Item


Green citites and green urban economy; contributions from case studies for a necessary low-carbon future

City Governments engaged in climate change mitigation and adaptation face the multiple challenge of self-commitment, the need to involve their communities and stakeholders, and top-down and multi-scalar processes out of their control dictating options and the evolution in their concrete realities. Even so, the Green City concept has emerged, reflecting the expertise achieved by cities and towns in sustainable development twenty years after the Rio Earth Summit. With the EU 2020 Strategy, the Covenant of Mayors and the Mexico City Pact, a rapidly growing number of Local Authorities are moving into low-carbon development. Based on in-depth case studies, this research aims at understanding how and why 6 cities, in a wide variety of settings, stand in regards to the green development paradigm.

Els governs locals implicats en la mitigació i adaptació del canvi climàtic afronten el múltiple repte d’assumir compromisos, la necessitat d’involucrar llurs comunitats i agents socieconòmics, i processos mutiescalars i top-down fora del seu control dictant les opcions i l’evolució de les seves realitats concretes. Malgrat tot, ha emergit el concepte de la Ciutat Verda, reflecting l’expertesa assolida per part de ciutats i pobles en el camp del desenvolupament sostenible 20 anys després de la Cimera de la Terra de Rio’92. Amb l’Estratègia Europea 2020, el Pacte d’Alcaldes i el Mexico City Pact, un creixent nombre d’autoritats locals s’incorporen al desenvolupament baix en carboni. Basant-se en l’estudi de casos de profunditat, aquesta recerca vol comprendre com i per què 6 ciutats, en una àmplia varietat de contextos, se situen en relació al paradigma del desenvolupament verd.

Universitat de Girona

Manager: Vila Subirós, Josep
Castañer i Vivas, Margarida
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Geografia
Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient
Author: Nuss Girona, Sergi
Abstract: City Governments engaged in climate change mitigation and adaptation face the multiple challenge of self-commitment, the need to involve their communities and stakeholders, and top-down and multi-scalar processes out of their control dictating options and the evolution in their concrete realities. Even so, the Green City concept has emerged, reflecting the expertise achieved by cities and towns in sustainable development twenty years after the Rio Earth Summit. With the EU 2020 Strategy, the Covenant of Mayors and the Mexico City Pact, a rapidly growing number of Local Authorities are moving into low-carbon development. Based on in-depth case studies, this research aims at understanding how and why 6 cities, in a wide variety of settings, stand in regards to the green development paradigm.
Els governs locals implicats en la mitigació i adaptació del canvi climàtic afronten el múltiple repte d’assumir compromisos, la necessitat d’involucrar llurs comunitats i agents socieconòmics, i processos mutiescalars i top-down fora del seu control dictant les opcions i l’evolució de les seves realitats concretes. Malgrat tot, ha emergit el concepte de la Ciutat Verda, reflecting l’expertesa assolida per part de ciutats i pobles en el camp del desenvolupament sostenible 20 anys després de la Cimera de la Terra de Rio’92. Amb l’Estratègia Europea 2020, el Pacte d’Alcaldes i el Mexico City Pact, un creixent nombre d’autoritats locals s’incorporen al desenvolupament baix en carboni. Basant-se en l’estudi de casos de profunditat, aquesta recerca vol comprendre com i per què 6 ciutats, en una àmplia varietat de contextos, se situen en relació al paradigma del desenvolupament verd.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/296849
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Low carbon development
Desenvolupament baix en carboni
Desarrollo bajo en carbono
Climatic change action
Global environmental crisis
Crisi mediambiental global
Crisis medioambiental global
Sustainable urban development
Desenvolupament urbà sostenible
Desarrollo urbano sostenible
Urban ecoology
Ecologia urbana
Sustainable governance
Governança sostenible
Gobernancia sostenible
71 - Urbanisme. Paisatgisme, parcs i jardins
9 - Geografia i història
Title: Green citites and green urban economy; contributions from case studies for a necessary low-carbon future
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors