Item


Les Sentències catòliques del diví poeta Dant (1545) de Jaume Ferrer de Blanes. Edició crítica, estudi i contextualització biogràfica i literària

Lord Ferrer (Vidreres,~1445 – Blanes,1529), royal and aristocratic attorney, cosmographer, jewelrer, lapidary, merchant and writer, left early age, to the court of Naples at King Ferdinand’s I service. After this eventful Italian journey he went back to Blanes at the Viscount of Cabrera and Bas’ service, until he died in 1529. One of his servants, seventeen years later, published some of the documents found scattered in Ferrer’s House, Catholic sentences from the divine poet Dante Florentine, compiled by most respectable lord Jaume Ferrer de Blanes [sic], including three parts: «Conclusions», where explains "Among all the things needed by a man to achieve his goal and his eternal beattitude, they are mainly three"; «Meditation», is a reflection of the passion and death of Jesus Christ at "the holy loch of Calvary", and «Letters», twelve letters and texts, "made to lord Jaume Ferrer, answers and rules ordered by him in Cosmography and Seacraft”

Procurador reial i nobiliari, cosmògraf, joier, lapidari, mercader i escriptor,Ferrer (Vidreres, ~1445 – Blanes,1529) va marxar de jove a Nàpols, al servei del rei Ferdinando I d’Aragona. Acabada aquesta peripècia italiana va tornar a Blanes al servei del vescomte de Cabrera i de Bas fins que hi va morir al 1529. Un seu criat, disset anys més tard de la mort, va editar uns papers esparsos que havia trobat a can Ferrer, les Sentèncias cathòlicas del diví poeta Dant florentí, compilades per lo prudentíssim mossèn Jaume Ferrer de Blanes [sic], incloent-hi tres parts: «Conclusions»,on estableix «Entre totas las cosas necessàries a l’home per aconseguir lo seu fi y beatitut eterna principalment són tres»; «Meditació», reflexió sobre la passió i mort de Jesucrist a «lo santíssim loch de Calvari», i «Letras», dotze cartes i textos, «a mossèn Jaume Ferrer, respostes e regles per ell ordenades en cosmographia y en art de navegar»

Universitat de Girona

Manager: Alcoberro i Pericay, Ramon
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació
Author: Llorenç Blat, Josep
Abstract: Lord Ferrer (Vidreres,~1445 – Blanes,1529), royal and aristocratic attorney, cosmographer, jewelrer, lapidary, merchant and writer, left early age, to the court of Naples at King Ferdinand’s I service. After this eventful Italian journey he went back to Blanes at the Viscount of Cabrera and Bas’ service, until he died in 1529. One of his servants, seventeen years later, published some of the documents found scattered in Ferrer’s House, Catholic sentences from the divine poet Dante Florentine, compiled by most respectable lord Jaume Ferrer de Blanes [sic], including three parts: «Conclusions», where explains "Among all the things needed by a man to achieve his goal and his eternal beattitude, they are mainly three"; «Meditation», is a reflection of the passion and death of Jesus Christ at "the holy loch of Calvary", and «Letters», twelve letters and texts, "made to lord Jaume Ferrer, answers and rules ordered by him in Cosmography and Seacraft”
Procurador reial i nobiliari, cosmògraf, joier, lapidari, mercader i escriptor,Ferrer (Vidreres, ~1445 – Blanes,1529) va marxar de jove a Nàpols, al servei del rei Ferdinando I d’Aragona. Acabada aquesta peripècia italiana va tornar a Blanes al servei del vescomte de Cabrera i de Bas fins que hi va morir al 1529. Un seu criat, disset anys més tard de la mort, va editar uns papers esparsos que havia trobat a can Ferrer, les Sentèncias cathòlicas del diví poeta Dant florentí, compilades per lo prudentíssim mossèn Jaume Ferrer de Blanes [sic], incloent-hi tres parts: «Conclusions»,on estableix «Entre totas las cosas necessàries a l’home per aconseguir lo seu fi y beatitut eterna principalment són tres»; «Meditació», reflexió sobre la passió i mort de Jesucrist a «lo santíssim loch de Calvari», i «Letras», dotze cartes i textos, «a mossèn Jaume Ferrer, respostes e regles per ell ordenades en cosmographia y en art de navegar»
Document access: http://hdl.handle.net/2072/295438
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Literatura catalana
Catalan literature
Renaixement
Renacimiento
Renaissance
Jaume Ferrer de Blanes
Dant Alighieri
Dante Alighieri
Marquès de Santillana
Marqués de Santillana
Marquis of Santillana
Cristòfor Colom
Cristóbal Colón
Christopher Columbus
82 - Literatura
Title: Les Sentències catòliques del diví poeta Dant (1545) de Jaume Ferrer de Blanes. Edició crítica, estudi i contextualització biogràfica i literària
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors