Item


Anàlisi dels preus al sector hoteler de la Costa Brava Sud

L’objectiu d’aquesta tesi és analitzar els preus hotelers, que inclouen tant el preu que cobra l’hoteler com el que paga el turista. Més en concret, aquesta tesi pretén entendre i explicar la política de preus del sector hoteler, utilitzant per aquest fi els conceptes, instruments i models de l’anàlisi econòmica. L’explotació exhaustiva dels catàlegs dels operadors turístics representa la principal aposta metodològica d’aquest treball. També s’han creat diferents bases de dades de preus hotelers, s’han explotat les dades i preus de guies hoteleres, i s’han fet enquestes als hotelers per conèixer el preu que paga un turista particular. Les aportacions més importants fan referència als preus del sector hoteler, que és el nucli principal del treball, i es podrien resumir de la manera següent: -Determinar com es determinen els preus en el sector hoteler -Conèixer el grau de competència entre operadors turístics -Disposar d’una evolució temporal i estacional dels preus dels hotels. En aquest sentit, la metodologia i les dades emprades podrien ser un punt de partida per elaborar una sèrie temporal de preus i d’aquesta manera corregir la mancança actual d’un índex de preus hoteler -Identificar els serveis i les característiques dels hotels que no tenen un preu explícit, però que resulten rellevants a l’hora de negociar uns preus superiors -Examinar les estratègies de preus d’alguns operadors turístics estrangers -I, en general, millorar el coneixement sobre els preus hotelers

The aim of this thesis is to analyse hotel prices, which include both the rate the hotel charges and what the tourist pays. More concretely, the thesis aims to understand and explain the charges policy of the hotel sector and uses to this end the concepts, tools and models of economic analysis. The exhaustive examination of tour operators’ brochures is the main method used in this study. Various data bases of hotel charges were also created; the data and tariffs in hotel guides were used; and questionnaires were submitted to hoteliers on the tariffs a private tourist pays. The main contributions referred to the prices in the hotel sector, which is the central nucleus of the study, and can be summarised as follows: -To determine how tariffs are set in the hotel sector. -To find how much competition there is between tour operators. -To examine how hotel charges vary over time and seasonally. The methodology and data employed could be a starting-point for working out a series of charges over time, and so rectifying the current lack of an index of hotel prices. -To identify the services and characteristics of those hotels without an explicit charge, but which are relevant when the question of negotiating higher charges arises. -To examine the price strategies of some foreign tour operators. -And, in general, to extend knowledge of hotel tariffs.

Universitat de Girona

Manager: Fluvià, Modest
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Economia
Author: Espinet i Rius, Josep Maria
Abstract: L’objectiu d’aquesta tesi és analitzar els preus hotelers, que inclouen tant el preu que cobra l’hoteler com el que paga el turista. Més en concret, aquesta tesi pretén entendre i explicar la política de preus del sector hoteler, utilitzant per aquest fi els conceptes, instruments i models de l’anàlisi econòmica. L’explotació exhaustiva dels catàlegs dels operadors turístics representa la principal aposta metodològica d’aquest treball. També s’han creat diferents bases de dades de preus hotelers, s’han explotat les dades i preus de guies hoteleres, i s’han fet enquestes als hotelers per conèixer el preu que paga un turista particular. Les aportacions més importants fan referència als preus del sector hoteler, que és el nucli principal del treball, i es podrien resumir de la manera següent: -Determinar com es determinen els preus en el sector hoteler -Conèixer el grau de competència entre operadors turístics -Disposar d’una evolució temporal i estacional dels preus dels hotels. En aquest sentit, la metodologia i les dades emprades podrien ser un punt de partida per elaborar una sèrie temporal de preus i d’aquesta manera corregir la mancança actual d’un índex de preus hoteler -Identificar els serveis i les característiques dels hotels que no tenen un preu explícit, però que resulten rellevants a l’hora de negociar uns preus superiors -Examinar les estratègies de preus d’alguns operadors turístics estrangers -I, en general, millorar el coneixement sobre els preus hotelers
The aim of this thesis is to analyse hotel prices, which include both the rate the hotel charges and what the tourist pays. More concretely, the thesis aims to understand and explain the charges policy of the hotel sector and uses to this end the concepts, tools and models of economic analysis. The exhaustive examination of tour operators’ brochures is the main method used in this study. Various data bases of hotel charges were also created; the data and tariffs in hotel guides were used; and questionnaires were submitted to hoteliers on the tariffs a private tourist pays. The main contributions referred to the prices in the hotel sector, which is the central nucleus of the study, and can be summarised as follows: -To determine how tariffs are set in the hotel sector. -To find how much competition there is between tour operators. -To examine how hotel charges vary over time and seasonally. The methodology and data employed could be a starting-point for working out a series of charges over time, and so rectifying the current lack of an index of hotel prices. -To identify the services and characteristics of those hotels without an explicit charge, but which are relevant when the question of negotiating higher charges arises. -To examine the price strategies of some foreign tour operators. -And, in general, to extend knowledge of hotel tariffs.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/297412
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Competition in prices
Hotel sector
Hoteles
Competencia en precios
Turisme
Precios
Operadores turísticos
Sector hotelero
Hoteleria
South Costa Brava
Preus
Costa Brava sud
Competència en preus
Sector hoteler
Prices
Operadors turístics
Turismo
Hospitality industry
Tourism operators
Tourism
Hosteleria
Hotels
338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
Title: Anàlisi dels preus al sector hoteler de la Costa Brava Sud
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors