Item


Sobrecàrrega dels cuidadors informals de persones amb demència

En les darreres dècades s’ha produït un notable increment de l’esperança de vida, però aquesta major longevitat està produint un augment de la prevalença de malalties associades a l’envelliment, entre les que destaca la demència, que afecten a un 4,7% de persones majors de 60 anys de la població mundial. La demència porta a un deteriorament permanent i progressiu de la memòria, d’altres funcions cognitives i de la capacitat per funcionar de forma autònoma, conduint a una situació de dependència total. Aquesta ajuda, en la majoria d’ocasions, és prestada per persones no professionals, anomenats cuidadors informals o cuidadors principals del malalt, els quals en la majoria dels casos, són membres de la seva família i sobre els quals recau tot el pes del cuidar L’objectiu d’aquest treball és identificar com afecta el fet de cuidar al cuidador principal de la persona amb demència, relacionant el seu nivell de dependència i la fase de la malaltia amb la presència de la sobrecàrrega del cuidador, així com també com es veu afectat el seu estat de salut i la seva qualitat de vida Metodologia: Es realitzarà un estudi observacional transversal amb una mostra de 200 persones diagnosticades de demència i que visquin en el domicili familiar obtingudes mitjançant un mostreig probabilístic. Se’ls administrarà un qüestionari ad-hoc de variables sociodemogràfiques i clíniques, l’Índex Barthel, l’escala de deteriorament global de Reisberg (GDS), el qüestionari de sobrecàrrega del cuidador de Zarit, el qüestionari European Quality of Life Instrument (EQ - 5D) i el Short Form Health Survey (SF12) per tal d’obtenir els resultats

During the last decades, the life expectancy has been risen notably, but this major longevity is producing a rise in the prevalence of illnesses associated to aging. Between those, the dementia stands out since it affects the 4,7% of the world population who is older than 60 years old. Dementia implies a permanent deterioration and progressive of the memory, other congestive functions and the capacity to be self-sufficient, entailing a situation of total dependency. Non-professional people called informal caregiver or principal caregivers to the ill, who in the majority of cases, are family members whose rests the burden of care, provide this aid in the most occasions This study wants to identify how the principal caregiver is affected to be taking care of a person with dementia, related to the level of dementia and the stage of disease with the presence of caregiver burden, as well as how it affects his/her health and quality of life. Methodology: There will do a transversal observational study with a sample of 200 people diagnosed with dementia who live in a family residence obtained by using a probabilistic sample. To obtain results, the following questionnaires will provided: the Ad-hoc survey with sociodemographic and clinical variables, Barthel Index, the global deterioration of Reisberg (GDS), the questionnaire of the caregiver burden Zarit, the European Quality of Life Instrument (EQ-5D) questionnaire and the Short Form Health Survey (SF12)

Facultat d’Infermeria

Manager: Ballester Ferrando, David
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Astudillo Toledo, Verónica
Abstract: En les darreres dècades s’ha produït un notable increment de l’esperança de vida, però aquesta major longevitat està produint un augment de la prevalença de malalties associades a l’envelliment, entre les que destaca la demència, que afecten a un 4,7% de persones majors de 60 anys de la població mundial. La demència porta a un deteriorament permanent i progressiu de la memòria, d’altres funcions cognitives i de la capacitat per funcionar de forma autònoma, conduint a una situació de dependència total. Aquesta ajuda, en la majoria d’ocasions, és prestada per persones no professionals, anomenats cuidadors informals o cuidadors principals del malalt, els quals en la majoria dels casos, són membres de la seva família i sobre els quals recau tot el pes del cuidar L’objectiu d’aquest treball és identificar com afecta el fet de cuidar al cuidador principal de la persona amb demència, relacionant el seu nivell de dependència i la fase de la malaltia amb la presència de la sobrecàrrega del cuidador, així com també com es veu afectat el seu estat de salut i la seva qualitat de vida Metodologia: Es realitzarà un estudi observacional transversal amb una mostra de 200 persones diagnosticades de demència i que visquin en el domicili familiar obtingudes mitjançant un mostreig probabilístic. Se’ls administrarà un qüestionari ad-hoc de variables sociodemogràfiques i clíniques, l’Índex Barthel, l’escala de deteriorament global de Reisberg (GDS), el qüestionari de sobrecàrrega del cuidador de Zarit, el qüestionari European Quality of Life Instrument (EQ - 5D) i el Short Form Health Survey (SF12) per tal d’obtenir els resultats
During the last decades, the life expectancy has been risen notably, but this major longevity is producing a rise in the prevalence of illnesses associated to aging. Between those, the dementia stands out since it affects the 4,7% of the world population who is older than 60 years old. Dementia implies a permanent deterioration and progressive of the memory, other congestive functions and the capacity to be self-sufficient, entailing a situation of total dependency. Non-professional people called informal caregiver or principal caregivers to the ill, who in the majority of cases, are family members whose rests the burden of care, provide this aid in the most occasions This study wants to identify how the principal caregiver is affected to be taking care of a person with dementia, related to the level of dementia and the stage of disease with the presence of caregiver burden, as well as how it affects his/her health and quality of life. Methodology: There will do a transversal observational study with a sample of 200 people diagnosed with dementia who live in a family residence obtained by using a probabilistic sample. To obtain results, the following questionnaires will provided: the Ad-hoc survey with sociodemographic and clinical variables, Barthel Index, the global deterioration of Reisberg (GDS), the questionnaire of the caregiver burden Zarit, the European Quality of Life Instrument (EQ-5D) questionnaire and the Short Form Health Survey (SF12)
Document access: http://hdl.handle.net/2072/296698
Language: cat
Publisher: Facultat d’Infermeria
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Demència
Dementia
Cuidadors
Caregives
Qualitat de vida
Quality of life
Title: Sobrecàrrega dels cuidadors informals de persones amb demència
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors