Item


Construyendo la representación social de la diversidad afectivo-sexual

The aim of this work is to understand the social representation sexual-affective diversity (DAS) for later use in educational settings. We used the following techniques: semi-structured individual interview (n = 8), free word association (n = 240) and questionnaire (n = 450).The results showed a social representation of DAS under construction, suggesting a picture of the DAS synthesized in sexual options and emotional and bodily dimensions, entirely away from negative connotations. The results also presented five main dimensions of the social representation of sexual-affective diversity: positive emotions and negative emotions towards the DAS; pathological and immoral beliefs about the DAS; heteronormative practices in DAS; and non-heteronormative groups in DAS.These results allowed us, about DAS, decide the most appropriate term, definition and approach towards this concept, as well as specify the main characteristics that educational actions in DAS should present

Identitats o diversitats afectiu-sexuals resulten violentades, patint nombrosos efectes psicosocials negatius. Amb l’objectiu de conèixer la representació social de la diversitat afectiu-sexual (DAS), per a la seva utilització posterior en l’àmbit educatiu, s’han utilitzat les tècniques d’entrevista semiestructurada, associació lliure de paraules i qüestionari.Els resultats indiquen una representació social de la DAS en procés de construcció, que apunta cap a una imatge sintetitzada en les opcions sexuals i les dimensions emocionals i corpòries, exempta de connotacions negatives. Els resultats també presenten les cinc dimensions principals d’aquesta representació de la DAS (emocions positives i emocions negatives cap a la DAS, creences patològiques i immorals sobre la DAS, pràctiques heteronormatives en la DAS i grups no heteronormatius de la DAS). Aquests resultats permeten decidir sobre la DAS, quin seria el terme, la definició i aproximació més adient, a més d’especificar quines serien les característiques principals d’un treball educatiu en la DAS

Universitat de Girona

Manager: Perera, Santiago
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Author: Dorado Caballero, Antonia
Abstract: The aim of this work is to understand the social representation sexual-affective diversity (DAS) for later use in educational settings. We used the following techniques: semi-structured individual interview (n = 8), free word association (n = 240) and questionnaire (n = 450).The results showed a social representation of DAS under construction, suggesting a picture of the DAS synthesized in sexual options and emotional and bodily dimensions, entirely away from negative connotations. The results also presented five main dimensions of the social representation of sexual-affective diversity: positive emotions and negative emotions towards the DAS; pathological and immoral beliefs about the DAS; heteronormative practices in DAS; and non-heteronormative groups in DAS.These results allowed us, about DAS, decide the most appropriate term, definition and approach towards this concept, as well as specify the main characteristics that educational actions in DAS should present
Identitats o diversitats afectiu-sexuals resulten violentades, patint nombrosos efectes psicosocials negatius. Amb l’objectiu de conèixer la representació social de la diversitat afectiu-sexual (DAS), per a la seva utilització posterior en l’àmbit educatiu, s’han utilitzat les tècniques d’entrevista semiestructurada, associació lliure de paraules i qüestionari.Els resultats indiquen una representació social de la DAS en procés de construcció, que apunta cap a una imatge sintetitzada en les opcions sexuals i les dimensions emocionals i corpòries, exempta de connotacions negatives. Els resultats també presenten les cinc dimensions principals d’aquesta representació de la DAS (emocions positives i emocions negatives cap a la DAS, creences patològiques i immorals sobre la DAS, pràctiques heteronormatives en la DAS i grups no heteronormatius de la DAS). Aquests resultats permeten decidir sobre la DAS, quin seria el terme, la definició i aproximació més adient, a més d’especificar quines serien les característiques principals d’un treball educatiu en la DAS
Document access: http://hdl.handle.net/2072/296061
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Representaciones sociales
Representacions socials
Social representations
Diversidad afectivo-sexual
Diversitat afectivo-sexual
Affective-sexual diversity
Educación
Educació
Education
Sistema sexo-género
Sistema sexe-gènere
Sex-gender system
Violencias de género
Violències de gènere
Gender violences
159.9 - Psicologia
Title: Construyendo la representación social de la diversidad afectivo-sexual
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors