Item


Els programes de diversificació curricular: el cas de les aules obertes. Bones pràctiques i pautes per a la millora

La tesi que es presenta pretén conèixer les característiques principals dels PDCs (modalitat A, aules obertes) dins el marc de l’Estat espanyol i de Catalunya i, encara més en concret, de les comarques gironines, per tal de poder identificar els trets afavoridors de bones pràctiques en aquests programes a partir de l’opinió dels seus protagonistes. Els programes de diversificació curricular (PDCs) són una mesura especifica d’atenció a la diversitat que a l’Estat espanyol té ja quinze anys de trajectòria.Aquesta investigació, des d’un enfocament metodològic qualitatiu, es basa en l’estudi de cas de deu PDCs. Per a la recollida d’informació, s’han dissenyat i elaborat els instruments (fitxa d’enregistrament i entrevistes a alumnat i a professionals). L’estudi acaba amb la identificació d’algunes de les bones pràctiques d’intervenció educativa en els programes de diversificació curricular i amb la definició d’algunes pautes d’intervenció educativa per a la seva millora.

The aim of this thesis is to determine the main characteristics of curricular diversification programmes (CDPs: Mode A, Open Classrooms) in Spain and Catalonia, and more specifically in the Girona region, in order to identify the characteristics which foster best practices in these programmes in the opinion of the people involved in them. CDPs are a specific means of measuring attention to educational diversity and have been running in Spain for fifteen years.A qualitative methodological approach was adopted for this research based on the case study of ten CDPs. For the collection of information, some instruments were designed and developed (a sheet with recordings and interviews with students and professionals). We conclude by identifying some best practices for educational intervention in curricular diversification programmes and defining some educational intervention guidelines for their improvement.

Universitat de Girona

Manager: Vilà, Montserrat (Vilà Suñé)
Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Recerca Educativa
Author: Icart i Tresfí, Marta
Abstract: La tesi que es presenta pretén conèixer les característiques principals dels PDCs (modalitat A, aules obertes) dins el marc de l’Estat espanyol i de Catalunya i, encara més en concret, de les comarques gironines, per tal de poder identificar els trets afavoridors de bones pràctiques en aquests programes a partir de l’opinió dels seus protagonistes. Els programes de diversificació curricular (PDCs) són una mesura especifica d’atenció a la diversitat que a l’Estat espanyol té ja quinze anys de trajectòria.Aquesta investigació, des d’un enfocament metodològic qualitatiu, es basa en l’estudi de cas de deu PDCs. Per a la recollida d’informació, s’han dissenyat i elaborat els instruments (fitxa d’enregistrament i entrevistes a alumnat i a professionals). L’estudi acaba amb la identificació d’algunes de les bones pràctiques d’intervenció educativa en els programes de diversificació curricular i amb la definició d’algunes pautes d’intervenció educativa per a la seva millora.
The aim of this thesis is to determine the main characteristics of curricular diversification programmes (CDPs: Mode A, Open Classrooms) in Spain and Catalonia, and more specifically in the Girona region, in order to identify the characteristics which foster best practices in these programmes in the opinion of the people involved in them. CDPs are a specific means of measuring attention to educational diversity and have been running in Spain for fifteen years.A qualitative methodological approach was adopted for this research based on the case study of ten CDPs. For the collection of information, some instruments were designed and developed (a sheet with recordings and interviews with students and professionals). We conclude by identifying some best practices for educational intervention in curricular diversification programmes and defining some educational intervention guidelines for their improvement.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/298127
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Educació secundària obligatòria
ESO
Educación secundaria obligatoria
Atenció a la diversitat
Educational diversity
Atención a la diversidad
Bones práctiques educatives
Educational best practices
Buenas prácticas educativas
Diversificació curricular
Curricular diversification
Diversificación curricular
Millora educativa
Educational improvement
Mejora educativa
Aules obertes
Open classrooms
Aulas abiertas
371 - Organització i gestió de l’educació i de l’ensenyament
Title: Els programes de diversificació curricular: el cas de les aules obertes. Bones pràctiques i pautes per a la millora
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors