Item


L’avaluació de l’aprenentatge basat en problemes (ABP) mitjançant una escala d’enganxament: estudi pilot

Problem-based learning (PBL) starts with a problem or a problematic situation that students must solve. PBL is a means for students to develop independent learning skills. This development requires that the method promotes student motivation, the meaning of what is learnt and lifelong learning skills. This paper develops a tool to assess the level of engagement in learning by students with an active methodology. The tool will increase awareness about PBL, the pros and cons of PBL with respect to other methodologies, the effect that certain strategies have on the involvement of students in learning and it will improve educational practices

L’aprenentatge basat en problemes (ABP) té com a punt de partida un problema o una situació problemàtica que els alumnes han de resoldre. L’ABP és un mitjà perquè l’alumne desenvolupi habilitats d’autoaprenentatge. Aquest desenvolupament requereix que el mètode promogui la motivació de l’estudiant, el significat d’allò après i les habilitats d’aprenentatge per tota la vida. Aquesta comunicació elabora una eina per avaluar el nivell d’enganxament en l’aprenentatge assolit pels alumnes mitjançant una metodologia activa. L’eina permetrà augmentar el coneixement sobre l’ABP, els avantatges i inconvenients respecte d’altres metodologies, l’efecte que determinades estratègies tenen en la implicació dels alumnes en l’aprenentatge i millorar les pràctiques educatives

CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Author: Arpí Miró, Carme
Àvila, Pilar
Baraldés i Capdevila, Marissa
Benito Mundet, Helena
Gutiérrez del Moral, María Jesús
Orts Alís, Marta
Rigall i Torrent, Ricard
Rostán Sánchez, Carles
Abstract: Problem-based learning (PBL) starts with a problem or a problematic situation that students must solve. PBL is a means for students to develop independent learning skills. This development requires that the method promotes student motivation, the meaning of what is learnt and lifelong learning skills. This paper develops a tool to assess the level of engagement in learning by students with an active methodology. The tool will increase awareness about PBL, the pros and cons of PBL with respect to other methodologies, the effect that certain strategies have on the involvement of students in learning and it will improve educational practices
L’aprenentatge basat en problemes (ABP) té com a punt de partida un problema o una situació problemàtica que els alumnes han de resoldre. L’ABP és un mitjà perquè l’alumne desenvolupi habilitats d’autoaprenentatge. Aquest desenvolupament requereix que el mètode promogui la motivació de l’estudiant, el significat d’allò après i les habilitats d’aprenentatge per tota la vida. Aquesta comunicació elabora una eina per avaluar el nivell d’enganxament en l’aprenentatge assolit pels alumnes mitjançant una metodologia activa. L’eina permetrà augmentar el coneixement sobre l’ABP, els avantatges i inconvenients respecte d’altres metodologies, l’efecte que determinades estratègies tenen en la implicació dels alumnes en l’aprenentatge i millorar les pràctiques educatives
Document access: http://hdl.handle.net/2072/295524
Language: cat
Publisher: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
Rights: Attribution 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
Subject: Ensenyament universitari -- Metodologia
Education, Higher -- Methodology
Aprenentatge basat en problemes
Problem-based learning
Title: L’avaluació de l’aprenentatge basat en problemes (ABP) mitjançant una escala d’enganxament: estudi pilot
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors