Item


Els professionals d’infermeria: Hi som per tu. Ens veus? (el curtmetratge)

Marc teòric: La infermeria és una professió que compta amb una imatge social confusa i lligada a molts estereotips. Aquesta errònia imatge té un gran impacte sobre els seus professionals, l’atenció i els serveis que aquest procuren als usuaris i per tant, en definitiva, sobre els Sistemes Sanitaris, un problema important que cal frenar a partir de l’actuació vers els estereotips i la invisibilitat. Els medis de comunicació, sobretot el cinematogràfic, han estat peces clau per a l’evolució, difusió i manteniment d’aquesta situació, i per tant es defensa que també poden ser-ho pel seu enderrocament. Idea a partir de la qual sorgeix l’objectiu del treball. Objectiu: Elaborar un document audiovisual de difusió de la professió infermera. Metodologia: Per dur a terme aquest projecte, durant el curs 2015-2016, es van redactar 11 guions de promoció de la professió infermera, extrets de l’experiència de l’autora i del feedback amb professors i professionals del món sanitari. Les característiques més significatives de tals guions van ser: l’ús del llenguatge no verbal, els silencis i petites aportacions sonores i la contraposició de situacions. La raó de la presentació dels curtmetratges era aconseguir que aquests fossin inclusius i lliures de suggestions verbals; però tot i així, vàlids per permetre que el l’espectador arribés a visualitzar l’important paper de l’infermer exempt d’estereotips. Resultats: Es van obtenir van ser la filmació de 4 dels 11 guions redactats, en qualitat de mostra del que podria esdevenir el projecte plantejat al treball. Una producció que es va recollir sota l’eslògan «Hi som per tu. Ens veus?». Conclusió: Es conclou que els resultats del treball podrien ser aplicables a moltes localitzacions, degut a l’absència de criteris d’exclusió, barreres d’alfabetització, etc., i s’enumeren alguns dels llocs on la seva retransmissió podria gaudir de major transcendència. Per altra banda, també es destaca que els resultats únicament són curtmetratges pilot millorables, degut a les limitacions. La superació d’aquestes limitacions per aconseguir uns resultats definitius, passa a ser el nou objectiu de l’autora; tot i l’existència d’altres futures línies de treball

Theoretical framework: Nursing is a profession with an image attached to many confusing social stereotypes. This erroneous image has a big impact on the nursing professionals and on the services they offer to patients; which it means that it affects the health system. This is a major problem which must be stopped by acting towards the stereotypes and invisibility that the nursing personnel suffers. The media, especially cinematography, has been and important factor for the development, dissemination and maintenance of this situation, and therefore argues that it can also be for its demolition. Idea from which emerges the aim of this work. Objective: To develop an audiovisual document to disseminate the nursing profession. Methodology: To carry out this project, during the 2015-2016 academic year, 11 scripts were written to promote the nursing profession; which were drawn from the author’s experience as well as from feedback from teachers and health professionals. The most significant features of such scripts were: the use of non-verbal language, silences and small sounds and the contrast of situations. The short films have been shot in this manner in order for them to be void of verbal content and thus to allow the audience to observe the role of a nurse in a context free of stereotypes. Results: The outcome is a shoot of 4 scripts out of 11 scripts as an example of what could become the work proposed. The production of these shots comes under the name "We are there for you. Do you see us? ". Conclusion: The results of the study could be applicable to different contexts due to the absence of any exclusion criteria. However, there are some contexts where the transmission of the shots could have a greater impact, as it has been detailed on the work. Finally, it is also stressed that the results obtained are a few short pilots due to time limitations. Overcoming these constrains in order to achieve definitive results is the new target of the author, altogether with other future studies

Manager: Fuentes Pumarola, Concepció
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Quirant Arellano, Noelia
Abstract: Marc teòric: La infermeria és una professió que compta amb una imatge social confusa i lligada a molts estereotips. Aquesta errònia imatge té un gran impacte sobre els seus professionals, l’atenció i els serveis que aquest procuren als usuaris i per tant, en definitiva, sobre els Sistemes Sanitaris, un problema important que cal frenar a partir de l’actuació vers els estereotips i la invisibilitat. Els medis de comunicació, sobretot el cinematogràfic, han estat peces clau per a l’evolució, difusió i manteniment d’aquesta situació, i per tant es defensa que també poden ser-ho pel seu enderrocament. Idea a partir de la qual sorgeix l’objectiu del treball. Objectiu: Elaborar un document audiovisual de difusió de la professió infermera. Metodologia: Per dur a terme aquest projecte, durant el curs 2015-2016, es van redactar 11 guions de promoció de la professió infermera, extrets de l’experiència de l’autora i del feedback amb professors i professionals del món sanitari. Les característiques més significatives de tals guions van ser: l’ús del llenguatge no verbal, els silencis i petites aportacions sonores i la contraposició de situacions. La raó de la presentació dels curtmetratges era aconseguir que aquests fossin inclusius i lliures de suggestions verbals; però tot i així, vàlids per permetre que el l’espectador arribés a visualitzar l’important paper de l’infermer exempt d’estereotips. Resultats: Es van obtenir van ser la filmació de 4 dels 11 guions redactats, en qualitat de mostra del que podria esdevenir el projecte plantejat al treball. Una producció que es va recollir sota l’eslògan «Hi som per tu. Ens veus?». Conclusió: Es conclou que els resultats del treball podrien ser aplicables a moltes localitzacions, degut a l’absència de criteris d’exclusió, barreres d’alfabetització, etc., i s’enumeren alguns dels llocs on la seva retransmissió podria gaudir de major transcendència. Per altra banda, també es destaca que els resultats únicament són curtmetratges pilot millorables, degut a les limitacions. La superació d’aquestes limitacions per aconseguir uns resultats definitius, passa a ser el nou objectiu de l’autora; tot i l’existència d’altres futures línies de treball
Theoretical framework: Nursing is a profession with an image attached to many confusing social stereotypes. This erroneous image has a big impact on the nursing professionals and on the services they offer to patients; which it means that it affects the health system. This is a major problem which must be stopped by acting towards the stereotypes and invisibility that the nursing personnel suffers. The media, especially cinematography, has been and important factor for the development, dissemination and maintenance of this situation, and therefore argues that it can also be for its demolition. Idea from which emerges the aim of this work. Objective: To develop an audiovisual document to disseminate the nursing profession. Methodology: To carry out this project, during the 2015-2016 academic year, 11 scripts were written to promote the nursing profession; which were drawn from the author’s experience as well as from feedback from teachers and health professionals. The most significant features of such scripts were: the use of non-verbal language, silences and small sounds and the contrast of situations. The short films have been shot in this manner in order for them to be void of verbal content and thus to allow the audience to observe the role of a nurse in a context free of stereotypes. Results: The outcome is a shoot of 4 scripts out of 11 scripts as an example of what could become the work proposed. The production of these shots comes under the name "We are there for you. Do you see us? ". Conclusion: The results of the study could be applicable to different contexts due to the absence of any exclusion criteria. However, there are some contexts where the transmission of the shots could have a greater impact, as it has been detailed on the work. Finally, it is also stressed that the results obtained are a few short pilots due to time limitations. Overcoming these constrains in order to achieve definitive results is the new target of the author, altogether with other future studies
Document access: http://hdl.handle.net/2072/298511
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Infermeria en la cinematografia
Nursing in motion pictures
Comunicació en infermeria
Communication in nursing
Infermeria -- Pràctica professional
Nursing -- Practice
Curtmetratges
Short films
Title: Els professionals d’infermeria: Hi som per tu. Ens veus? (el curtmetratge)
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors