Item


Coneixements de les dones amb una gestació multifetal: projecte de recerca

La incidència d’embarassos múltiples (EM) ha viscut un increment exponencial. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), a Catalunya, s’ha triplicat el número d’EM durant els darrers 20 anys. Aquest increment, s’ha esdevingut sobretot per dues causes principals: la utilització de les tècniques de reproducció assistida (TRA) i la major edat materna. Els EM estan associats a diverses complicacions o patologies tant per la mare com pels nounats: preeclàmpsia, depressió post-part, part prematur, nadons amb baix pes gestacional, etc. A més a més, aquestes famílies són més vulnerables a patir problemàtica social i/o econòmica. Diferents autors coincideixen en que el recolzament tant familiar com professional és un factor essencial en tots els embarassos. El paper de la infermera/llevadora en aquests casos és imprescindible. Ella és la responsable de donar tota la informació a la dona, de resoldre els seus dubtes i recolzar-la en tot moment. L’objectiu principal d’aquest estudi és identificar els coneixements que tenen les mares embarassades d’un EM sobre tots aquells temes relacionats amb el seu estat. Així com el recolzament i els sentiments que tenen. Es tractarà d’un estudi de disseny descriptiu transversal. El tipus de mostreig serà no probabilístic consecutiu. La instrumentació es farà mitjançant un qüestionari d’auto administració, basat amb preguntes d’escales validades i amb preguntes d’elaboració pròpia. La població d’estudi seran totes aquelles dones embarassades d’un EM que pertanyin a una de les 8 ABS del Gironès (Girona 1, Girona 2, Girona 3, Girona 4, Salt, Sarrià de Ter, Celrà i Cassà de la Selva). S’utilitzaran els estadístics adients per a l’anàlisi en funció de la categoria de les variables de les dades quantitatives o qualitatives obtingudes del qüestionari. Totes les dades seran analitzades amb l’ajuda del programa Statistical Package for the Social Science (SPSS)

The incidence of multiple pregnancies (MP) has undergone an exponential increase. According to the Statistical Institute of Catalonia (IDESCAT), in Catalonia has tripled the number of MP over the past 20 years. This increase has occurred mainly for two main reasons: the use of assisted reproduction techniques (ART) and the increased maternal age. The MP are associated with different diseases or complications for both the mother and new-borns by: preeclampsia, postpartum depression, premature birth, infants with low gestational weight... Moreover, these families are more vulnerable to social and/or economic problems. Different authors agree that both family and professional support is an essential factor in all pregnancies. The role of the nurse/midwife in these cases is essential. She is responsible for all information given to women to solve their doubts and support it at all times. This study aims to identify the knowledge of the pregnant women with a MP about all matters related to their status. As well as the support and the feelings they have. This will be a descriptive and transversal study. The sample will be probabilistic consecutive. The instrumentation will be based on a self-administration questionnaire, with questions of validated scales and questions of own elaboration. The study population will be all those pregnant women with a MP belonging to one of the eight ABS (Girona 1 Girona 2, 3 Girona, Girona 4, Salt Sarria de Ter, Celrà and Cassa de la Selva). The appropriate statistical analysis will be used according to the category of the data variables quantitative or qualitative which we will have obtained in the questionnaires. All data will be analysed with the help of the program Statistical Package for the Social Science (SPSS)

Manager: Rascón Hernán, Carolina
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Pons Orfila, Júlia
Abstract: La incidència d’embarassos múltiples (EM) ha viscut un increment exponencial. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), a Catalunya, s’ha triplicat el número d’EM durant els darrers 20 anys. Aquest increment, s’ha esdevingut sobretot per dues causes principals: la utilització de les tècniques de reproducció assistida (TRA) i la major edat materna. Els EM estan associats a diverses complicacions o patologies tant per la mare com pels nounats: preeclàmpsia, depressió post-part, part prematur, nadons amb baix pes gestacional, etc. A més a més, aquestes famílies són més vulnerables a patir problemàtica social i/o econòmica. Diferents autors coincideixen en que el recolzament tant familiar com professional és un factor essencial en tots els embarassos. El paper de la infermera/llevadora en aquests casos és imprescindible. Ella és la responsable de donar tota la informació a la dona, de resoldre els seus dubtes i recolzar-la en tot moment. L’objectiu principal d’aquest estudi és identificar els coneixements que tenen les mares embarassades d’un EM sobre tots aquells temes relacionats amb el seu estat. Així com el recolzament i els sentiments que tenen. Es tractarà d’un estudi de disseny descriptiu transversal. El tipus de mostreig serà no probabilístic consecutiu. La instrumentació es farà mitjançant un qüestionari d’auto administració, basat amb preguntes d’escales validades i amb preguntes d’elaboració pròpia. La població d’estudi seran totes aquelles dones embarassades d’un EM que pertanyin a una de les 8 ABS del Gironès (Girona 1, Girona 2, Girona 3, Girona 4, Salt, Sarrià de Ter, Celrà i Cassà de la Selva). S’utilitzaran els estadístics adients per a l’anàlisi en funció de la categoria de les variables de les dades quantitatives o qualitatives obtingudes del qüestionari. Totes les dades seran analitzades amb l’ajuda del programa Statistical Package for the Social Science (SPSS)
The incidence of multiple pregnancies (MP) has undergone an exponential increase. According to the Statistical Institute of Catalonia (IDESCAT), in Catalonia has tripled the number of MP over the past 20 years. This increase has occurred mainly for two main reasons: the use of assisted reproduction techniques (ART) and the increased maternal age. The MP are associated with different diseases or complications for both the mother and new-borns by: preeclampsia, postpartum depression, premature birth, infants with low gestational weight... Moreover, these families are more vulnerable to social and/or economic problems. Different authors agree that both family and professional support is an essential factor in all pregnancies. The role of the nurse/midwife in these cases is essential. She is responsible for all information given to women to solve their doubts and support it at all times. This study aims to identify the knowledge of the pregnant women with a MP about all matters related to their status. As well as the support and the feelings they have. This will be a descriptive and transversal study. The sample will be probabilistic consecutive. The instrumentation will be based on a self-administration questionnaire, with questions of validated scales and questions of own elaboration. The study population will be all those pregnant women with a MP belonging to one of the eight ABS (Girona 1 Girona 2, 3 Girona, Girona 4, Salt Sarria de Ter, Celrà and Cassa de la Selva). The appropriate statistical analysis will be used according to the category of the data variables quantitative or qualitative which we will have obtained in the questionnaires. All data will be analysed with the help of the program Statistical Package for the Social Science (SPSS)
Document access: http://hdl.handle.net/2072/298504
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Embarassades
Pregnant women
Embaràs múltiple
Multiple pregnancy
Cura prenatal
Prenatal care
Title: Coneixements de les dones amb una gestació multifetal: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors