Item


Socioeconomic status determines floristic patterns in suburban domestic gardens: implications for water use and alien plant dispersal in the Mediterranean context

The recent growth of low-density urban developments in the Mediterranean coast has led to an increase in the number of private domestic gardens. This thesis examines the flora, features and management practices of 258 private gardens in the Alt Empordà region in Catalonia. We also calculated water requirements of gardens based on species composition and land cover, and determined whether they can be predicted from the socioeconomic, demographic and cultural characteristics of households. Of the 635 taxa identified, 68% were exotic. Moreover, 39 species have been considered potentially invasive in Spain, although only 25 were present within the limits of the adjacent Aiguamolls de l’Empordà Natural Park. The distribution of garden floras was significantly related to different socioeconomic and demographic gradients, such as the occupancy rate of the house, the origin of the residents, their income level and the percentage of unemployed members.

L’augment recent dels espais urbans de baixa densitat a la costa mediterrània ha comportat un increment del nombre de jardins privats. La present tesis estudia la flora, les característiques i les pràctiques de gestió de 258 jardins privats a la comarca de l’Alt Empordà. També es van calcular les necessitats hídriques dels jardins d’acord amb la seva composició i estructura vegetal, i es va determinar si es podien predir a partir de les característiques socioeconòmiques, demogràfiques i culturals de les llars. Dels 635 tàxons identificats, el 68% eren exòtics. A més, 39 espècies han estat considerades com a potencialment invasores a Espanya, encara que només 25 són presents dins dels límits del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. La distribució de la flora del jardins es va relacionar significativament amb diferents gradients socioeconòmics i demogràfics, com ara la taxa d’ocupació, l’origen dels residents, el nivell d’ingressos o el percentatge de membres en atur.

Universitat de Girona

Manager: Vila Subirós, Josep
Barriocanal Lozano, Carles
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Geografia
Author: Padullés Cubino, Josep
Abstract: The recent growth of low-density urban developments in the Mediterranean coast has led to an increase in the number of private domestic gardens. This thesis examines the flora, features and management practices of 258 private gardens in the Alt Empordà region in Catalonia. We also calculated water requirements of gardens based on species composition and land cover, and determined whether they can be predicted from the socioeconomic, demographic and cultural characteristics of households. Of the 635 taxa identified, 68% were exotic. Moreover, 39 species have been considered potentially invasive in Spain, although only 25 were present within the limits of the adjacent Aiguamolls de l’Empordà Natural Park. The distribution of garden floras was significantly related to different socioeconomic and demographic gradients, such as the occupancy rate of the house, the origin of the residents, their income level and the percentage of unemployed members.
L’augment recent dels espais urbans de baixa densitat a la costa mediterrània ha comportat un increment del nombre de jardins privats. La present tesis estudia la flora, les característiques i les pràctiques de gestió de 258 jardins privats a la comarca de l’Alt Empordà. També es van calcular les necessitats hídriques dels jardins d’acord amb la seva composició i estructura vegetal, i es va determinar si es podien predir a partir de les característiques socioeconòmiques, demogràfiques i culturals de les llars. Dels 635 tàxons identificats, el 68% eren exòtics. A més, 39 espècies han estat considerades com a potencialment invasores a Espanya, encara que només 25 són presents dins dels límits del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. La distribució de la flora del jardins es va relacionar significativament amb diferents gradients socioeconòmics i demogràfics, com ara la taxa d’ocupació, l’origen dels residents, el nivell d’ingressos o el percentatge de membres en atur.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/296848
Language: cat
eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Jardineria urbana
Urban gardening
Biodiversitat urbana
Urban diversity
Biodiversidad urbana
Ecologia dels jardins
Garden ecology
Ecología de los jardines
Plantes invasores
Invasive plants
Plantas invasoras
Consum d’aigua
Water consumption
Consumo de agua
Disseny del paisatge
Landscape design
Diseño del paisaje
Horticultura
Horticulture
574 - Ecologia general i biodiversitat
58 - Botànica
71 - Urbanisme. Paisatgisme, parcs i jardins
9 - Geografia i història
Title: Socioeconomic status determines floristic patterns in suburban domestic gardens: implications for water use and alien plant dispersal in the Mediterranean context
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors