Item


Enfoques metodológicos para mejorar la precisión y fiabilidad de los sistemas de monitorización continua de glucosa en pacientes con diabetes tipo 1 y en pacientes críticos mediante técnicas lineales y no lineales

This dissertation focuses on the development and improvement of the minimally invasive continuous glucose monitoring systems (CGMS). This dissertation gives emphasis in solving the problem of the accuracy and reliability of the blood glucose (BG) concentrations estimated by CGMS. The main novelty of this dissertation is that it takes into account the dynamic relationship between BG and interstitial glucose (IG) in the algorithms for BG estimation. Furthermore, pattern recognition and learning techniques are explored combining the information provided by the monitor itself and variables related to the patient’s clinical condition, to detect correct and incorrect measurements, without requiring any reference measurement. The performance of the proposed methodological approaches has been validated with data from different clinical studies, in both diabetic and critically-ill patients

Aquesta tesi doctoral s’enfoca en el desenvolupament i millora dels sistemes de monitoratge continu de glucosa (SMCG) mínimament invasius, fent èmfasi en la resolució del problema de la precisió i fiabilitat de les concentracions de glucosa en plasma (BG) estimats pels SMCG. La principal novetat d’aquesta tesi és tenir en compte la relació dinàmica entre BG i la glucosa intersticial (IG) en els algorismes d’estimació de BG, i aplicar tècniques d’aprenentatge i reconeixement de patrons que utilitzen la informació subministrada pel propi SMCG i variables relacionades amb la condició clínica del pacient, per detectar estimacions de BG correctes i incorrectes, sense requerir de cap mesura de referència. El rendiment dels mètodes proposats s’ha validat amb dades de diferents estudis clínics, tant de malalts diabètics com de malalts crítics

Universitat de Girona

Manager: Vehí, Josep
Ruiz Ordóñez, Magda Liliana
Other contributions: Universitat de Girona. Institut d’Informàtica i Aplicacions
Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica
Author: Leal Moncada, Yenny Teresa
Abstract: This dissertation focuses on the development and improvement of the minimally invasive continuous glucose monitoring systems (CGMS). This dissertation gives emphasis in solving the problem of the accuracy and reliability of the blood glucose (BG) concentrations estimated by CGMS. The main novelty of this dissertation is that it takes into account the dynamic relationship between BG and interstitial glucose (IG) in the algorithms for BG estimation. Furthermore, pattern recognition and learning techniques are explored combining the information provided by the monitor itself and variables related to the patient’s clinical condition, to detect correct and incorrect measurements, without requiring any reference measurement. The performance of the proposed methodological approaches has been validated with data from different clinical studies, in both diabetic and critically-ill patients
Aquesta tesi doctoral s’enfoca en el desenvolupament i millora dels sistemes de monitoratge continu de glucosa (SMCG) mínimament invasius, fent èmfasi en la resolució del problema de la precisió i fiabilitat de les concentracions de glucosa en plasma (BG) estimats pels SMCG. La principal novetat d’aquesta tesi és tenir en compte la relació dinàmica entre BG i la glucosa intersticial (IG) en els algorismes d’estimació de BG, i aplicar tècniques d’aprenentatge i reconeixement de patrons que utilitzen la informació subministrada pel propi SMCG i variables relacionades amb la condició clínica del pacient, per detectar estimacions de BG correctes i incorrectes, sense requerir de cap mesura de referència. El rendiment dels mètodes proposats s’ha validat amb dades de diferents estudis clínics, tant de malalts diabètics com de malalts crítics
Document access: http://hdl.handle.net/2072/294754
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Sistemas de monitorización continua de glucosa
Sistemes de monitoratge continu de glucosa
Continuous glucose monitoring systems
Diabetes mellitus tipo 1
Diabetis mellitus tipus 1
Diabetes mellitus type 1
Pacientes críticos
Pacients crítics
Critically-ill patients
Modelos autorregresivos
Models autorregressius
Autoregressive models
Análisis de componentes principales
Anàlisi de components principals
Principal component analysis
Maquinas de soporte vectorial
Màquines de suport vectorial
Support vector machines
61 - Medicina
68 - Indústries, oficis i comerç d’articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica
Title: Enfoques metodológicos para mejorar la precisión y fiabilidad de los sistemas de monitorización continua de glucosa en pacientes con diabetes tipo 1 y en pacientes críticos mediante técnicas lineales y no lineales
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors