Item


A naturalistic theory of intentional content

Naturalistic theories of intentional content aim at explaining the phenomenon of representation in naturalistic terms: what kind of relation is a representational relation? What grounds the fact that certain states qualify as representations and some do not? What determines representational content? In my dissertation, I provide an original naturalistic theory of representational content along the lines of teleosemantics and use it in order to solve several questions related to cognition. So my thesis is divided into two main parts. The goal of the first part of the project was to provide a set of necessary and sufficient conditions for a state to be endowed with representational content and, in the second part, I apply this naturalistic framework to cognition, focusing on perception and concepts

Les teories naturalistes del contingut intencional intenten explicar el fenomen de la representació en termes naturalistes: Quin tipus de relació és la relació de representació? Què fonamenta el fet que alguns estats siguin representacions i d’altres no? Què determina el contingut representacional? A la meva tesi, defenso una original teoria naturalista del contingut intencional des d’una perspectiva teleosemàntica i l’uso per solucionar un conjunt de problemes relacionats amb la cognició. Per tant, la meva tesi està dividida en dues parts principals; l’objectiu de la primera part és de donar un conjunt de condicions necessàries i suficients perquè un estat tingui contingut intencional i, en la segona part, aplico aquest esquema a la cognició, amb especial interès en la percepció i els conceptes

Universitat de Girona

Manager: Pineda Oliva, David
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Filosofia
Author: Artiga Galindo, Marc
Abstract: Naturalistic theories of intentional content aim at explaining the phenomenon of representation in naturalistic terms: what kind of relation is a representational relation? What grounds the fact that certain states qualify as representations and some do not? What determines representational content? In my dissertation, I provide an original naturalistic theory of representational content along the lines of teleosemantics and use it in order to solve several questions related to cognition. So my thesis is divided into two main parts. The goal of the first part of the project was to provide a set of necessary and sufficient conditions for a state to be endowed with representational content and, in the second part, I apply this naturalistic framework to cognition, focusing on perception and concepts
Les teories naturalistes del contingut intencional intenten explicar el fenomen de la representació en termes naturalistes: Quin tipus de relació és la relació de representació? Què fonamenta el fet que alguns estats siguin representacions i d’altres no? Què determina el contingut representacional? A la meva tesi, defenso una original teoria naturalista del contingut intencional des d’una perspectiva teleosemàntica i l’uso per solucionar un conjunt de problemes relacionats amb la cognició. Per tant, la meva tesi està dividida en dues parts principals; l’objectiu de la primera part és de donar un conjunt de condicions necessàries i suficients perquè un estat tingui contingut intencional i, en la segona part, aplico aquest esquema a la cognició, amb especial interès en la percepció i els conceptes
Document access: http://hdl.handle.net/2072/294819
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Naturalisme
Naturalism
Naturalismo
Contingut intencional
Intentional content
Contenido intencional
Representació
Representation
Representación
Ruth Millikan
Percepció
Perception
Percepción
Conceptes
Concepts
Conceptos
1 - Filosofia i psicologia
Title: A naturalistic theory of intentional content
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors