Item


Supporting competence development processes on open learning systems through personalization

This thesis aim for promoting the learning objects economy by offering teacher the possibility of generating adaptive and standardized learning designs. The adaptation of the generated learning design considers two of the most relevant users characteristic: their competences and their learning styles. Standardized and Adaptive Learning Design Generation Process was implemented using HTN planning. Generation process considers a few inputs from the teachers, in particular, those related with the standardized competence definition, the learning objects metadata as well as the data from the initial student model used with adaptation purposes. The learning designs generation process was enriched through the design of two processes, the learning objects searching and positioning processes. These processes permit to look for learning objects in distributed learning objects repositories and use them as inputs for a generated learning design. A layered evaluation process was developed in order to validate the solutions.

El objetivo principal de esta tesis es promover la economía de objetos de aprendizaje ofreciendo al profesor la posibilidad de generar diseños de aprendizaje adaptativos y estandarizados. Los diseños generados consideran dos características de usuario en las adaptaciones: sus competencias y estilos de aprendizaje. El proceso de generación semiautomática de diseños de aprendizaje se implementó utilizando planificación HTN; considerándose pocas entradas por parte del docente, en particular, las definiciones de competencia, los metadatos de los objetos de aprendizaje así como los datos de un modelo inicial del estudiante que serán usados en el proceso de adaptación. El proceso de generación de diseños fue enriquecido a través de dos procesos: los procesos de búsqueda y posicionamiento de objetos de aprendizaje, creados para buscar objetos de aprendizaje en repositorios distribuidos y utilizarlos como entradas para los diseños generados. Se desarrolló un proceso de evaluación por capas para validar las soluciones propuestas.

Universitat de Girona

Manager: Fabregat Gesa, Ramon
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Author: Baldiris Navarro, Silvia Margarita
Abstract: This thesis aim for promoting the learning objects economy by offering teacher the possibility of generating adaptive and standardized learning designs. The adaptation of the generated learning design considers two of the most relevant users characteristic: their competences and their learning styles. Standardized and Adaptive Learning Design Generation Process was implemented using HTN planning. Generation process considers a few inputs from the teachers, in particular, those related with the standardized competence definition, the learning objects metadata as well as the data from the initial student model used with adaptation purposes. The learning designs generation process was enriched through the design of two processes, the learning objects searching and positioning processes. These processes permit to look for learning objects in distributed learning objects repositories and use them as inputs for a generated learning design. A layered evaluation process was developed in order to validate the solutions.
El objetivo principal de esta tesis es promover la economía de objetos de aprendizaje ofreciendo al profesor la posibilidad de generar diseños de aprendizaje adaptativos y estandarizados. Los diseños generados consideran dos características de usuario en las adaptaciones: sus competencias y estilos de aprendizaje. El proceso de generación semiautomática de diseños de aprendizaje se implementó utilizando planificación HTN; considerándose pocas entradas por parte del docente, en particular, las definiciones de competencia, los metadatos de los objetos de aprendizaje así como los datos de un modelo inicial del estudiante que serán usados en el proceso de adaptación. El proceso de generación de diseños fue enriquecido a través de dos procesos: los procesos de búsqueda y posicionamiento de objetos de aprendizaje, creados para buscar objetos de aprendizaje en repositorios distribuidos y utilizarlos como entradas para los diseños generados. Se desarrolló un proceso de evaluación por capas para validar las soluciones propuestas.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/294565
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Disseny d’aprenentatge
Diseños de aprendizaje
Learning designs
Open learning systems
Sistemas de aprendizaje abiertos
Sistemes d’aprenentatge oberts
Learning objects
Objectes d’aprenentatge
Objetos de aprendizaje
Entorno de aprendizaje electrónico adaptativo
Entorn d’aprenentatge electrònic adaptatiu
Adaptative e-learning environments
Estàndards d’aprenentatge electrònic
Estándares de aprendizaje electrónico
e-learning standards
68 - Indústries, oficis i comerç d’articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica
Title: Supporting competence development processes on open learning systems through personalization
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors