Item


Sentidos e significados dos Jogos Olímpicos Rio 2016

Aquesta recerca ha tingut com a objectiu investigar els sentits i significats dels Jocs Olímpics Rio 2016. Per això, s’ha realitzat un estudi de cas amb diferents grups d’anàlisi seleccionats per a la recerca. D’entre els grups seleccionats per a participar de la investigació en destaquen els representants de les associacions de veïns de la ciutat de Rio de Janeiro, turistes nacionals, entitats representatives del sector del turisme, comitè popular per a la Copa 2014 i Olimpíades 2016, confederacions esportives, atleta campió olímpic i gestors públics involucrats amb el procés de preparació de la ciutat per a la realització dels J. O. Rio 2016. Com a resultats, s’ha trobat que existeixen diferents nivells de comprensió de la societat brasilera em general, en relació als sentits i significats dels Jocs Olímpics Rio 2016. En aquest escenari, es va constatar que la major part dels grups d’anàlisi seleccionats per a la recerca identifiquen les relacions existents entre les manifestacions populars vistes al Brasil a partir del juny del 2013 com una possible falta de comprensió de la societat en general respecte als aspectes positius i negatius de la promoció de mega esdeveniments esportius al Brasil. Malgrat tot, s’ha constatat que tot i queexisteixin tota una sèrie d’interrogants en relació a la promoció de megaesdeveniments esportius al Brasil, la societat brasilera en general aprova la realització dels Jocs Olímpics Rio 2016.

The objective of this research was to investigate the senses and meanings of the Rio 2016 Olympic Games. In order to do that a case study with different selected groups was chosen for the research. From the selected groups involved with the city’s preparation processes for the Olympics, representatives of citizen-led committees, domestic tourism, tourism industry representatives, 2014 World Cup and 2016 Olympics citizen-led committees, sports confederations, Olympic champion athlete, and public managers wereprominent. The results show that the Brazilian society has different levels of understanding the senses and meanings of 2016 Olympics. In this scenario the greater part of the analysed groups identified a relation between the 2013 popular protests in Brazil and the possible lack of information from society, about the positives and negatives aspects of promoting sports mega-events in Brazil. Despite everything, the research verifies that even though there is a series of questioning about the promotion of sports mega-events in Brazil, the Brazilian society in general approve the 2016 Olympic Games.

Universitat de Girona

Manager: Mundet i Cerdan, Lluís
Bahl, Miguel
Other contributions: Universitat de Girona. Institut Superior d’Estudis Turístics
Author: Silva, William Cléber Domingues
Abstract: Aquesta recerca ha tingut com a objectiu investigar els sentits i significats dels Jocs Olímpics Rio 2016. Per això, s’ha realitzat un estudi de cas amb diferents grups d’anàlisi seleccionats per a la recerca. D’entre els grups seleccionats per a participar de la investigació en destaquen els representants de les associacions de veïns de la ciutat de Rio de Janeiro, turistes nacionals, entitats representatives del sector del turisme, comitè popular per a la Copa 2014 i Olimpíades 2016, confederacions esportives, atleta campió olímpic i gestors públics involucrats amb el procés de preparació de la ciutat per a la realització dels J. O. Rio 2016. Com a resultats, s’ha trobat que existeixen diferents nivells de comprensió de la societat brasilera em general, en relació als sentits i significats dels Jocs Olímpics Rio 2016. En aquest escenari, es va constatar que la major part dels grups d’anàlisi seleccionats per a la recerca identifiquen les relacions existents entre les manifestacions populars vistes al Brasil a partir del juny del 2013 com una possible falta de comprensió de la societat en general respecte als aspectes positius i negatius de la promoció de mega esdeveniments esportius al Brasil. Malgrat tot, s’ha constatat que tot i queexisteixin tota una sèrie d’interrogants en relació a la promoció de megaesdeveniments esportius al Brasil, la societat brasilera en general aprova la realització dels Jocs Olímpics Rio 2016.
The objective of this research was to investigate the senses and meanings of the Rio 2016 Olympic Games. In order to do that a case study with different selected groups was chosen for the research. From the selected groups involved with the city’s preparation processes for the Olympics, representatives of citizen-led committees, domestic tourism, tourism industry representatives, 2014 World Cup and 2016 Olympics citizen-led committees, sports confederations, Olympic champion athlete, and public managers wereprominent. The results show that the Brazilian society has different levels of understanding the senses and meanings of 2016 Olympics. In this scenario the greater part of the analysed groups identified a relation between the 2013 popular protests in Brazil and the possible lack of information from society, about the positives and negatives aspects of promoting sports mega-events in Brazil. Despite everything, the research verifies that even though there is a series of questioning about the promotion of sports mega-events in Brazil, the Brazilian society in general approve the 2016 Olympic Games.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/297992
Language: por
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Jocs olímpics (2016) Rio
Olympics (2016) Rio
Juegos olímpicos (2016) Rio
Brasil
Brazil
Esdeveniments esportius
Sporting events
Eventos deportivos
Impacte
Impact
Impacto
Xarxes relacionals
Relational networks
Redes relacionales
338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
79 - Diversions. Espectacles. Cinema. Teatre. Dansa. Jocs. Esports
Title: Sentidos e significados dos Jogos Olímpicos Rio 2016
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors