Item


Contribution to laser milling process parameters selection for process planning operations

Nontraditional manufacturing processes (NTM) appeared to answer the growing demands of market productivity. Needs of higher quality products in less time and new demands such as new exotic work materials, innovative geometric designs as well as much smaller dimensions justify laser processes insight. Laser machining is a NTM which presents several unique advantages in material processing that makes it suitable to solve these demands. However, laser machining is a complex process, because the type of laser, the combination of process parameters, the material and the configuration of the process among other variables, could affect the performance of the process. This thesis focuses on increasing knowledge about the laser milling, establishing relationships between the process parameters and the key process aspects (quality, dimensional accuracy and productivity)

Els processos de mecanitzat no tradicionals van aparèixer per donar resposta a la creixent demana del mercat productiu. A la necessitat de productes d’alta qualitat en el menor temps possible s’hi afegeixen noves demandes com nous materials exòtics, dissenys amb geometries innovadores així com dimensions molt petites. El mecanitzat làser és un procés no tradicional que presenta un seguit d’avantatges únics que el fan adequat per donar solució a aquestes demandes. Tot i això, el mecanitzat làser és un procés complex. El tipus de làser, la combinació dels paràmetres de procés, el material i la configuració, entre d’altres variables, poden afectar l’execució del procés. Aquesta tesi pretén ampliar el coneixement sobre el fresat làser, establint relacions entre els paràmetres de procés i els aspectes rellevants de procés (qualitat, precisió dimensional i productivitat)

Universitat de Girona

Manager: Ciurana, Quim de
Ferrer Mallorquí, Inès
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial
Author: Teixidor Ezpeleta, Daniel
Abstract: Nontraditional manufacturing processes (NTM) appeared to answer the growing demands of market productivity. Needs of higher quality products in less time and new demands such as new exotic work materials, innovative geometric designs as well as much smaller dimensions justify laser processes insight. Laser machining is a NTM which presents several unique advantages in material processing that makes it suitable to solve these demands. However, laser machining is a complex process, because the type of laser, the combination of process parameters, the material and the configuration of the process among other variables, could affect the performance of the process. This thesis focuses on increasing knowledge about the laser milling, establishing relationships between the process parameters and the key process aspects (quality, dimensional accuracy and productivity)
Els processos de mecanitzat no tradicionals van aparèixer per donar resposta a la creixent demana del mercat productiu. A la necessitat de productes d’alta qualitat en el menor temps possible s’hi afegeixen noves demandes com nous materials exòtics, dissenys amb geometries innovadores així com dimensions molt petites. El mecanitzat làser és un procés no tradicional que presenta un seguit d’avantatges únics que el fan adequat per donar solució a aquestes demandes. Tot i això, el mecanitzat làser és un procés complex. El tipus de làser, la combinació dels paràmetres de procés, el material i la configuració, entre d’altres variables, poden afectar l’execució del procés. Aquesta tesi pretén ampliar el coneixement sobre el fresat làser, establint relacions entre els paràmetres de procés i els aspectes rellevants de procés (qualitat, precisió dimensional i productivitat)
Document access: http://hdl.handle.net/2072/294903
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Laser machining
Mecanitzat làser
Mecanizado láser
Process parameters
Paràmetres de procés
Parámetros de proceso
Micro-machining
Micromecanitzat
Micromecanizado
Process planning
Planificació del procés
Planificación del proceso
Biomedical applications
Aplicacions biomèdiques
Aplicaciones biomédicas
621 - Enginyeria mecànica en general. Tecnologia nuclear. Electrotècnia. Maquinària
Title: Contribution to laser milling process parameters selection for process planning operations
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors