Item


Un estudi sobre la visibilitat de i la participació activa de les persones grans en les exposicions temporals: vincles entre memòria, narratives personals i objectes museístics

This thesis is interested in analyzing how museums perceive elderly people as an emerging audience; which are the common educational practices targeted at this group and what is its position within the museum program; how strategies are used by museums to encourage active participation and how elderly people are receiving these proposals. From the study of these issues and the analysis of several experiences held in different Spanish museums, this thesis sketches a new line in museum’s education, based on the links that can be established between the reminiscences of elderly people, personal narratives and museum objects. In this case, the memory becomes a fundamental mechanism for the construction of meaning, considering that the visitor is trying to locate it within the context of their experience. Following this line, education is conducted through two educational activities within the framework of two exhibitions with members of the University Extension Program for Elderly People developed at the Universitat de Girona which aims to reveal the relevance of personal narratives (experiences, memories, imaginations) in the construction of knowledge in the case of elderly people

Aquesta tesi ha estudiat com els museus perceben les persones grans com una audiència emergent; quines són les pràctiques educatives habituals destinades a aquest col·lectiu i quin és el seu posicionament dins la programació museística; com són les estratègies que utilitzen els museus per a fomentar la seva participació activa i com reben les persones grans aquestes propostes. A partir de l’estudi d’aquestes qüestions i de l’anàlisi de diversos programes duts a terme en diferents museus espanyols, es va dibuixar una nova tendència educativa al museu basada en els vincles que es poden establir entre les reminiscències de les persones grans, les narratives personals i els objectes museístics. Seguint aquesta línea educativa es van dur a terme dues accions educatives dins del marc de dues exposicions temporals amb membres de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran de la Universitat de Girona que es proposaven esbrinar quina és la importància que tenen les narratives personals (vivències, records, imaginacions) en la construcció de coneixement en el cas de les persones grans.

Universitat de Girona

Manager: Juanola i Terradellas, Roser
Padró Puig, Carla
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Didàctiques Específiques
Author: Colomer i Costal, Anna
Abstract: This thesis is interested in analyzing how museums perceive elderly people as an emerging audience; which are the common educational practices targeted at this group and what is its position within the museum program; how strategies are used by museums to encourage active participation and how elderly people are receiving these proposals. From the study of these issues and the analysis of several experiences held in different Spanish museums, this thesis sketches a new line in museum’s education, based on the links that can be established between the reminiscences of elderly people, personal narratives and museum objects. In this case, the memory becomes a fundamental mechanism for the construction of meaning, considering that the visitor is trying to locate it within the context of their experience. Following this line, education is conducted through two educational activities within the framework of two exhibitions with members of the University Extension Program for Elderly People developed at the Universitat de Girona which aims to reveal the relevance of personal narratives (experiences, memories, imaginations) in the construction of knowledge in the case of elderly people
Aquesta tesi ha estudiat com els museus perceben les persones grans com una audiència emergent; quines són les pràctiques educatives habituals destinades a aquest col·lectiu i quin és el seu posicionament dins la programació museística; com són les estratègies que utilitzen els museus per a fomentar la seva participació activa i com reben les persones grans aquestes propostes. A partir de l’estudi d’aquestes qüestions i de l’anàlisi de diversos programes duts a terme en diferents museus espanyols, es va dibuixar una nova tendència educativa al museu basada en els vincles que es poden establir entre les reminiscències de les persones grans, les narratives personals i els objectes museístics. Seguint aquesta línea educativa es van dur a terme dues accions educatives dins del marc de dues exposicions temporals amb membres de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran de la Universitat de Girona que es proposaven esbrinar quina és la importància que tenen les narratives personals (vivències, records, imaginacions) en la construcció de coneixement en el cas de les persones grans.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/295039
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Museologia
Museología
Museology
Educació d’adults
Educación de adultos
Adult education
Educació al llarg de la vida
Educación a lo largo de la vida
Lifelong learning
Història de l’art
Historia del arte
History of art
06 - Organitzacions. Associacions. Congressos. Exposicions. Museus
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
Title: Un estudi sobre la visibilitat de i la participació activa de les persones grans en les exposicions temporals: vincles entre memòria, narratives personals i objectes museístics
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors