Item


La proteína C reactiva y la osteocalcina descarboxilada como marcadores de arteriosclerosis preclínica en niños sanos prepuberales

La evidencia científica sugiere que la enfermedad arteriosclerótica tiene su origen enedades tempranas de la vida y su progresión está determinada por la suma de factores deriesgo cardiovascular, como la obesidad o el síndrome metabólico (SM). El grosor de la íntimamedia carotidea (GIMc) es considerado la mejor herramienta diagnóstica para la valoración dela arteriosclerosis en etapas subclínicas.La proteína C reactiva (PCR) es un marcador de inflamación de bajo grado que tiene unpapel en el desarrollo de la arteriosclerosis pudiendo predecir las complicacionescardiovasculares en el adulto. La osteocalcina (OC) es una nueva molécula implicada en lacalcificación vascular. La forma descarboxilada (OCdc) ha sido descrita como un marcador decalcificación carotidea en sujetos hipertensos.

L’evidència científica suggereix que la malaltia arterioscleròtica té el seu origen enedats precoces de la vida i la seva progressió està determinada per l’aparició de factors de risccardiovascular, com l’obesitat o la síndrome metabòlica (SM). El gruix de l’íntima mitjacarotidia (GIMc) és considerat la millor eina diagnòstica per a la valoració de l’arteriosclerosi enetapes subclíniques.La proteïna C reactiva (PCR) és un marcador d’inflamació de baix grau que té un papermolt important en el desenvolupament de l’arteriosclerosi i és capac de predir lescomplicacions cardiovasculars en l’adult. L’osteocalcina (OC) és una molècula implicada en lacalcificació vascular. La forma descarboxilada (OCdc) s’ha descrit com un marcador decalcificació carotidia en pacients hipertensos.

Scientific evidence suggests that atherosclerotic disease has its origin early in life andits progression is determined by the sum of cardiovascular risk factors such as obesity andmetabolic syndrome (MS). The carotid intima media thickness (cIMT) is considered the bestavailable tool to assess arteriosclerosis in subclinical phases.C-reactive protein (CRP) is a low grade inflammatory marker which has a role in thedevelopment of arteriosclerosis and can predict cardiovascular complications in adulthood.Osteocalcin (OC) is a new molecule involved in vascular calcification. The undercarboxylatedform (udOC) has been described as a marker of carotid calcification in hypertensive subjects.

Universitat de Girona

Manager: López Bermejo, Abel
Bassols Casadevall, Judit
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques
Author: Osiniri Kippes, Inés
Abstract: La evidencia científica sugiere que la enfermedad arteriosclerótica tiene su origen enedades tempranas de la vida y su progresión está determinada por la suma de factores deriesgo cardiovascular, como la obesidad o el síndrome metabólico (SM). El grosor de la íntimamedia carotidea (GIMc) es considerado la mejor herramienta diagnóstica para la valoración dela arteriosclerosis en etapas subclínicas.La proteína C reactiva (PCR) es un marcador de inflamación de bajo grado que tiene unpapel en el desarrollo de la arteriosclerosis pudiendo predecir las complicacionescardiovasculares en el adulto. La osteocalcina (OC) es una nueva molécula implicada en lacalcificación vascular. La forma descarboxilada (OCdc) ha sido descrita como un marcador decalcificación carotidea en sujetos hipertensos.
L’evidència científica suggereix que la malaltia arterioscleròtica té el seu origen enedats precoces de la vida i la seva progressió està determinada per l’aparició de factors de risccardiovascular, com l’obesitat o la síndrome metabòlica (SM). El gruix de l’íntima mitjacarotidia (GIMc) és considerat la millor eina diagnòstica per a la valoració de l’arteriosclerosi enetapes subclíniques.La proteïna C reactiva (PCR) és un marcador d’inflamació de baix grau que té un papermolt important en el desenvolupament de l’arteriosclerosi i és capac de predir lescomplicacions cardiovasculars en l’adult. L’osteocalcina (OC) és una molècula implicada en lacalcificació vascular. La forma descarboxilada (OCdc) s’ha descrit com un marcador decalcificació carotidia en pacients hipertensos.
Scientific evidence suggests that atherosclerotic disease has its origin early in life andits progression is determined by the sum of cardiovascular risk factors such as obesity andmetabolic syndrome (MS). The carotid intima media thickness (cIMT) is considered the bestavailable tool to assess arteriosclerosis in subclinical phases.C-reactive protein (CRP) is a low grade inflammatory marker which has a role in thedevelopment of arteriosclerosis and can predict cardiovascular complications in adulthood.Osteocalcin (OC) is a new molecule involved in vascular calcification. The undercarboxylatedform (udOC) has been described as a marker of carotid calcification in hypertensive subjects.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/298225
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Arteriosclerosis
Osteocalcina
Osteocalcin
Proteína C reactiva
Proteïna C reactiva
C-reactive protein
Infants
Niños
Children
616.1 - Patologia del sistema circulatori, dels vasos sanguinis. Trastorns cardiovasculars
Title: La proteína C reactiva y la osteocalcina descarboxilada como marcadores de arteriosclerosis preclínica en niños sanos prepuberales
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors