrumentation will be based on a selfevaluation of our own (questionnaire) in a sample of approximately 660students during the 2015-2016 academic year. It will be done 3rd ESO in one of the following public high schools in Girona: IES Carles Rahola i Llorens, IES Jaume Vicens Vives, IES Montilivi, IES Narcís Xifra i Masmitjà, IES Nou de Girona, IES Santa Eugenia, IES Santiago Sobrequés i VidalThe methodology that will be used for this study will be quantitative. The appropriate statistical analysis will be used according to the category of the data variables quantitative or qualitative which we will have obtained in the questionnaires. All data will be analysed with the help of the program Statistical Package for the Social Science (SPSS)
Document access: http://hdl.handle.net/2072/256689
Language: cat
Publisher: Facultat d’Infermeria
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Melanoma
Radiació ultraviolada
Ultraviolet radiation
Pell -- Càncer
Title: Conèixer l’exposició solar dels adolescents de set Instituts d’Educació Secundària de Girona: Projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors