Item


Fugitive green-house gas emissions during biological wastewater treatment: investigating sources and mitigation strategies in laboratory and full-scale systems

The exponential increase of the atmospheric concentration of green-house gases due to humanactivities is responsible for the acceleration of global warming and climate change. Recently,scientific studies have pointed at wastewater treatment systems as relevant sources of fugitivegreen-house gases (GHGs) such as nitrous oxide (N2O) and methane (CH4). Nitric oxide (NO) can alsobe emitted during wastewater treatment, and it is a potent ozone-depleting compound and aprecursor of N2O. Due to the high global warming potential of N2O and CH4, emission of these gases(even at low levels) may be relevant and increase severely the overall carbon footprint of awastewater treatment system.

L’acceleracio en l’escalfament global i el canvi climatic son consequencia de l’incrementexponencial de la concentracio de gasos d’efecte hivernacle en l’atmosfera degut, en part, al’activitat humana. Estudis cientifics publicats recentment apunten a alguns sistemes de tractamentd’aigues residuals com a fonts rellevants de gasos d’efecte hivernacle com l’oxid nitros (N2O) i elmeta (CH4). A mes, l’oxic nitric (NO), un potent destructor de la capa d’ozo a mes de ser un precursordel N2O, tambe pot ser emes durant el tractament d’aigues residuals. Degut a l’alt potenciald’escalfament atmosferic del N2O i el CH4, l’emissio d’aquests gasos (inclus a baixes concentracions)pot ser rellevant, incrementant de forma significativa la petjada ecologica dels sistemes detractament d’aigues residuals.

Universitat de Girona

Manager: Pijuan i Vilalta, Maite
Rodríguez-Roda Layret, Ignasi
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Author: Rodríguez-Caballero, Adrián
Abstract: The exponential increase of the atmospheric concentration of green-house gases due to humanactivities is responsible for the acceleration of global warming and climate change. Recently,scientific studies have pointed at wastewater treatment systems as relevant sources of fugitivegreen-house gases (GHGs) such as nitrous oxide (N2O) and methane (CH4). Nitric oxide (NO) can alsobe emitted during wastewater treatment, and it is a potent ozone-depleting compound and aprecursor of N2O. Due to the high global warming potential of N2O and CH4, emission of these gases(even at low levels) may be relevant and increase severely the overall carbon footprint of awastewater treatment system.
L’acceleracio en l’escalfament global i el canvi climatic son consequencia de l’incrementexponencial de la concentracio de gasos d’efecte hivernacle en l’atmosfera degut, en part, al’activitat humana. Estudis cientifics publicats recentment apunten a alguns sistemes de tractamentd’aigues residuals com a fonts rellevants de gasos d’efecte hivernacle com l’oxid nitros (N2O) i elmeta (CH4). A mes, l’oxic nitric (NO), un potent destructor de la capa d’ozo a mes de ser un precursordel N2O, tambe pot ser emes durant el tractament d’aigues residuals. Degut a l’alt potenciald’escalfament atmosferic del N2O i el CH4, l’emissio d’aquests gasos (inclus a baixes concentracions)pot ser rellevant, incrementant de forma significativa la petjada ecologica dels sistemes detractament d’aigues residuals.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/297552
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Wastewater treatment
Tractament d’aigües residuals
Tratamiento de aguas residuales
Greenhouse gases
Gasos d’efecte hivernacle
Gases de efecto invernadero
628 - Enginyeria sanitària. Aigua. Sanejament. Enginyeria de la il·luminació
Title: Fugitive green-house gas emissions during biological wastewater treatment: investigating sources and mitigation strategies in laboratory and full-scale systems
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors