Item


Assaig clínic aleatoritzat sobre l’impacte de l’aïllament acústic ambiental i de la musicoteràpia en el confort del pacient amb ventilació mecànica ingressat en una unitat de cures intensiva

Introduction: Patients admitted to the intensive care unit who require mechanical ventilation are surrounded by an ambient noise level ranging from 60 to 90 dB, well above the 40 dB recommended by the World Health Organization (WHO). Methodology: A randomized crossover clinical trial with intubated patients who presented hypnotic levels of Bispectral Index (BIS) ≥50. The primary outcome was the level of comfort regarding the Bispectral Index, the Ramsay scale and the Behavior Pain scale (BPS). Results: 82 were randomized. In both groups, during the music therapy and sound isolation periods, an average decrease of 4.5 points in the BIS score. No residual effects were observed between sound isolation and music therapy. Conclusions: Sound isolation and music therapy slightly improve patient comfort in terms of BIS and do not alter the values of comfort present in the initial period of the study in the BPS and Ramsay scales.

Introducció: Els pacients que ingressen en una unitat de cures intensives i que necessiten ventilació mecànica es troben envoltats per un soroll ambiental que pot anar dels 60 als 90 dB, per sobre dels 40 dB que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Metodologia: Assaig clínic aleatoritzat de seqüència creuada on es van incloure els pacients amb ventilació mecànica, amb un índex biespectral ≥ 50. La variable dependent principal ha sigut el nivell de confort avaluat segons l’índex biespectral, l’escala Ramsay i l’escala Behaviour Pain Scale. Resultats: 82 pacients aleatoritzats. En ambdós grups, durant l’estudi, es va observar una davallada mitjana de 4 a 5 punts de la puntuació BIS. Conclusions: l’aïllament acústic i la musicoteràpia milloren el confort dels pacients en termes de BIS i no alteren els valors de confort de la fase inicial en les escales Ramsay i BPS. Sense efectes residuals entre les dues intervencions.

Universitat de Girona

Manager: Juvinyà Canal, Dolors
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Infermeria
Author: Mateu Capell, Marina
Abstract: Introduction: Patients admitted to the intensive care unit who require mechanical ventilation are surrounded by an ambient noise level ranging from 60 to 90 dB, well above the 40 dB recommended by the World Health Organization (WHO). Methodology: A randomized crossover clinical trial with intubated patients who presented hypnotic levels of Bispectral Index (BIS) ≥50. The primary outcome was the level of comfort regarding the Bispectral Index, the Ramsay scale and the Behavior Pain scale (BPS). Results: 82 were randomized. In both groups, during the music therapy and sound isolation periods, an average decrease of 4.5 points in the BIS score. No residual effects were observed between sound isolation and music therapy. Conclusions: Sound isolation and music therapy slightly improve patient comfort in terms of BIS and do not alter the values of comfort present in the initial period of the study in the BPS and Ramsay scales.
Introducció: Els pacients que ingressen en una unitat de cures intensives i que necessiten ventilació mecànica es troben envoltats per un soroll ambiental que pot anar dels 60 als 90 dB, per sobre dels 40 dB que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Metodologia: Assaig clínic aleatoritzat de seqüència creuada on es van incloure els pacients amb ventilació mecànica, amb un índex biespectral ≥ 50. La variable dependent principal ha sigut el nivell de confort avaluat segons l’índex biespectral, l’escala Ramsay i l’escala Behaviour Pain Scale. Resultats: 82 pacients aleatoritzats. En ambdós grups, durant l’estudi, es va observar una davallada mitjana de 4 a 5 punts de la puntuació BIS. Conclusions: l’aïllament acústic i la musicoteràpia milloren el confort dels pacients en termes de BIS i no alteren els valors de confort de la fase inicial en les escales Ramsay i BPS. Sense efectes residuals entre les dues intervencions.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/297769
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Aïllament acústic
Soundproofing
Aislamiento acústico
Musicoteràpia
Music therapy
Musicoterapia
Unitat de cures intensiva
Intensive care unit
Unidad de cuidados intensivos
Ventilació mecànica
Mechanical ventilation
Ventilación mecánica
Confort dels pacients
Patient comfort
Confort de los pacientes
Infermeria
Nursing
Enfermería
614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d’accidents. Infermeria
Title: Assaig clínic aleatoritzat sobre l’impacte de l’aïllament acústic ambiental i de la musicoteràpia en el confort del pacient amb ventilació mecànica ingressat en una unitat de cures intensiva
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors