Item


Categorització semàntica de les parts del cos en català i en amazic: un estudi comparatiu

La tesi, que té com a marc teòric la semàntica cognitiva, es basa en l’observació que les llengües mostren classificacions diferents de les entitats i esdeveniments del món, i donen valors semàntics diferents als termes que desinen les categories. Aquesta tesi se centra en l’estudi de la categorització i etiquetatge de les parts del cos en català i en amazic (rifeny). Mitjançant la descripció de les semblances i diferències de categorització, s’analitza, des d’un punt del punt de vista de la tipologia lèxica, l’assignació de valors literals i metafòrics o metonímics a les paraules que designen parts del cos. L’objectiu d’aquesta tesi és comprendre els processos cognitius que regeixen la categorització i establir una sèrie de generalitzacions aplicables a diversos camps semàntics. D’altra banda, com que analitza el rifeny parlat a Catalunya, també s’ha tingut en compte de quina manera les L2 poden influir en la categorització de la L 1.

The thesis, which has as its theoretical framework the cognitive semantics, is based on the observation that languages show different ways to classify entities and world events into categories. Moreover, they give different values to each one of the words that label these categories. This thesis focuses on the categorization and labeling study of body parts in Catalan and Berber (Riffian). By describing the categorization’s similarities and differences in both languages, we analyze the literal and metaphorical or metonymic value assigned to words labeling parts of the body from a lexical typology point of view. The objective of this thesis is to understand the cognitive processes that govern the categorization, and to set a series of generalizations applicable to different semantic fields. Besides, in analyzing the Riffian spoken in Catalonia, it has also been taken into account how the L2 can influence the L 1 categorization.

Universitat de Girona

Manager: Gràcia i Solé, Lluïsa
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació
Author: Ferrerós Pagès, Carla
Abstract: La tesi, que té com a marc teòric la semàntica cognitiva, es basa en l’observació que les llengües mostren classificacions diferents de les entitats i esdeveniments del món, i donen valors semàntics diferents als termes que desinen les categories. Aquesta tesi se centra en l’estudi de la categorització i etiquetatge de les parts del cos en català i en amazic (rifeny). Mitjançant la descripció de les semblances i diferències de categorització, s’analitza, des d’un punt del punt de vista de la tipologia lèxica, l’assignació de valors literals i metafòrics o metonímics a les paraules que designen parts del cos. L’objectiu d’aquesta tesi és comprendre els processos cognitius que regeixen la categorització i establir una sèrie de generalitzacions aplicables a diversos camps semàntics. D’altra banda, com que analitza el rifeny parlat a Catalunya, també s’ha tingut en compte de quina manera les L2 poden influir en la categorització de la L 1.
The thesis, which has as its theoretical framework the cognitive semantics, is based on the observation that languages show different ways to classify entities and world events into categories. Moreover, they give different values to each one of the words that label these categories. This thesis focuses on the categorization and labeling study of body parts in Catalan and Berber (Riffian). By describing the categorization’s similarities and differences in both languages, we analyze the literal and metaphorical or metonymic value assigned to words labeling parts of the body from a lexical typology point of view. The objective of this thesis is to understand the cognitive processes that govern the categorization, and to set a series of generalizations applicable to different semantic fields. Besides, in analyzing the Riffian spoken in Catalonia, it has also been taken into account how the L2 can influence the L 1 categorization.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/297814
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Català
Catalán
Catalan
Amazic (Rifeny)
Amazigh (Riffian)
Berber (Riffian)
Bereber (Rifeño)
Semàntica cognitiva
Cognitive semantics
Semántica cognitiva
Categorització (Lingüística)
Categorización (Lingüística)
Categorization (Linguistics)
81 - Lingüística i llengües
Title: Categorització semàntica de les parts del cos en català i en amazic: un estudi comparatiu
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors