Item


Adapting forest management to climate change

Climate change is one of the most important challenges of the 21st century. The increase in the concentration of CO2 in the atmosphere, in temperatures, and changes in the precipitation pattern are expected to alter the dynamics of forest ecosystems and the process of natural disturbances like fire or pests. Thus, it seems necessary to adopt policies to increase the resilience of forest ecosystems through management practices. At the same time, forest ecosystems can play an important role to mitigate climate change impacts through the sequestration of carbon. This thesis aims to integrate a biogeochemical and an economic model in order to determine the optimal management regime of a forest under climate change. It analyses the capacity of Mediterranean forests to adapt to new environmental conditions, to an increase in wildfires, and evaluate the associated costs and benefits. Likewise, it determines forest carbon sequestration costs, so that they can be compared with the costs of other mitigation policies

El canvi climàtic es un dels reptes mes importants del segle XXI. L’increment en l’atmosfera de la concentració de CO2, en les temperatures i en el règim pluvial, comportarà canvis en la dinàmica dels ecosistemes forestals així com en els processos de pertorbació naturals com els incendis o les plagues. Per tant sembla necessari adoptar polítiques que augmentin la resiliencia dels ecosistemes forestals a través de la gestió. Al mateix temps, els propis ecosistemes forestals poden ajudar a mitigar els impactes del canvi climàtic mitjançant l’emmagatzematge de carboni. La present tesis integra un model biogeoquímic amb un d’econòmic per determinar la gestió òptima d’una parcel·la forestal en presencia de canvi climàtic. Això permet analitzar la capacitat dels boscos mediterranis d’adaptar-se a les condicions climàtiques canviants i a l’increment d’incendis forestals, avaluant d’aquesta manera els costos i els beneficis associats. A més, també es determinen els costos de l’emmagatzematge de carboni amb la finalitat que puguin ser comparats amb els costos d’altres polítiques de mitigació

Universitat de Girona

Manager: Goetz, Renan-Ulrich
Xabadia i Palmada, Àngels
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Economia
Author: Mur Torrentó, Rubén Javier
Abstract: Climate change is one of the most important challenges of the 21st century. The increase in the concentration of CO2 in the atmosphere, in temperatures, and changes in the precipitation pattern are expected to alter the dynamics of forest ecosystems and the process of natural disturbances like fire or pests. Thus, it seems necessary to adopt policies to increase the resilience of forest ecosystems through management practices. At the same time, forest ecosystems can play an important role to mitigate climate change impacts through the sequestration of carbon. This thesis aims to integrate a biogeochemical and an economic model in order to determine the optimal management regime of a forest under climate change. It analyses the capacity of Mediterranean forests to adapt to new environmental conditions, to an increase in wildfires, and evaluate the associated costs and benefits. Likewise, it determines forest carbon sequestration costs, so that they can be compared with the costs of other mitigation policies
El canvi climàtic es un dels reptes mes importants del segle XXI. L’increment en l’atmosfera de la concentració de CO2, en les temperatures i en el règim pluvial, comportarà canvis en la dinàmica dels ecosistemes forestals així com en els processos de pertorbació naturals com els incendis o les plagues. Per tant sembla necessari adoptar polítiques que augmentin la resiliencia dels ecosistemes forestals a través de la gestió. Al mateix temps, els propis ecosistemes forestals poden ajudar a mitigar els impactes del canvi climàtic mitjançant l’emmagatzematge de carboni. La present tesis integra un model biogeoquímic amb un d’econòmic per determinar la gestió òptima d’una parcel·la forestal en presencia de canvi climàtic. Això permet analitzar la capacitat dels boscos mediterranis d’adaptar-se a les condicions climàtiques canviants i a l’increment d’incendis forestals, avaluant d’aquesta manera els costos i els beneficis associats. A més, també es determinen els costos de l’emmagatzematge de carboni amb la finalitat que puguin ser comparats amb els costos d’altres polítiques de mitigació
Document access: http://hdl.handle.net/2072/295064
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Environmental management
Gestió ambiental
Gestión ambiental
Environmental economics
Economia ambiental
Economía ambiental
Climate change
Canvi climàtic
Cambio climático
Dynamic optimization
Optimització dinàmica
Optimización dinámica
Forest management
Gestió forestal
Gestión forestal
33 - Economia
504 - Ciències del medi ambient
Title: Adapting forest management to climate change
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors