Item


"Per virtut del sant Roser": Imatges arbòries al convent de Sant Pere Màrtir de Manresa = By virtue of the Holy Rosary: Arboreal images in the friary of Sant Pere Màrtir of Manresa

The Arbre del Roser (Rose Tree) and the Arbre amb sants i santes de l’orde dominic (Tree with Saints of the DominicanOrder) are two large paintings from the former Dominican friary of Manresa. Both paintings stand outfor their size, the diversity of their subjects and their varied iconography. In addition, the central axis of the compositionof each work is formed by a tree. To understand the purpose of these paintings and the context in whichthey were produced, it is essential to delve more deeply into multiple aspects of the Dominican imaginary of themodern era, particularly the iconography, preaching, liturgy and literary works promoted by the order and howtheir special devotions spread. These two works present the main values of the Dominican order, the benefits ofdevotion to Our Lady of the Rosary and the lineage of saints and blesseds of the order. These two assets werealso the main arguments used to glorify the institution in a context of competition between orders that struggledto promote and spread their special devotions among the faithful. The key to interpreting these paintings canbe found in literary sources produced during the 16th and 17th centuries by the Dominican friars, among themchronicles, public records, hagiographies, prayer books and collections of miracles. The texts allow identifyingthe characters represented and a comprehensive reading of the works. The aim is to reconstruct a part of the Dominicanimaginary of the modern era that, until now, has been relatively unknown

L’Arbre del Roser i l’Arbre amb sants i santes de l’orde dominic són dues grans pintures provinents del desaparegut convent de frares predicadors de Manresa. Totes dues destaquen per diversos motius, entre d’altres: les dimensions que presenten, la diversitat de personatges que hi ha i la varietat de la seva iconografia. Totes dues tenen, a més a més, un arbre com a eix central de la composició. Per conèixer el context de producció i la funció d’aquestes pintures, cal aprofundir en múltiples aspectes de l’imaginari dominic d’època moderna (la iconografia, la prèdica, la litúrgia i les obres literàries promogudes per l’orde), a més de saber com s’articulava la difusió de les seves devocions particulars.L’Arbre del Roser i l’Arbre amb sants i santes de l’orde dominic mostren els valors principals de l’orde de predicadors, els beneficis de la devoció a la Verge del Roser i la nissaga de sants i beats d’aquesta congregació. Aquests dos actius eren també els arguments més importants emprats en el discurs d’exaltació de la institució en un context de competència entre els ordes, els quals pugnaven per promocionar i estendre les seves devocions particulars entre els fidels. La clau per interpretar aquestes pintures l’aportarà l’estudi de les fonts literàries pròpies dels frares predicadors, com ara cròniques, annals, hagiografies, devocionaris i reculls de miracles produïts durant els segles XVI i XVII. A través d’aquests textos, podrem identificar els personatges representats i realitzar-ne una lectura de conjunt. L’objectiu és reconstruir una porció de l’imaginari dominic d’època moderna fins ara molt poc conegut

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Art

Author: Agustí Vivas, Francesc
Abstract: The Arbre del Roser (Rose Tree) and the Arbre amb sants i santes de l’orde dominic (Tree with Saints of the DominicanOrder) are two large paintings from the former Dominican friary of Manresa. Both paintings stand outfor their size, the diversity of their subjects and their varied iconography. In addition, the central axis of the compositionof each work is formed by a tree. To understand the purpose of these paintings and the context in whichthey were produced, it is essential to delve more deeply into multiple aspects of the Dominican imaginary of themodern era, particularly the iconography, preaching, liturgy and literary works promoted by the order and howtheir special devotions spread. These two works present the main values of the Dominican order, the benefits ofdevotion to Our Lady of the Rosary and the lineage of saints and blesseds of the order. These two assets werealso the main arguments used to glorify the institution in a context of competition between orders that struggledto promote and spread their special devotions among the faithful. The key to interpreting these paintings canbe found in literary sources produced during the 16th and 17th centuries by the Dominican friars, among themchronicles, public records, hagiographies, prayer books and collections of miracles. The texts allow identifyingthe characters represented and a comprehensive reading of the works. The aim is to reconstruct a part of the Dominicanimaginary of the modern era that, until now, has been relatively unknown
L’Arbre del Roser i l’Arbre amb sants i santes de l’orde dominic són dues grans pintures provinents del desaparegut convent de frares predicadors de Manresa. Totes dues destaquen per diversos motius, entre d’altres: les dimensions que presenten, la diversitat de personatges que hi ha i la varietat de la seva iconografia. Totes dues tenen, a més a més, un arbre com a eix central de la composició. Per conèixer el context de producció i la funció d’aquestes pintures, cal aprofundir en múltiples aspectes de l’imaginari dominic d’època moderna (la iconografia, la prèdica, la litúrgia i les obres literàries promogudes per l’orde), a més de saber com s’articulava la difusió de les seves devocions particulars.L’Arbre del Roser i l’Arbre amb sants i santes de l’orde dominic mostren els valors principals de l’orde de predicadors, els beneficis de la devoció a la Verge del Roser i la nissaga de sants i beats d’aquesta congregació. Aquests dos actius eren també els arguments més importants emprats en el discurs d’exaltació de la institució en un context de competència entre els ordes, els quals pugnaven per promocionar i estendre les seves devocions particulars entre els fidels. La clau per interpretar aquestes pintures l’aportarà l’estudi de les fonts literàries pròpies dels frares predicadors, com ara cròniques, annals, hagiografies, devocionaris i reculls de miracles produïts durant els segles XVI i XVII. A través d’aquests textos, podrem identificar els personatges representats i realitzar-ne una lectura de conjunt. L’objectiu és reconstruir una porció de l’imaginari dominic d’època moderna fins ara molt poc conegut
Document access: http://hdl.handle.net/2072/286391
Language: cat
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Art
Rights: Attribution-NonCommercial 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
Subject: Dominicans -- Catalunya -- Manresa
Sant Pere Màrtir (Església : Manresa)
Roser, Mare de Déu del
Pintura barroca -- Catalunya
Painting, Baroque -- Catalonia
Title: "Per virtut del sant Roser": Imatges arbòries al convent de Sant Pere Màrtir de Manresa = By virtue of the Holy Rosary: Arboreal images in the friary of Sant Pere Màrtir of Manresa
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0