Item


Anàlisi de l’obra narrativa de Ferrater Mora des de la seva filosofia

In this thesis we offer a philosophical reading of Josep Ferrater Mora’s narrative work, starting from Ferrater Mora’s philosophical thought. Thus, this is an intraferraterian doctoral thesis, which aims at proving that Ferrater Mora’s narrative work literarily reflects some of the key concepts and proposals of his thought: integrationism, the dispositions of being and meaning, some aspects of applied ethics, his philosophical anthropology and the importance of death. Regarding the secondary objectives ––all of which derivate from the main objective–– we aim at: i) proving how the author’s narrative work complements and nuances his philosophical work, for it contains aspects and issues hardly dealt with in his thought ––such as modern literary utopia and utopia in general; ii) seeing how the existence of Ferrater Mora’s narrative work is not an «accident» in his intellectual production, but the complete opposite; iii) making clear that Ferrater Mora’s thought and method are not only useful to analyze his narrative, but they also succeed in analyzing other aspects that are not directly related to Ferrater Mora or his narrative.

Aquesta tesi proposa una lectura filosòfica de l’obra narrativa de Josep Ferrater Mora a partir del pensament (i des del pensament) del propi autor. Es tracta, doncs, d’una tesi doctoral intraferrateriana, l’objectiu principal de la qual és demostrar que l’obra narrativa de Ferrater Mora reflecteix, literàriament, alguns dels conceptes i propostes claus del seu pensament: l’integracionisme, les disposicions ésser i sentit, algunes qüestions d’ètica aplicada, la seva antropologia filosòfica i la importància de la mort. Quant als objectius secundaris del treball, ens en proposem tres, tots ells derivats de l’objectiu principal: i) mostrar com l’obra narrativa de l’autor complementa i matisa la seva obra filosòfica, ja que conté aspectes i qüestions molt poc tractats en el seu pensament, com ara qüestions relacionades amb la utopia literària moderna i amb la utopia en general; ii) veure com l’existència de l’obra narrativa de Ferrater Mora no és un «accident» en el conjunt de la seva producció intel•lectual, ans al contrari; iii) fer evident que el pensament i mètode de Ferrater Mora no només serveixen per analitzar la seva narrativa, sinó que es revelen reeixits a l’hora d’analitzar altres aspectes no relacionats directament ni amb ell ni amb la seva narrativa.

Universitat de Girona

Manager: Terricabras, Josep Maria
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Filosofia
Author: Bardera Poch, Damià
Abstract: In this thesis we offer a philosophical reading of Josep Ferrater Mora’s narrative work, starting from Ferrater Mora’s philosophical thought. Thus, this is an intraferraterian doctoral thesis, which aims at proving that Ferrater Mora’s narrative work literarily reflects some of the key concepts and proposals of his thought: integrationism, the dispositions of being and meaning, some aspects of applied ethics, his philosophical anthropology and the importance of death. Regarding the secondary objectives ––all of which derivate from the main objective–– we aim at: i) proving how the author’s narrative work complements and nuances his philosophical work, for it contains aspects and issues hardly dealt with in his thought ––such as modern literary utopia and utopia in general; ii) seeing how the existence of Ferrater Mora’s narrative work is not an «accident» in his intellectual production, but the complete opposite; iii) making clear that Ferrater Mora’s thought and method are not only useful to analyze his narrative, but they also succeed in analyzing other aspects that are not directly related to Ferrater Mora or his narrative.
Aquesta tesi proposa una lectura filosòfica de l’obra narrativa de Josep Ferrater Mora a partir del pensament (i des del pensament) del propi autor. Es tracta, doncs, d’una tesi doctoral intraferrateriana, l’objectiu principal de la qual és demostrar que l’obra narrativa de Ferrater Mora reflecteix, literàriament, alguns dels conceptes i propostes claus del seu pensament: l’integracionisme, les disposicions ésser i sentit, algunes qüestions d’ètica aplicada, la seva antropologia filosòfica i la importància de la mort. Quant als objectius secundaris del treball, ens en proposem tres, tots ells derivats de l’objectiu principal: i) mostrar com l’obra narrativa de l’autor complementa i matisa la seva obra filosòfica, ja que conté aspectes i qüestions molt poc tractats en el seu pensament, com ara qüestions relacionades amb la utopia literària moderna i amb la utopia en general; ii) veure com l’existència de l’obra narrativa de Ferrater Mora no és un «accident» en el conjunt de la seva producció intel•lectual, ans al contrari; iii) fer evident que el pensament i mètode de Ferrater Mora no només serveixen per analitzar la seva narrativa, sinó que es revelen reeixits a l’hora d’analitzar altres aspectes no relacionats directament ni amb ell ni amb la seva narrativa.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/297609
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Ferrater Mora, Josep
Ètica
Antropologia filosòfica
Philosophical anthropology
Ethics
Sentits i sensasions
Senses and sensations
Sentidos y sensaciones
17 - Ètica. Filosofia pràctica
Title: Anàlisi de l’obra narrativa de Ferrater Mora des de la seva filosofia
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors