Item


A study of the bond and flexural behaviour of reinforced concrete elements strengthened with near surface mounted (NSM) FRP reinforcement

The main objective of the thesis is to study the bond behaviour of NSM FRP reinforcement in concrete elements. With this aim an extensive program of experimental tests complemented with numerical analysis has been performed to study the effect of the variables affecting this technique. In the first part of this thesis the modified pull-out test is carried out. A Finite Element Analysis (using the program FEMIX V.4) was used to perform several trials to fit as much as possible (inverse analysis) the force versus loaded end slip responses obtained experimentally in direct pullout tests. In the second part of this thesis an experimental program of flexural tests on RC beams strengthened with NSM FRP has been carried out to study the effect on the flexural behaviour of some of the previous variables studied in the first part

L’objectiu principal d’aquesta tesi és l’estudi del comportament adherent entre el reforç NSM FRP i l’element de formigó. D’aquesta manera s’ha realitzat un extens programa d’assajos experimentals complementat amb anàlisis numèriques per tal d’estudiar les variables que incideixen en aquesta tècnica. En la primera part de la tesi es fa un estudi de l’adherència emprant l’assaig de pull-out modificat. S’ha realitzat una anàlisi amb el MEF (emprant el programa FEMIX V.4) per tal de fer diverses proves per ajustar amb la màxima precisió possible (anàlisi inversa) la resposta força-lliscament de l’extrem carregat de la barra obtinguda experimentalment en els assajos de pull-out. A la segona part de la tesi s’ha portat a terme un programa d’assajos a flexió d’elements de formigó armat reforçats amb NSM FRP per tal d’estudiar l’efecte d’algunes de les variables analitzades en la primera part

Universitat de Girona

Manager: Torres Llinàs, Lluís
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial
Author: Attia Abdelgayed Abdelgawad Sharaky, Ibrahim
Abstract: The main objective of the thesis is to study the bond behaviour of NSM FRP reinforcement in concrete elements. With this aim an extensive program of experimental tests complemented with numerical analysis has been performed to study the effect of the variables affecting this technique. In the first part of this thesis the modified pull-out test is carried out. A Finite Element Analysis (using the program FEMIX V.4) was used to perform several trials to fit as much as possible (inverse analysis) the force versus loaded end slip responses obtained experimentally in direct pullout tests. In the second part of this thesis an experimental program of flexural tests on RC beams strengthened with NSM FRP has been carried out to study the effect on the flexural behaviour of some of the previous variables studied in the first part
L’objectiu principal d’aquesta tesi és l’estudi del comportament adherent entre el reforç NSM FRP i l’element de formigó. D’aquesta manera s’ha realitzat un extens programa d’assajos experimentals complementat amb anàlisis numèriques per tal d’estudiar les variables que incideixen en aquesta tècnica. En la primera part de la tesi es fa un estudi de l’adherència emprant l’assaig de pull-out modificat. S’ha realitzat una anàlisi amb el MEF (emprant el programa FEMIX V.4) per tal de fer diverses proves per ajustar amb la màxima precisió possible (anàlisi inversa) la resposta força-lliscament de l’extrem carregat de la barra obtinguda experimentalment en els assajos de pull-out. A la segona part de la tesi s’ha portat a terme un programa d’assajos a flexió d’elements de formigó armat reforçats amb NSM FRP per tal d’estudiar l’efecte d’algunes de les variables analitzades en la primera part
Document access: http://hdl.handle.net/2072/295019
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Bond behaviour
Comportament adherent
Comportamiento adherente
Slip
Lliscament
Deslizamiento
Near surface mounted
NSM
Fiber reinforced polymer
FRP
Flexural behaviour
Comportament a flexió
Comportamiento a flexión
Pullout
69 - Materials de construcció. Pràctiques i procediments de construcció
Title: A study of the bond and flexural behaviour of reinforced concrete elements strengthened with near surface mounted (NSM) FRP reinforcement
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors