Item


Optimització del disseny d’un aerogenerador d’eix vertical

L’energia minieòlica ha despertat un gran interès, essent considerada com unafont d’energia de generació distribuïda amb gran potencial de desenvolupament anivell domèstic i industrial, i per tant a nivell d’integració en zones urbanes.Existeixen diferents tipus de màquines eòliques. És classifiquen segons laposició del seu eix respecte la direcció del vent.Un tipus de màquina eòlica es el que es coneix com aerogenerador d’eixvertical. Les màquines d’eix vertical més utilitzades són de tipus Savonius i Darrieux.L’aerogenerador Savonius pot arrancar amb poc vent, essent molt senzilla laseva fabricació, té una velocitat de gir petita i el seu rendiment es relativament baix.L’aerogenerador Darrieux requereix vents de 4 a 5 metres per segon (m/s) coma mínim per funcionar correctament, manté grans velocitats de gir i un bon rendiment.En un projecte previ, es va dissenyar i crear un prototip que combinava elsavantatges dels aerogeneradors tipus Savonius i Darrieux en un, mitjançant un canvide geometria. Per obtenir el major benefici de les dues geometries es van crear unes palesmòbils capaces de variar la seva posició a través d’un sistema inercial, variant aixíl’angle d’incidència del vent.Els resultats obtinguts amb el model testejat experimentalment al laboratoriindicaven que la posició inicial de les pales de l’aerogenerador al tenir més superfíciede contacte amb el vent, afavoria el moviment de l’aerogenerador a baixes velocitatsde vent.L’objectiu del projecte és optimitzar el disseny del prototip per tal d’augmentarneel rendiment, i arribar a crear un producte alternatiu a les energies renovables delmercat i viable per la seva comercialització.Amb la idea inicial del model testejat en un projecte previ, es dimensiona unaerogenerador d’eix vertical d’àlep recte basat en un model comercial capaç deproporcionar una potència 1kW

Manager: Montoro Moreno, Lino
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Ortiz Brugué, Georgina
Abstract: L’energia minieòlica ha despertat un gran interès, essent considerada com unafont d’energia de generació distribuïda amb gran potencial de desenvolupament anivell domèstic i industrial, i per tant a nivell d’integració en zones urbanes.Existeixen diferents tipus de màquines eòliques. És classifiquen segons laposició del seu eix respecte la direcció del vent.Un tipus de màquina eòlica es el que es coneix com aerogenerador d’eixvertical. Les màquines d’eix vertical més utilitzades són de tipus Savonius i Darrieux.L’aerogenerador Savonius pot arrancar amb poc vent, essent molt senzilla laseva fabricació, té una velocitat de gir petita i el seu rendiment es relativament baix.L’aerogenerador Darrieux requereix vents de 4 a 5 metres per segon (m/s) coma mínim per funcionar correctament, manté grans velocitats de gir i un bon rendiment.En un projecte previ, es va dissenyar i crear un prototip que combinava elsavantatges dels aerogeneradors tipus Savonius i Darrieux en un, mitjançant un canvide geometria. Per obtenir el major benefici de les dues geometries es van crear unes palesmòbils capaces de variar la seva posició a través d’un sistema inercial, variant aixíl’angle d’incidència del vent.Els resultats obtinguts amb el model testejat experimentalment al laboratoriindicaven que la posició inicial de les pales de l’aerogenerador al tenir més superfíciede contacte amb el vent, afavoria el moviment de l’aerogenerador a baixes velocitatsde vent.L’objectiu del projecte és optimitzar el disseny del prototip per tal d’augmentarneel rendiment, i arribar a crear un producte alternatiu a les energies renovables delmercat i viable per la seva comercialització.Amb la idea inicial del model testejat en un projecte previ, es dimensiona unaerogenerador d’eix vertical d’àlep recte basat en un model comercial capaç deproporcionar una potència 1kW
Document access: http://hdl.handle.net/2072/267805
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Aerogeneradors -- Disseny i construcció
Energia eòlica -- Aparells i accessoris
Wind turbine -- Design
Wind power -- Equipment and supplies
Title: Optimització del disseny d’un aerogenerador d’eix vertical
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors