Item


L’estructura de govern de les universitats públiques del Sistema Universitari de Catalunya

La tesi doctoral "L’estructura de govern de les universitats públiques del Sistema Universitari de Catalunya", proposa una configuració del govern intern de les universitats públiques que aglutina els elements requerits per donar resposta a la necessària modernització de l’educació superior segons les directrius de la Comissió Europea: incorporació dels agents socials al govern universitari, diversificació de les vies de finançament, increment paral·lel de l’autonomia de les institucions i de les vies d’exercici del retiment de comptes. Aquesta configuració té cura de garantir el respecte als principis bàsics que configuren l’ensenyament superior, les llibertats de càtedra, d’estudi i de recerca, així com l’autonomia universitària. Al mateix temps es racionalitzen el nombre i el volum dels òrgans de govern, per facilitar l’agilitat i l’eficiència en la gestió

The PhD thesis "The government structure of the public universities of the University System of Catalonia", proposes a configuration for the internal government of the Catalan public universities that brings together the required elements to meet the modernization of higher education, according to the guidelines of the European Commission. It opens to a direct involvement of stakeholders in the university government, diversification of funding resources, increase of the institutions autonomy as well as of their accountability. This configuration is careful to ensure full respect for the principles that shape higher education: academic freedom for professors, researchers and students, as well as university autonomy. Moreover, it rationalizes the number and size of the governing bodies in order to achieve better agility and efficiency in management

Universitat de Girona

Manager: Trayter Jiménez, Joan Manuel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Dret Públic
Author: Lladó Martínez, Albert
Abstract: La tesi doctoral "L’estructura de govern de les universitats públiques del Sistema Universitari de Catalunya", proposa una configuració del govern intern de les universitats públiques que aglutina els elements requerits per donar resposta a la necessària modernització de l’educació superior segons les directrius de la Comissió Europea: incorporació dels agents socials al govern universitari, diversificació de les vies de finançament, increment paral·lel de l’autonomia de les institucions i de les vies d’exercici del retiment de comptes. Aquesta configuració té cura de garantir el respecte als principis bàsics que configuren l’ensenyament superior, les llibertats de càtedra, d’estudi i de recerca, així com l’autonomia universitària. Al mateix temps es racionalitzen el nombre i el volum dels òrgans de govern, per facilitar l’agilitat i l’eficiència en la gestió
The PhD thesis "The government structure of the public universities of the University System of Catalonia", proposes a configuration for the internal government of the Catalan public universities that brings together the required elements to meet the modernization of higher education, according to the guidelines of the European Commission. It opens to a direct involvement of stakeholders in the university government, diversification of funding resources, increase of the institutions autonomy as well as of their accountability. This configuration is careful to ensure full respect for the principles that shape higher education: academic freedom for professors, researchers and students, as well as university autonomy. Moreover, it rationalizes the number and size of the governing bodies in order to achieve better agility and efficiency in management
Document access: http://hdl.handle.net/2072/295116
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Universitats
Universidades
Universities
Governança
Gobernanza
Governance
Dret administratiu
Derecho administrativo
Administrative law
Administració pública
Administración pública
Public administration
342 - Dret constitucional. Dret administratiu
378 - Ensenyament superior. Universitats
Title: L’estructura de govern de les universitats públiques del Sistema Universitari de Catalunya
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors