Ítem


Automated methods on magnetic resonance brain imaging in multiple sclerosis

In this thesis, we have focused on the image pre-processing in order to enhance the image information. The main aspects of this enhancement rely on removing any image noise and correcting any intensity bias induced by the scanner. Besides, we also contributed with a new technique based on a multispectral, adaptive, region growing algorithm in order to segment the brain from the rest of the head. We include, as a pre-processing step, the image registration process, in which we proposed a novel pipeline by using information from multiple modalities to improve the results of this process. Furthermore, we have also studied the current techniques for the detection and segmentation of WML, proposing a new method based on a previous proposal. Therefore, we presented a tool able to automatically detect and segment WML of Multiple sclerosis and Lupus patients.

En aquesta tesi ens centrem, per una part, en el pre-processat de la imatge per tal d’eliminar el soroll i corregir les inhomogeneïtats en les intensitats, ambdós errors introduïts per l’escàner. A més hem contribuït també amb una nova tècnica basada en un algoritme de “región growing” per tal de segmentar el cervell de dins de tota la imatge del cap. Incloem com a pre-processat el registre d’imatges, on hem proposat una “pipeline" mitjançant la informació de múltiples modalitats per tal de millorar els resultats d’aquest procés. Per altra banda, hem estudiat també les tècniques actuals de detecció i segmentació de lesions en la matèria blanca, proposant un mètode nou basat en anteriors propostes. Així doncs, presentem una eina automàtica capaç de detectar i segmentar lesions en la matèria blanca de pacients d’Esclerosi Múltiple i Lupus.

Universitat de Girona

Director: Lladó Bardera, Xavier
Oliver i Malagelada, Arnau
Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica
Altres contribucions: Universitat de Girona. Departament d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Autor: Roura Perez, Eloy
Resum: In this thesis, we have focused on the image pre-processing in order to enhance the image information. The main aspects of this enhancement rely on removing any image noise and correcting any intensity bias induced by the scanner. Besides, we also contributed with a new technique based on a multispectral, adaptive, region growing algorithm in order to segment the brain from the rest of the head. We include, as a pre-processing step, the image registration process, in which we proposed a novel pipeline by using information from multiple modalities to improve the results of this process. Furthermore, we have also studied the current techniques for the detection and segmentation of WML, proposing a new method based on a previous proposal. Therefore, we presented a tool able to automatically detect and segment WML of Multiple sclerosis and Lupus patients.
En aquesta tesi ens centrem, per una part, en el pre-processat de la imatge per tal d’eliminar el soroll i corregir les inhomogeneïtats en les intensitats, ambdós errors introduïts per l’escàner. A més hem contribuït també amb una nova tècnica basada en un algoritme de “región growing” per tal de segmentar el cervell de dins de tota la imatge del cap. Incloem com a pre-processat el registre d’imatges, on hem proposat una “pipeline" mitjançant la informació de múltiples modalitats per tal de millorar els resultats d’aquest procés. Per altra banda, hem estudiat també les tècniques actuals de detecció i segmentació de lesions en la matèria blanca, proposant un mètode nou basat en anteriors propostes. Així doncs, presentem una eina automàtica capaç de detectar i segmentar lesions en la matèria blanca de pacients d’Esclerosi Múltiple i Lupus.
Accés al document: http://hdl.handle.net/2072/298155
Llenguatge: eng
Editor: Universitat de Girona
URI Drets: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Matèria: Tesis i dissertacions acadèmiques
Magnetic resonance imaging
Imatges per resonància magnètica
Imágenes por resonancia magnética
Lupus
Multiple sclerosis
Esclerosi múltiple
Esclerosis múltiple
Brain
Cervell
Cerebro
White matter lesions
Lesions en la matèria blanca
Lesiones en la materia blanca
Medical image analysis
Anàlisi d’imatge mèdica
Análisis de imagen médica
Lesion segmentation
Segmentació de lesions
Segmentación de lesiones
004 - Informàtica
616.8 - Neurologia. Neuropatologia. Sistema nerviós
68 - Indústries, oficis i comerç d’articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica
Títol: Automated methods on magnetic resonance brain imaging in multiple sclerosis
Tipus: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repositori: Recercat

Matèries

Autors