Item


Envelliment i salut mental: més enllà dels 65 anys. Exploració diagnòstica de la relació existent entre malaltia mental i procés d’envelliment

La salut mental i la gent gran són, en si mateixos, dos camps molt complexos, prou amplis com per ser, de manera individual, una temàtica per fer-ne un treball de final de grau. No obstant, és important que en la nostra pràctica professional, en el nostra dia a dia, sapiguem, els treballadors socials i la resta de professionals, veure la necessitat i la importància d’unir-los, de treballar-los conjuntament per aconseguir una atenció completa i integral de la persona, últim objectiu de la pràctica social. Per això he escollit aquest treball, per investigar i demostrar la necessitat d’integrar-los. Aquí recau la importància del tema per el Treball Social i la seva utilitat. El treball està dividit en 7 apartats. El primer d’ells és el disseny metodològic on es descriuen els objectius, l’objecte d’estudi i la delimitació de l‟espai social de l’exploració; tot seguit trobem una aproximació teòrica al voltant de la salut mental, estigma i psicogeriatria; en tercer lloc l’aproximació a l’espai social d’exploració descriu els recursos i serveis que hi ha actualment, dades estadístiques al voltant de la salut mental i el punt de vista que tenen els professionals que treballen en el camp; i en últim lloc els anàlisis dels resultats i les conclusions del treball així com la bibliografia i webgrafia utilitzada

Manager: Barbero, Josep Manuel
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Monguilod Viñas, Enric
Abstract: La salut mental i la gent gran són, en si mateixos, dos camps molt complexos, prou amplis com per ser, de manera individual, una temàtica per fer-ne un treball de final de grau. No obstant, és important que en la nostra pràctica professional, en el nostra dia a dia, sapiguem, els treballadors socials i la resta de professionals, veure la necessitat i la importància d’unir-los, de treballar-los conjuntament per aconseguir una atenció completa i integral de la persona, últim objectiu de la pràctica social. Per això he escollit aquest treball, per investigar i demostrar la necessitat d’integrar-los. Aquí recau la importància del tema per el Treball Social i la seva utilitat. El treball està dividit en 7 apartats. El primer d’ells és el disseny metodològic on es descriuen els objectius, l’objecte d’estudi i la delimitació de l‟espai social de l’exploració; tot seguit trobem una aproximació teòrica al voltant de la salut mental, estigma i psicogeriatria; en tercer lloc l’aproximació a l’espai social d’exploració descriu els recursos i serveis que hi ha actualment, dades estadístiques al voltant de la salut mental i el punt de vista que tenen els professionals que treballen en el camp; i en últim lloc els anàlisis dels resultats i les conclusions del treball així com la bibliografia i webgrafia utilitzada
Document access: http://hdl.handle.net/2072/295743
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Cervell -- Envelliment
Brain -- Aging
Persones grans -- Salut mental
Older people -- Mental health
Psiquiaria geriàtrica
Geriatric psychiatry
Trastorns de la cognició en la vellesa
Cognition disorders in old age
Title: Envelliment i salut mental: més enllà dels 65 anys. Exploració diagnòstica de la relació existent entre malaltia mental i procés d’envelliment
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors