Item


Partial nitritation of landfill leachate in a SBR prior to an anammox reactor : operation and modelling

Els lixiviats d’abocadors urbans són aigües residuals altament contaminades, que es caracteritzen per les elevades concentracions d’amoni i el baix contingut de matèria orgànica biodegradable. El tractament dels lixiviats a través dels processos de nitrificació-desnitrificació convencionals és costós a causa de la seva elevada demanda d’oxigen i la necessitat d’addició d’una font de carboni externa. En els darrers anys, la viabilitat del tractament d’aquest tipus d’afluents per un procés combinat de nitritació parcial-anammox ha estat demostrada. Aquesta tesi es centra en el tractament de lixiviats d’abocador a través d’un procés de nitritació parcial en SBR, com un pas preparatori per a un reactor anammox. Els resultats de l’estudi han demostrat la viabilitat d’aquesta tecnologia per al tractament de lixiviats d’abocador. El treball va evolucionar des d’una escala inicial de laboratori, on el procés va ser testat inicialment, a uns exitosos experiments d’operació a llarg termini a escala pilot. Finalment, la tesi també inclou el desenvolupament, calibració i validació d’un model matemàtic del procés, que té com a objectiu augmentar el coneixement del procés.

Urban landfill leachate are highly contaminated wastewater, usually characterised by high ammonium concentrations and low biodegradable organic matter content. Treating leachate through conventional nitrification-denitrification processes is expensive due to its high oxygen demand and the requirement of a supplementary external carbon source. In recent years, the feasibility of treating such streams with a low C:N ratio by a combined partial nitritation-anammox process has been demonstrated. This thesis deals with the treatment of landfill leachate by a partial nitritation-SBR, as a preparative step for an anammox reactor. The results of the study have demonstrated the feasibility of this technology for the treatment of landfill leachate. The work evolved from initial lab-scale studies, where the process was first tested, to a successful long-term experiment at pilot-scale. In addition, the thesis also includes the development, calibration and validation of a mathematical model of the process, aiming at increasing process knowledge.

Universitat de Girona

Manager: Colprim Galceran, Jesús
Balaguer i Condom, Maria Dolors
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Author: Ganigué Pagès, Ramon
Abstract: Els lixiviats d’abocadors urbans són aigües residuals altament contaminades, que es caracteritzen per les elevades concentracions d’amoni i el baix contingut de matèria orgànica biodegradable. El tractament dels lixiviats a través dels processos de nitrificació-desnitrificació convencionals és costós a causa de la seva elevada demanda d’oxigen i la necessitat d’addició d’una font de carboni externa. En els darrers anys, la viabilitat del tractament d’aquest tipus d’afluents per un procés combinat de nitritació parcial-anammox ha estat demostrada. Aquesta tesi es centra en el tractament de lixiviats d’abocador a través d’un procés de nitritació parcial en SBR, com un pas preparatori per a un reactor anammox. Els resultats de l’estudi han demostrat la viabilitat d’aquesta tecnologia per al tractament de lixiviats d’abocador. El treball va evolucionar des d’una escala inicial de laboratori, on el procés va ser testat inicialment, a uns exitosos experiments d’operació a llarg termini a escala pilot. Finalment, la tesi també inclou el desenvolupament, calibració i validació d’un model matemàtic del procés, que té com a objectiu augmentar el coneixement del procés.
Urban landfill leachate are highly contaminated wastewater, usually characterised by high ammonium concentrations and low biodegradable organic matter content. Treating leachate through conventional nitrification-denitrification processes is expensive due to its high oxygen demand and the requirement of a supplementary external carbon source. In recent years, the feasibility of treating such streams with a low C:N ratio by a combined partial nitritation-anammox process has been demonstrated. This thesis deals with the treatment of landfill leachate by a partial nitritation-SBR, as a preparative step for an anammox reactor. The results of the study have demonstrated the feasibility of this technology for the treatment of landfill leachate. The work evolved from initial lab-scale studies, where the process was first tested, to a successful long-term experiment at pilot-scale. In addition, the thesis also includes the development, calibration and validation of a mathematical model of the process, aiming at increasing process knowledge.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/298079
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Nitritación parcial
Reactor Discontinuo Secuencial (RDS)
Lixiviados de vertedero
Nitritació parcial
Reactor Discontinu Seqüencial (RDS)
Lixiviats d’abocador
Sequencing Batch Reactor (SBR)
AOB
Anammox
Partial nitritation
Landfill leachate
57 - Biologia
Title: Partial nitritation of landfill leachate in a SBR prior to an anammox reactor : operation and modelling
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors