Item


Smarter urban planning through a citizen-based approach. The Smart urban planning method

In this dissertation we propose an objective method for updating traditional urban planning methodologies based on input from citizens regarding their current and future urban requirements. Specifically, our methodology is based on citizen web – based surveys regarding urban time use allocation and opinions concerning how to cover urban needs, and on the use of data mining tools to process the collected data. The Smart Urban Planning Method allows to obtain new planning values for urban land use design using an innovative conversion rule which transforms the daily distribution of urban time use into quantities of urban land use. We test our Method by experimenting with a case study on the specific urban subsystem of public facilities and services, and use Girona Province as a pilot area. Our novel Method obtains new, objective, and more accurate design values for the planning of facilities and services using citizens’ satisfaction thresholds.

En la present dissertació proposem un mètode objectiu per a l’actualització de les metodologies tradicionals de planificació urbanística basat en l’opinió dels ciutadans al respecte dels seus requeriments urbans presents i futurs. Específicament, la nostra metodologia està basada en enquestes web a la ciutadania per conèixer com distribueixen el seu temps urbà i en la opinió de com cobrir les seves necessitats urbanes. S’utilitzen eines de mineria de dades per al processat de les dades recollides. El Mètode Smart Urban Planning permet obtenir nous valors de planificació urbanística per al disseny dels usos del sòl amb la utilització d’una innovadora regla de conversió que transforma la distribució diària del temps urbà en quantitats d’usos del sòl urbà. Provem el nostre Mètode experimentant amb un cas d’estudi en el subsistema urbà dels equipaments i serveis públics, i emprem la província de Girona com a àrea pilot. El nostre Mètode innovador obté nous valors de disseny per a la planificació urbanística dels equipaments i serveis més objectius i acurats a partir d’índexs de satisfacció ciutadana.

Universitat de Girona

Manager: López Ibáñez, Beatriz
Other contributions: Universitat de Girona. Institut d’Informàtica i Aplicacions
Author: Marsal, Maria Lluïsa
Abstract: In this dissertation we propose an objective method for updating traditional urban planning methodologies based on input from citizens regarding their current and future urban requirements. Specifically, our methodology is based on citizen web – based surveys regarding urban time use allocation and opinions concerning how to cover urban needs, and on the use of data mining tools to process the collected data. The Smart Urban Planning Method allows to obtain new planning values for urban land use design using an innovative conversion rule which transforms the daily distribution of urban time use into quantities of urban land use. We test our Method by experimenting with a case study on the specific urban subsystem of public facilities and services, and use Girona Province as a pilot area. Our novel Method obtains new, objective, and more accurate design values for the planning of facilities and services using citizens’ satisfaction thresholds.
En la present dissertació proposem un mètode objectiu per a l’actualització de les metodologies tradicionals de planificació urbanística basat en l’opinió dels ciutadans al respecte dels seus requeriments urbans presents i futurs. Específicament, la nostra metodologia està basada en enquestes web a la ciutadania per conèixer com distribueixen el seu temps urbà i en la opinió de com cobrir les seves necessitats urbanes. S’utilitzen eines de mineria de dades per al processat de les dades recollides. El Mètode Smart Urban Planning permet obtenir nous valors de planificació urbanística per al disseny dels usos del sòl amb la utilització d’una innovadora regla de conversió que transforma la distribució diària del temps urbà en quantitats d’usos del sòl urbà. Provem el nostre Mètode experimentant amb un cas d’estudi en el subsistema urbà dels equipaments i serveis públics, i emprem la província de Girona com a àrea pilot. El nostre Mètode innovador obté nous valors de disseny per a la planificació urbanística dels equipaments i serveis més objectius i acurats a partir d’índexs de satisfacció ciutadana.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/295480
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Smart cities
Ciutats intel·ligents
Ciudades inteligentes
Urban planning
Urbanisme
Urbanismo
Urban time use
Usos del temps urbà
Usos del tiempo urbano
Urban land use
Usos del sòl urbà
Usos del suelo urbano
Planning values
Valors de planificació
Valores de planificación
71 - Urbanisme. Paisatgisme, parcs i jardins
Title: Smarter urban planning through a citizen-based approach. The Smart urban planning method
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors