Item


Rendiment i ansietat : estudi de cas de la relació entre rendiment i ansietat en joves nedadors i nedadores

En el món esportiu i de competició se sap que el que succeeix en la ment del esportista abans i durant la competició, és tant o més important que les capacitats físiques, les habilitats i els entrenaments per tal de determinar l’èxit i l’entreteniment personal. La natació és un esport competitiu centrat en el temps, on els nedadors i les nedadores estan sota constant comparació i avaluació, amb la pressió dels entrenadors o les entrenadores, dels pares i mares i altres avaluadors i observadors. És normal per tant, que es generin tot un seguit d’emocions, sensacions i sentiments que puguin afectar el rendiment i, conseqüentment, l’actuació del esportista. Dues d’aquestes sensacions són l’ansietat somàtica i l’ansietat cognitiva, ansietats que han estat analitzades en un grup de joves nedadors i nedadores per tal de determinar la seva direccionalitat, així com determinar si han influenciat en el rendiment dels nedadors o les nedadores mostra. Els resultats aconseguits apunten a què tant l’ansietat somàtica i l’ansietat cognitiva, així com les seves direccionalitats, no tenen relació amb el rendiment que puguin assolir els nedadors i nedadores de la mostra

En el mundo deportivo y de competición se sabe que lo que sucede en la mente de un deportista antes y durante la competición, es tan o más importante que las capacidades físicas, las habilidades y los entrenamientos para determinar el éxito y el entretenimiento personal. La natación es un deporte competitivo centrado en el tiempo, en donde los nadadores están bajo constante comparación y evaluación, con la presión de los entrenadores/as, de los padres y otros evaluadores y observadores. Es normal, por tanto, que se generen todo un conjunto de emociones, sensaciones y sentimientos que puedan afectar el rendimiento y, consecuentemente, la actuación del deportista. Dos de estas sensaciones son la ansiedad somática y la ansiedad cognitiva, ansiedades que han sido analizadas en un grupo de jóvenes nadadores para determinar la direccionalidad, así como la influencia de éstas en el rendimiento de los nadadores de la muestra. Los resultados conseguidos apuntan que la ansiedad somática y la ansiedad cognitiva, así como sus direccionalidades, no tienen relación con el rendimiento que puedan conseguir los nadadores de la muestra

In sports it is known that what happens in the mind of an athlete before and during the competition is as much important as the physical abilities, training skills and training sessions in order to determine success and personal entertainment. Swimming is a competitive sport focused on time, in which swimmers are under constant pressure of comparison and evaluation from coaches, parents and any other evaluator or observer. It is normal, therefore, that a whole range of emotions, sensations and feelings affects an athlete’s performance. Two of these sensations are somatic anxiety and cognitive anxiety. These anxieties have been analyzed in a group of young swimmers in order to determine directionality, as well as their influence on the swimmers’ performance. The results obtained suggest that somatic anxiety and cognitive anxiety and its directionality, are not related to the performance that these swimmers can achieve

Manager: Cabruja i Ubach, Teresa
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Moreno Manrique, Fèlix
Abstract: En el món esportiu i de competició se sap que el que succeeix en la ment del esportista abans i durant la competició, és tant o més important que les capacitats físiques, les habilitats i els entrenaments per tal de determinar l’èxit i l’entreteniment personal. La natació és un esport competitiu centrat en el temps, on els nedadors i les nedadores estan sota constant comparació i avaluació, amb la pressió dels entrenadors o les entrenadores, dels pares i mares i altres avaluadors i observadors. És normal per tant, que es generin tot un seguit d’emocions, sensacions i sentiments que puguin afectar el rendiment i, conseqüentment, l’actuació del esportista. Dues d’aquestes sensacions són l’ansietat somàtica i l’ansietat cognitiva, ansietats que han estat analitzades en un grup de joves nedadors i nedadores per tal de determinar la seva direccionalitat, així com determinar si han influenciat en el rendiment dels nedadors o les nedadores mostra. Els resultats aconseguits apunten a què tant l’ansietat somàtica i l’ansietat cognitiva, així com les seves direccionalitats, no tenen relació amb el rendiment que puguin assolir els nedadors i nedadores de la mostra
En el mundo deportivo y de competición se sabe que lo que sucede en la mente de un deportista antes y durante la competición, es tan o más importante que las capacidades físicas, las habilidades y los entrenamientos para determinar el éxito y el entretenimiento personal. La natación es un deporte competitivo centrado en el tiempo, en donde los nadadores están bajo constante comparación y evaluación, con la presión de los entrenadores/as, de los padres y otros evaluadores y observadores. Es normal, por tanto, que se generen todo un conjunto de emociones, sensaciones y sentimientos que puedan afectar el rendimiento y, consecuentemente, la actuación del deportista. Dos de estas sensaciones son la ansiedad somática y la ansiedad cognitiva, ansiedades que han sido analizadas en un grupo de jóvenes nadadores para determinar la direccionalidad, así como la influencia de éstas en el rendimiento de los nadadores de la muestra. Los resultados conseguidos apuntan que la ansiedad somática y la ansiedad cognitiva, así como sus direccionalidades, no tienen relación con el rendimiento que puedan conseguir los nadadores de la muestra
In sports it is known that what happens in the mind of an athlete before and during the competition is as much important as the physical abilities, training skills and training sessions in order to determine success and personal entertainment. Swimming is a competitive sport focused on time, in which swimmers are under constant pressure of comparison and evaluation from coaches, parents and any other evaluator or observer. It is normal, therefore, that a whole range of emotions, sensations and feelings affects an athlete’s performance. Two of these sensations are somatic anxiety and cognitive anxiety. These anxieties have been analyzed in a group of young swimmers in order to determine directionality, as well as their influence on the swimmers’ performance. The results obtained suggest that somatic anxiety and cognitive anxiety and its directionality, are not related to the performance that these swimmers can achieve
Document access: http://hdl.handle.net/2072/295993
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Ansietat
Anxiety
Esports -- Aspectes psicològics
Sports -- Psychological aspects
Natació
Swimming
Title: Rendiment i ansietat : estudi de cas de la relació entre rendiment i ansietat en joves nedadors i nedadores
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors