Item


Estudi de l’expressió dels receptors hormonals tiroïdals i les deiodinases, en cèl·lules de l’aparell reproductor de dones fèrtils i estèrils sotmeses a cicles de fecundació in vitro

L’esterilitat constitueix una part important de la pràctica clínica i de la consegüent despesa sanitària. Tot i el progrés que han experimentat les tècniques de reproducció assistida, aquestes tenen en el moment actual una taxa de gestació limitada. Entre d’altres sistemes hormonals, està demostrat que l’estatus tiroïdal juga un paper determinant en varis aspectes de la reproducció humana.Aquest estudi descriptiu prospectiu de dues cohorts consistents en 33 dones fèrtils i 23 estèrils provinents de dos centres diferents, mostra que els paràmetres associats a la funció intracel.lular hormonal tiroïdal en cèl.lules de la granulosa ovàriques i cèl.lules cervicals uterines en fase periovulatòria, són diferents en dones fèrtils i estèrils, i al mateix temps, també s’associen a diferències en la resposta al tractament de fecundació in vitro

Infertility is a frequently underestimated problem in the clinical setting wich has an important impact on health budget. Despite progress experienced by assisted reproduction techniques, infertile women have at present, limited pregnancy rate. Among other hormonal systems, it is known that thyroid status plays a role in several aspects of human reproduction.This prospective study of two cohorts, consisting of 33 fertile and 23 infertile women from two different medical centers, shows that the factors associated with intracellular thyroid hormone function in periovulatory ovarian granulosa cells and uterine cervical cells are different in fertile and infertile women, and at the same time, the expression of these factors is associated with differences in response treatment after in vitro fertilization.

Universitat de Girona

Manager: Fernández-Real Lemos, José Manuel
Ricart, Wifredo
Fernández-Real Lemos, José Manuel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques
Author: López Navarro, Eva
Abstract: L’esterilitat constitueix una part important de la pràctica clínica i de la consegüent despesa sanitària. Tot i el progrés que han experimentat les tècniques de reproducció assistida, aquestes tenen en el moment actual una taxa de gestació limitada. Entre d’altres sistemes hormonals, està demostrat que l’estatus tiroïdal juga un paper determinant en varis aspectes de la reproducció humana.Aquest estudi descriptiu prospectiu de dues cohorts consistents en 33 dones fèrtils i 23 estèrils provinents de dos centres diferents, mostra que els paràmetres associats a la funció intracel.lular hormonal tiroïdal en cèl.lules de la granulosa ovàriques i cèl.lules cervicals uterines en fase periovulatòria, són diferents en dones fèrtils i estèrils, i al mateix temps, també s’associen a diferències en la resposta al tractament de fecundació in vitro
Infertility is a frequently underestimated problem in the clinical setting wich has an important impact on health budget. Despite progress experienced by assisted reproduction techniques, infertile women have at present, limited pregnancy rate. Among other hormonal systems, it is known that thyroid status plays a role in several aspects of human reproduction.This prospective study of two cohorts, consisting of 33 fertile and 23 infertile women from two different medical centers, shows that the factors associated with intracellular thyroid hormone function in periovulatory ovarian granulosa cells and uterine cervical cells are different in fertile and infertile women, and at the same time, the expression of these factors is associated with differences in response treatment after in vitro fertilization.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/295660
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Fecundació in vitro
Fecundación in vitro
Fertilization in vitro
Esterilitat
Esterilidad
Infertility
Tiroide
Thyroid gland
Receptor tiroidal
Deiodinasa
618 - Ginecologia. Obstetricia
Title: Estudi de l’expressió dels receptors hormonals tiroïdals i les deiodinases, en cèl·lules de l’aparell reproductor de dones fèrtils i estèrils sotmeses a cicles de fecundació in vitro
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors