Item


Indústria, mineria i artesania en toponímia rural: el cas del municipi d’Osor (la Selva)

The study presented is interdisciplinary names: the presence of place names related with industrial, artisanal or mining activities in rural areas. The main hypothesis refers to this fact; the uniqueness of industrial, mining or craft in a rural area is an important reason to influence their names, a fact that gives archaeological value, remembering economic activities now disappeared. The methodology used for the study has been usually applied in onomastic studies: compilation of names from field work, oral interviews, archival work, revision of ancient documents and revision of works and studies related to the cartography of Osor. The final conclusion is that, as proposed in the hypothesis, in a rural area as the studied, the low presence of industrial, artisanal or mining activities have generated place names that have helped in keeping the memory of economic activities now disappeared

L’estudi que presentem tracta de toponímia interdisciplinar: la presència de noms de lloc de caràcter industrial, artesanal o miner en un espai rural. La hipòtesi inicial fa referència a aquest fet: l’excepcionalitat d’activitats industrials, artesanals o mineres en una zona rural és una raó prou important perquè influeixi en la seva toponímia, cosa que li dóna valor arqueològic diacrònic pel record d’activitats econòmiques desaparegudes. La metodologia seguida per a l’estudi ha estat l’aplicada en els estudis onomàstics: recull de noms a partir de treball de camp, entrevistes orals, treball d’arxiu, buidatge de documentació antiga i consulta a obres cartogràfiques i estudis referits a Osor. La conclusió final és que, com es plantejava a la hipòtesi inicial, efectivament, en un terme rural i forestal com el treballat, la poca presència d’activitats industrials, artesanals o mineres ha generat noms de lloc que han servit per mantenir el record d’aspectes econòmics avui desapareguts

El estudio que presentamos se refiere a la toponimia interdisciplinar: la presencia de nombres de lugar de carácter industrial, artesanal o minero en un espacio rural. La hipótesis inicial hace referencia a este hecho; la excepcionalidad de las actividades industriales, artesanales o mineras en una zona rural es una razón suficientemente importante para que influya en su toponimia, lo que le da valor arqueológico diacrónico por el recuerdo de actividades económicas desaparecidas. La metodología seguida para el estudio ha sido la aplicada en los estudios onomásticos: recopilación de nombres a partir de trabajo de campo, entrevistas orales, trabajo de archivo, vaciado de documentación antigua y consulta de obras cartográficas y estudios referidos a Osor. La conclusión final es que, como se planteaba en la hipótesis inicial, efectivamente, en un término rural y forestal como el trabajado, la escasa presencia de actividades industriales, artesanales o mineras ha generado nombres de lugar que han servido para mantener el recuerdo de aspectos económicos hoy desaparecidos

Universidad de Barcelona

Author: Bruguera i Ligero, Fèlix
Espinach Orús, Xavier
Julián Pérez, Fernando
Verdaguer Pujadas, Narcís
Abstract: The study presented is interdisciplinary names: the presence of place names related with industrial, artisanal or mining activities in rural areas. The main hypothesis refers to this fact; the uniqueness of industrial, mining or craft in a rural area is an important reason to influence their names, a fact that gives archaeological value, remembering economic activities now disappeared. The methodology used for the study has been usually applied in onomastic studies: compilation of names from field work, oral interviews, archival work, revision of ancient documents and revision of works and studies related to the cartography of Osor. The final conclusion is that, as proposed in the hypothesis, in a rural area as the studied, the low presence of industrial, artisanal or mining activities have generated place names that have helped in keeping the memory of economic activities now disappeared
L’estudi que presentem tracta de toponímia interdisciplinar: la presència de noms de lloc de caràcter industrial, artesanal o miner en un espai rural. La hipòtesi inicial fa referència a aquest fet: l’excepcionalitat d’activitats industrials, artesanals o mineres en una zona rural és una raó prou important perquè influeixi en la seva toponímia, cosa que li dóna valor arqueològic diacrònic pel record d’activitats econòmiques desaparegudes. La metodologia seguida per a l’estudi ha estat l’aplicada en els estudis onomàstics: recull de noms a partir de treball de camp, entrevistes orals, treball d’arxiu, buidatge de documentació antiga i consulta a obres cartogràfiques i estudis referits a Osor. La conclusió final és que, com es plantejava a la hipòtesi inicial, efectivament, en un terme rural i forestal com el treballat, la poca presència d’activitats industrials, artesanals o mineres ha generat noms de lloc que han servit per mantenir el record d’aspectes econòmics avui desapareguts
El estudio que presentamos se refiere a la toponimia interdisciplinar: la presencia de nombres de lugar de carácter industrial, artesanal o minero en un espacio rural. La hipótesis inicial hace referencia a este hecho; la excepcionalidad de las actividades industriales, artesanales o mineras en una zona rural es una razón suficientemente importante para que influya en su toponimia, lo que le da valor arqueológico diacrónico por el recuerdo de actividades económicas desaparecidas. La metodología seguida para el estudio ha sido la aplicada en los estudios onomásticos: recopilación de nombres a partir de trabajo de campo, entrevistas orales, trabajo de archivo, vaciado de documentación antigua y consulta de obras cartográficas y estudios referidos a Osor. La conclusión final es que, como se planteaba en la hipótesis inicial, efectivamente, en un término rural y forestal como el trabajado, la escasa presencia de actividades industriales, artesanales o mineras ha generado nombres de lugar que han servido para mantener el recuerdo de aspectos económicos hoy desaparecidos
Document access: http://hdl.handle.net/2072/294827
Language: cat
Publisher: Universidad de Barcelona
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Onomàstica
Onomastics
Topònims
Names, Geographical
Explotació forestal -- Catalunya -- Osor
Logging -- Catalonia -- Osor
Title: Indústria, mineria i artesania en toponímia rural: el cas del municipi d’Osor (la Selva)
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors