Item


Poesia, ritual i cant per a la festa: l’univers creatiu i festiu dels poemes de vesticions i professions al convent de carmelites descalces de Barcelona (segle XVII) = Poetry, ritual and chant for celebrations: the creative and festive universe of the poems of vesticions and professions in the convent of Discalced Carmelites of Barcelona (17th century)

In this essay we address one of the most important poetic subgenres in the tradition of Carmelite women: the works composed for ceremonies of vestition and solemn profession in which the nuns left behind his mundane life and opened a new life as the wife of Jesus. First of all, we provide a general overview of the customs and functions of the poetry in the Discalced Carmelites, which has been already analysed in the context of the Hispanic literature, but rarely from the perspective of the Catalan area. Secondly, we present and contextualize a corpus of twenty-five unpublished compositions on vestitions and professions, copied in the manuscript of the Discalced Carmelites of Barcelona

En aquest treball analitzem les composicions escrites per a les cerimònies de presa d’hàbit i vel i la professiósolemne al convent de la Immaculada Concepció de Barcelona. Aquests poemes amb què les religioses deixavenenrere la seva vida seglar i inauguraven un nou camí com a esposa de Jesucrist, amb una nova identitat construïdaen la clausura, formen part d’un dels “subgèneres” poètics més importants i amb una presència més arrelada en latradició poètica carmelitana femenina. Per a estudiar-los, en primer lloc, oferim una caracterització general necessàriadels usos i funcions de la poesia i el cant al Carmel Descalç femení, aspecte que rarament havia estat tractat des d’unaperspectiva catalana. En segon lloc, presentem i emmarquem un corpus tancat de vint-i-cinc composicions inèditessobre vesticions i professions, que foren escrites per les monges mateixes i copiades posteriorment en el manuscritde les carmelites descalces de Barcelona, recentment exhumat. N’analitzem les formes d’expressió poètica i els temespresents, per tractar d’extreure’n una identitat femenina carmelitana en el marc d’una tradició hispànica més àmplia

Universitat de València

Author: Zaragoza, Verònica
Abstract: In this essay we address one of the most important poetic subgenres in the tradition of Carmelite women: the works composed for ceremonies of vestition and solemn profession in which the nuns left behind his mundane life and opened a new life as the wife of Jesus. First of all, we provide a general overview of the customs and functions of the poetry in the Discalced Carmelites, which has been already analysed in the context of the Hispanic literature, but rarely from the perspective of the Catalan area. Secondly, we present and contextualize a corpus of twenty-five unpublished compositions on vestitions and professions, copied in the manuscript of the Discalced Carmelites of Barcelona
En aquest treball analitzem les composicions escrites per a les cerimònies de presa d’hàbit i vel i la professiósolemne al convent de la Immaculada Concepció de Barcelona. Aquests poemes amb què les religioses deixavenenrere la seva vida seglar i inauguraven un nou camí com a esposa de Jesucrist, amb una nova identitat construïdaen la clausura, formen part d’un dels “subgèneres” poètics més importants i amb una presència més arrelada en latradició poètica carmelitana femenina. Per a estudiar-los, en primer lloc, oferim una caracterització general necessàriadels usos i funcions de la poesia i el cant al Carmel Descalç femení, aspecte que rarament havia estat tractat des d’unaperspectiva catalana. En segon lloc, presentem i emmarquem un corpus tancat de vint-i-cinc composicions inèditessobre vesticions i professions, que foren escrites per les monges mateixes i copiades posteriorment en el manuscritde les carmelites descalces de Barcelona, recentment exhumat. N’analitzem les formes d’expressió poètica i els temespresents, per tractar d’extreure’n una identitat femenina carmelitana en el marc d’una tradició hispànica més àmplia
Document access: http://hdl.handle.net/2072/266322
Language: cat
Publisher: Universitat de València
Rights: Reconeixement 3.0 Espanya
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca
Subject: Carmelites -- Poesia
Carmelites -- Congresses
Title: Poesia, ritual i cant per a la festa: l’univers creatiu i festiu dels poemes de vesticions i professions al convent de carmelites descalces de Barcelona (segle XVII) = Poetry, ritual and chant for celebrations: the creative and festive universe of the poems of vesticions and professions in the convent of Discalced Carmelites of Barcelona (17th century)
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors