Item


Avaluació d’una intervenció comunitària en salut cardiovascular segons el model salutogènic

IntroduccióLa promoció de la salut cardiovascular comporta capacitar les persones per adquirir hàbits saludables.ObjectiuAvaluar millora dels hàbits de salut cardiovascular amb intervenció comunitària de persones de 25 a 50 anys.MetodologiaAssaig intervenció comunitària, controlat i longitudinal. Variables:sociodemogràfiques,millora i òptim d’hàbits salut cardiovascular. Formació inicial en salut cardiovascular. Educació entre iguals en grup intervenció.Valoracions a inici, 2,6 i 12 mesos.Resultats68 participants. Millora global:91,4%. Òptim global:47,7%. No diferències entreòptims segons sexe. SOC relacionat amb òptim global, activitat física i control hàbit tabàquic. Òptims global, activitat física i control de pes més elevats en grup control. Estudis primaris i treball, millora més elevada .Òptims més elevats amb estudis de batxillerat/superiors i treball.ConclusionsMillora global:91,4% i òptims: 46,7%. Educació entre iguals diferències en millora i control hàbit tabàquic. Estudis de batxillerat i/o superiors, SOC més elevat i treball relacionat amb millora i òptims de salut cardiovascular.

IntroductionPromoting cardiovascular health involves empowering people to acquire healthy habits.PurposeEvaluate improving cardiovascular health habits with community involvement of people between 25 and 50 years.MethodologyCommunity intervention trial, controlled,longitudinal. Variables:sociodemographic, improvement and optimal cardiovascular health habits. Initial training in cardiovascular health. Peer education group intervention. Valorations at baseline, 2, 6 and 12 months.Results68 participants.Global improvement:91,4%. Global optimum:46,7%. Optimums not differences according to gender. SOC related to global optimum, physical activity and smoking control. Global optimum, phisical activity and weigth control higher in the control group.Primary and work improves with higher. Optimal higher secondary studies/work and higher.ConclusionsGlobal improvement: 91,4% and optimum:46,7%. Peer education improvement and differences in smoking control. Secondary studies ans/or higher, higher SOC and work related to improvement and optimal cardiovascular health.

Universitat de Girona

Manager: Juvinyà Canal, Dolors
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Infermeria
Author: Vilanova Vilà, Marta
Abstract: IntroduccióLa promoció de la salut cardiovascular comporta capacitar les persones per adquirir hàbits saludables.ObjectiuAvaluar millora dels hàbits de salut cardiovascular amb intervenció comunitària de persones de 25 a 50 anys.MetodologiaAssaig intervenció comunitària, controlat i longitudinal. Variables:sociodemogràfiques,millora i òptim d’hàbits salut cardiovascular. Formació inicial en salut cardiovascular. Educació entre iguals en grup intervenció.Valoracions a inici, 2,6 i 12 mesos.Resultats68 participants. Millora global:91,4%. Òptim global:47,7%. No diferències entreòptims segons sexe. SOC relacionat amb òptim global, activitat física i control hàbit tabàquic. Òptims global, activitat física i control de pes més elevats en grup control. Estudis primaris i treball, millora més elevada .Òptims més elevats amb estudis de batxillerat/superiors i treball.ConclusionsMillora global:91,4% i òptims: 46,7%. Educació entre iguals diferències en millora i control hàbit tabàquic. Estudis de batxillerat i/o superiors, SOC més elevat i treball relacionat amb millora i òptims de salut cardiovascular.
IntroductionPromoting cardiovascular health involves empowering people to acquire healthy habits.PurposeEvaluate improving cardiovascular health habits with community involvement of people between 25 and 50 years.MethodologyCommunity intervention trial, controlled,longitudinal. Variables:sociodemographic, improvement and optimal cardiovascular health habits. Initial training in cardiovascular health. Peer education group intervention. Valorations at baseline, 2, 6 and 12 months.Results68 participants.Global improvement:91,4%. Global optimum:46,7%. Optimums not differences according to gender. SOC related to global optimum, physical activity and smoking control. Global optimum, phisical activity and weigth control higher in the control group.Primary and work improves with higher. Optimal higher secondary studies/work and higher.ConclusionsGlobal improvement: 91,4% and optimum:46,7%. Peer education improvement and differences in smoking control. Secondary studies ans/or higher, higher SOC and work related to improvement and optimal cardiovascular health.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/295596
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Salut cardiovascular
Salud cardiovascular
Cardiovascular health
Salutogenesis
Infermeria comunitària
Enfermería comunitaria
Community health nursing
Promoció de la salut
Promoción de la salud
Health promotion
Educació sanitària
Educación sanitaria
Health education
614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d’accidents. Infermeria
616.1 - Patologia del sistema circulatori, dels vasos sanguinis. Trastorns cardiovasculars
Title: Avaluació d’una intervenció comunitària en salut cardiovascular segons el model salutogènic
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors