Item


Detecció i gestió del risc de maltractament mitjançant el telèfon Infància Respon

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (d’ara endavant DGAIA) desenvolupa, des de 2006, unprograma d’actuacions orientat a la creació de serveis que permeten detectar situacions de risc i desprotecció defuturs nadons o infants entre 0 i 17 anys, amb domicili a Catalunya o que s’hi trobin eventualment, i tambénotificar-les i actuar-hi. Aquestes mesures han de ser útils per prevenir que aquestes situacions esdevinguin unmaltractament greu al menor.Totes aquestes actuacions estan incloses en el projecte "Infància Respon", que consta de dues fases: en laprimera, s’ha creat la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil (UDEPMI), s’ha ampliat i modificatel telèfon de la infància (Infància Respon 900 300 777) i s’ha posat en marxa el Registre Unificat deMaltractaments Infantils-Hospitals (RUMI-Hospitals), que permet la comunicació i el seguiment dels casos depresumptes maltractaments infantils detectats a tots els hospitals del sistema sanitari català. En la segona fase,es crearà la web http://infanciarespon.gencat.cat, portal que donarà accés a la totalitat del RUMI, i el Mòdul desuport a la gestió del risc (MSRG) per prevenir i detectar els maltractaments d’infants i adolescents, i fomentar laseva participació, la dels professionals de diferents àmbits (salut, educació, cossos de seguretat i serveis socials)i la ciutadania en general en la construcció del sistema de polítiques d’infància i adolescència de Catalunya

Generalitat de Catalunya. Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

Author: Sadurní Brugué, Marta
Aldea Lacambra, Pilar
Pérez Burriel, Marc
Montes i Vallecillos, Anna
Abstract: La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (d’ara endavant DGAIA) desenvolupa, des de 2006, unprograma d’actuacions orientat a la creació de serveis que permeten detectar situacions de risc i desprotecció defuturs nadons o infants entre 0 i 17 anys, amb domicili a Catalunya o que s’hi trobin eventualment, i tambénotificar-les i actuar-hi. Aquestes mesures han de ser útils per prevenir que aquestes situacions esdevinguin unmaltractament greu al menor.Totes aquestes actuacions estan incloses en el projecte "Infància Respon", que consta de dues fases: en laprimera, s’ha creat la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil (UDEPMI), s’ha ampliat i modificatel telèfon de la infància (Infància Respon 900 300 777) i s’ha posat en marxa el Registre Unificat deMaltractaments Infantils-Hospitals (RUMI-Hospitals), que permet la comunicació i el seguiment dels casos depresumptes maltractaments infantils detectats a tots els hospitals del sistema sanitari català. En la segona fase,es crearà la web http://infanciarespon.gencat.cat, portal que donarà accés a la totalitat del RUMI, i el Mòdul desuport a la gestió del risc (MSRG) per prevenir i detectar els maltractaments d’infants i adolescents, i fomentar laseva participació, la dels professionals de diferents àmbits (salut, educació, cossos de seguretat i serveis socials)i la ciutadania en general en la construcció del sistema de polítiques d’infància i adolescència de Catalunya
Document access: http://hdl.handle.net/2072/292992
Language: cat
Publisher: Generalitat de Catalunya. Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Maltractament infantil -- Notificació
Child abuse -- Reporting
Title: Detecció i gestió del risc de maltractament mitjançant el telèfon Infància Respon
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors