Item


Les Expectatives dels i les joves en acabar l’escolarització obligatòria: el cas de la ciutat de Barcelona

Les expectatives del jovent al finalitzar l’educació secundària obligatòria és un tema que s’ha abordat des de diversos àmbits de coneixement, tractant-se així d’un tema multidisciplinar en el que entren en joc diversos aspectes de la vida dels individus. És per aquest motiu que, amb una visió sociològica, en el present treball realitzo una aproximació a alguns dels factors que condicionen aquestes expectatives del jovent. D’aquesta manera, es tenen en compte factors com el context social, econòmic i polític; la pròpia biografia de l’alumne; el sexe; la classe social; l’origen; la família; el grup d’iguals; l’autopercepció acadèmica; i la identificació amb l’escola

Young people expectations at the end of compulsory secondary education is an issue that has been approached from different areas of knowledge, being thus a multidisciplinary subject which come in various aspects of life of individuals. For this reason, this paper is an approach to some factors that affect these youth expectations. We have taken into account social, economic and political factors; the biography of the student; sex; social class; origin; the family; peer group; academic self-perception; and the identification with the school

Manager: Casal, Joaquim
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Valls Casas, Ona
Abstract: Les expectatives del jovent al finalitzar l’educació secundària obligatòria és un tema que s’ha abordat des de diversos àmbits de coneixement, tractant-se així d’un tema multidisciplinar en el que entren en joc diversos aspectes de la vida dels individus. És per aquest motiu que, amb una visió sociològica, en el present treball realitzo una aproximació a alguns dels factors que condicionen aquestes expectatives del jovent. D’aquesta manera, es tenen en compte factors com el context social, econòmic i polític; la pròpia biografia de l’alumne; el sexe; la classe social; l’origen; la família; el grup d’iguals; l’autopercepció acadèmica; i la identificació amb l’escola
Young people expectations at the end of compulsory secondary education is an issue that has been approached from different areas of knowledge, being thus a multidisciplinary subject which come in various aspects of life of individuals. For this reason, this paper is an approach to some factors that affect these youth expectations. We have taken into account social, economic and political factors; the biography of the student; sex; social class; origin; the family; peer group; academic self-perception; and the identification with the school
Document access: http://hdl.handle.net/2072/296438
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Joves -- Aspectes socials -- Catalunya -- Barcelona
Youth -- Social aspectes -- Catalonia -- Barcelona
Educació secundària -- Catalunya -- Barcelona
Education, Secondary -- Catalonia -- Barcelona
Title: Les Expectatives dels i les joves en acabar l’escolarització obligatòria: el cas de la ciutat de Barcelona
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors