Item


Polisèmia del nom punta i els seus derivats verbals: una comparativa històrica entre el castellà i el català = The Polysemy of the Noun Punta and its Verbal Derivatives: a Historical Comparison of Catalan and Spanish

Aquest estudi presenta una anàlisi comparativa de l’evolució semàntica del nom punta i elsverbs que se’n deriven en les llengües castellana i catalana: apuntar (cat. /cas.), despuntar (cat. /cas.), espuntar (cat.), traspuntar (cat. / cas.), puntejar (cat.) i puntear (cas.). Es pren com a marcteòric la teoria del Lexicó Generatiu (Pustejovsky 1995), que permet examinar els processos queintervenen en el sorgiment de les diverses accepcions dels mots des d’un punt de vista sub-lèxici composicional. Partint dels supòsits d’aquesta teoria, es demostra que els canvis i extensionssemàntiques experimentades per punta i els seus derivats a nivell històric responen a una sèriede mecanismes generatius que s’activen en el context d’ús

This study presents a comparative analysis of the semantic evolution of the noun punta and its verbal derivatives in both Catalan and Spanish: apuntar (Cat. / Sp.), despuntar (Cat. / Sp.), espuntar (Cat.), traspuntar (Cat. / Sp.), puntejar (Cat.) and puntear (Sp.). The Generative Lexicon framework (Pustejovsky 1995) is adopted, which allows examining the processes that intervene in the emergence of words’ new senses from a sub-lexical and compositional standpoint. It is demonstrated that the semantic changes and extensions undergone by punta and its verbal derivatives throughout the history can be accounted for by means of a series of generative devices that operate when these terms are used in context

Aquesta investigació ha estat finançada per una beca FPU del Ministeri d’Educació, Culturai Esport del Govern d’Espanya (AP2012-1445); pels projectes d’investigació FFI201129440-C03-02 i FFI2014-56968-C4-4-P, concedits pel Ministeri de Ciència i Innovació i el Ministerid’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya; i per l’ajut del programa de Suport als Grups de Recerca (2014 SGR 1013) de la Generalitat de Catalunya

Universitat de Barcelona. Facultat de Filologia

Author: Gibert Sotelo, Elisabeth
Abstract: Aquest estudi presenta una anàlisi comparativa de l’evolució semàntica del nom punta i elsverbs que se’n deriven en les llengües castellana i catalana: apuntar (cat. /cas.), despuntar (cat. /cas.), espuntar (cat.), traspuntar (cat. / cas.), puntejar (cat.) i puntear (cas.). Es pren com a marcteòric la teoria del Lexicó Generatiu (Pustejovsky 1995), que permet examinar els processos queintervenen en el sorgiment de les diverses accepcions dels mots des d’un punt de vista sub-lèxici composicional. Partint dels supòsits d’aquesta teoria, es demostra que els canvis i extensionssemàntiques experimentades per punta i els seus derivats a nivell històric responen a una sèriede mecanismes generatius que s’activen en el context d’ús
This study presents a comparative analysis of the semantic evolution of the noun punta and its verbal derivatives in both Catalan and Spanish: apuntar (Cat. / Sp.), despuntar (Cat. / Sp.), espuntar (Cat.), traspuntar (Cat. / Sp.), puntejar (Cat.) and puntear (Sp.). The Generative Lexicon framework (Pustejovsky 1995) is adopted, which allows examining the processes that intervene in the emergence of words’ new senses from a sub-lexical and compositional standpoint. It is demonstrated that the semantic changes and extensions undergone by punta and its verbal derivatives throughout the history can be accounted for by means of a series of generative devices that operate when these terms are used in context
Aquesta investigació ha estat finançada per una beca FPU del Ministeri d’Educació, Culturai Esport del Govern d’Espanya (AP2012-1445); pels projectes d’investigació FFI201129440-C03-02 i FFI2014-56968-C4-4-P, concedits pel Ministeri de Ciència i Innovació i el Ministerid’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya; i per l’ajut del programa de Suport als Grups de Recerca (2014 SGR 1013) de la Generalitat de Catalunya
Document access: http://hdl.handle.net/2072/286354
Language: cat
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Filologia
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Castellà -- Polisèmia
Català -- Polisèmia
Castellà -- Semàntica
Català -- Semantics
Title: Polisèmia del nom punta i els seus derivats verbals: una comparativa històrica entre el castellà i el català = The Polysemy of the Noun Punta and its Verbal Derivatives: a Historical Comparison of Catalan and Spanish
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors