Item


Eliminació d’ions metàl·lics d’aigües residuals d’una indústria de recobriment de superfícies mitjançant residus vegetals

Els ions metàl·lics són contaminants no biodegradables que es poden trobar a les aigües i que poden acumular-se en els organismes vius, causant diverses malalties i trastorns. Un dels metalls més contaminant i àmpliament utilitzat en les indústries és el crom, aquest metall es troba a les aigües residuals d’indústries de recobriment de superfícies de crom, en barreja amb altres metalls divalents, com el Cu(II) i el Ni(II).Els mètodes utilitzats convencionalment per eliminar crom i altres metalls d’efluents industrials suposen alts costos operatius. En aquesta tesi s’ha establert un tractament efectiu per eliminar ions metàl·lics que es troben a les aigües residuals d’una indústria de recobriment de superfícies basat en l’adsorció mitjançant rapa de raïm. Aquest sistema de tractament pot ser adaptat fàcilment a les variacions de concentracions inicials de metalls que sovint es troben en les aigües residuals industrials.

The metal ions are non-biodegradable pollutants that can be found in water and that can be accumulated in living organisms, causing various diseases and disorders. Chromium is one of the most polluting and widely used metal in the industries. This metal can be found frequently in combination with other divalent metals such as Cu(II) and Ni(II) in real electroplating wastewaters. The conventional methods used to remove chromium and other metals from industrial effluents usually generate high operational costs.In this thesis, an effective treatment based on adsorption by grape stalks to remove metal ions present in industrial electroplating wastewater has been established. The developed treatment can be easily adapted to wastewater with different initial chromium concentrations, as frequently occurs in the industrial wastewater effluents.

Universitat de Girona

Manager: Fiol Santaló, Núria
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Author: Pujol Oriola, David
Abstract: Els ions metàl·lics són contaminants no biodegradables que es poden trobar a les aigües i que poden acumular-se en els organismes vius, causant diverses malalties i trastorns. Un dels metalls més contaminant i àmpliament utilitzat en les indústries és el crom, aquest metall es troba a les aigües residuals d’indústries de recobriment de superfícies de crom, en barreja amb altres metalls divalents, com el Cu(II) i el Ni(II).Els mètodes utilitzats convencionalment per eliminar crom i altres metalls d’efluents industrials suposen alts costos operatius. En aquesta tesi s’ha establert un tractament efectiu per eliminar ions metàl·lics que es troben a les aigües residuals d’una indústria de recobriment de superfícies basat en l’adsorció mitjançant rapa de raïm. Aquest sistema de tractament pot ser adaptat fàcilment a les variacions de concentracions inicials de metalls que sovint es troben en les aigües residuals industrials.
The metal ions are non-biodegradable pollutants that can be found in water and that can be accumulated in living organisms, causing various diseases and disorders. Chromium is one of the most polluting and widely used metal in the industries. This metal can be found frequently in combination with other divalent metals such as Cu(II) and Ni(II) in real electroplating wastewaters. The conventional methods used to remove chromium and other metals from industrial effluents usually generate high operational costs.In this thesis, an effective treatment based on adsorption by grape stalks to remove metal ions present in industrial electroplating wastewater has been established. The developed treatment can be easily adapted to wastewater with different initial chromium concentrations, as frequently occurs in the industrial wastewater effluents.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/295636
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Adsorció
Adsorción
Adsorption
Tractament d’aigües residuals industrials
Tratamiento de aguas residuales industriales
Industrial wastewater treatment
Chromium
Crom
Cromo
Rapa de raïm
Rapa de uva
Grape stalks
Marro de cafè
Posos de café
Exhausted coffee
628 - Enginyeria sanitària. Aigua. Sanejament. Enginyeria de la il·luminació
Title: Eliminació d’ions metàl·lics d’aigües residuals d’una indústria de recobriment de superfícies mitjançant residus vegetals
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors