Item


Tourist behavior in a cross-border area: the case of Nicosia, Cyprus

Tourists are crossing borders naturally when consuming an area. Therefore, cross-border tourism studies are gaining relevance. A qualitative analysis showed the lack of research on cross-border tourism from the demand side. A quantitative analysis (n=1401) at the cross-border area of Nicosia, Cyprus is proposed to analyze the drivers that lead to behavioral intentions of those international tourists visiting the cross-border area. The model tests the simultaneous relationships between sensation-seeking, perceived crowding, value, satisfaction and behavioral intentions; and it is as well tested with the moderating effect of expectations. This effect has not been included before when studying cross-border areas. Results corroborated the model and the derived implications have been confirmed too.

El turista creua fronteres de forma natural quan consumeix un espai, i és per aquest motiu que el turisme transfronterer és rellevant. Un anàlisi qualitatiu sobre el Turisme transfronterer mostra la manca d’investigacions en aquest camp des de la perspectiva de la demanda.Un anàlisi quantitatiu (n=1401) a la zona transfronterera de Nicòsia, Xipre es proposa per testar simultàniament les relacions entre la cerca de noves sensacions, la percepció de massificació, el valor, la satisfacció i les intencions de retorn i recomanació, dels turistes internacionals que visiten aquesta àrea transfronterera. S’inclouen també en l’anàlisi per testar el model les expectatives dels turistes moderant aquestes relacions, fet que no s’havia inclòs mai abans en els estudis del comportament del consumidor en zones frontereres. Els resultats mostren la validesa d’aquest model i les implicacions que se’n deriven.

Universitat de Girona

Manager: Prats Planagumà, Lluís
Palau i Saumell, Ramon
Forgas Coll, Santiago
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Organització, Gestió empresarial i Disseny de producte
Universitat de Girona. Institut Superior d’Estudis Turístics
Author: Díaz Sauceda, Judit
Abstract: Tourists are crossing borders naturally when consuming an area. Therefore, cross-border tourism studies are gaining relevance. A qualitative analysis showed the lack of research on cross-border tourism from the demand side. A quantitative analysis (n=1401) at the cross-border area of Nicosia, Cyprus is proposed to analyze the drivers that lead to behavioral intentions of those international tourists visiting the cross-border area. The model tests the simultaneous relationships between sensation-seeking, perceived crowding, value, satisfaction and behavioral intentions; and it is as well tested with the moderating effect of expectations. This effect has not been included before when studying cross-border areas. Results corroborated the model and the derived implications have been confirmed too.
El turista creua fronteres de forma natural quan consumeix un espai, i és per aquest motiu que el turisme transfronterer és rellevant. Un anàlisi qualitatiu sobre el Turisme transfronterer mostra la manca d’investigacions en aquest camp des de la perspectiva de la demanda.Un anàlisi quantitatiu (n=1401) a la zona transfronterera de Nicòsia, Xipre es proposa per testar simultàniament les relacions entre la cerca de noves sensacions, la percepció de massificació, el valor, la satisfacció i les intencions de retorn i recomanació, dels turistes internacionals que visiten aquesta àrea transfronterera. S’inclouen també en l’anàlisi per testar el model les expectatives dels turistes moderant aquestes relacions, fet que no s’havia inclòs mai abans en els estudis del comportament del consumidor en zones frontereres. Els resultats mostren la validesa d’aquest model i les implicacions que se’n deriven.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/298223
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Cross-border tourism
Turisme transfronterer
Turismo transfronterizo
Consumer satisfaction
Satisfacció del consumidor
Satisfacción del consumidor
Crowding
Acumulacions de gent
Hacinamiento
Sensation seeking
Cerca de sensacions
Búsqueda de sensaciones
Cyprus
Xipre
Chipre
338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
339 - Comerç. Relacions econòmiques internacionals. Economia mundial. Màrqueting
65 - Gestió i organització. Administració i direcció d’empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses
Title: Tourist behavior in a cross-border area: the case of Nicosia, Cyprus
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors