Item


Innovation, entrepreneurship and outsourcing: essays on the use of knowledge in business environments

Innovació, emprenedoria i subcontractació són els pilars temàtics de la present tesi doctoral. L’ús del coneixement per part de les empreses representa l’element comú d’aquestes temàtiques. Les evidències empíriques provenen principalment del món empresarial, però es complementen amb les del món acadèmic com a principal proveïdor de coneixement a la societat actual, la finalitat de la qual és crear riquesa i benestar socioeconòmic. L’objectiu principal d’aquesta tesi doctoral és contribuir a les diferents àrees de recerca. La primera, gestió de la innovació, més concretament innovació organitzativa, reflexionant sobre la seva importància i monitorització a través d’enquestes. Tot seguit, un exemple d’innovació organitzativa -treball en equip- s’analitza en profunditat, així com també els seus determinants. La segona, analitza el procés de transició d’una universitat tradicional cap a una universitat emprenedora, començant per la fase de disseny fins a l’actualitat contemplant la seva funcionalitat i eficiència en el marc de les institucions públiques de recerca d’Europa. I la tercera, descriu les barreres que les empreses han de fer front a l’hora de cooperar, en general, i amb universitats, en particular. La mateixa mostra d’empreses gasela també serveix per analitzar la decisió de fer-o-comprar. El resum d’aquests resultats, les conclusions, així com les futures línies de recerca finalitzen el treball.

Innovation, entrepreneurship and outsourcing represent the backbone of the present dissertation. The use of knowledge in business environments symbolizes the overlapping area of these concepts. Empirical evidences come mainly from business world, but they are complemented with academia as one of the main scientific knowledge provider in current society whose final objective is wealth creation and socioeconomic welfare. The main objective of the present work is contributing to different areas of research. First, innovation management in terms of organizational innovation, contemplating its importance and challenges for its measurement on large scale surveys. Then, a particular example of organizational concept - teamwork - in production is analyzed and the matter of its determinants is tackled. Second, the entrepreneurial transformation of a non-elite university is followed up, since its beginnings including the design phase up to present contemplating its functionality and efficiency, compared to other European public research institutions. Third, the difficulties and barriers in terms of R&D outsourcing, in general, and with universities, in particular are analyzed on a sample of gazelle companies, as well as their decision to make-or-buy. Finally, a summary of the results, conclusions and particular implications end this work.

Universitat de Girona

Manager: Arbussà i Reixach, Anna
Valls Pasola, Jaume
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte
Author: Bikfalvi, Andrea
Abstract: Innovació, emprenedoria i subcontractació són els pilars temàtics de la present tesi doctoral. L’ús del coneixement per part de les empreses representa l’element comú d’aquestes temàtiques. Les evidències empíriques provenen principalment del món empresarial, però es complementen amb les del món acadèmic com a principal proveïdor de coneixement a la societat actual, la finalitat de la qual és crear riquesa i benestar socioeconòmic. L’objectiu principal d’aquesta tesi doctoral és contribuir a les diferents àrees de recerca. La primera, gestió de la innovació, més concretament innovació organitzativa, reflexionant sobre la seva importància i monitorització a través d’enquestes. Tot seguit, un exemple d’innovació organitzativa -treball en equip- s’analitza en profunditat, així com també els seus determinants. La segona, analitza el procés de transició d’una universitat tradicional cap a una universitat emprenedora, començant per la fase de disseny fins a l’actualitat contemplant la seva funcionalitat i eficiència en el marc de les institucions públiques de recerca d’Europa. I la tercera, descriu les barreres que les empreses han de fer front a l’hora de cooperar, en general, i amb universitats, en particular. La mateixa mostra d’empreses gasela també serveix per analitzar la decisió de fer-o-comprar. El resum d’aquests resultats, les conclusions, així com les futures línies de recerca finalitzen el treball.
Innovation, entrepreneurship and outsourcing represent the backbone of the present dissertation. The use of knowledge in business environments symbolizes the overlapping area of these concepts. Empirical evidences come mainly from business world, but they are complemented with academia as one of the main scientific knowledge provider in current society whose final objective is wealth creation and socioeconomic welfare. The main objective of the present work is contributing to different areas of research. First, innovation management in terms of organizational innovation, contemplating its importance and challenges for its measurement on large scale surveys. Then, a particular example of organizational concept - teamwork - in production is analyzed and the matter of its determinants is tackled. Second, the entrepreneurial transformation of a non-elite university is followed up, since its beginnings including the design phase up to present contemplating its functionality and efficiency, compared to other European public research institutions. Third, the difficulties and barriers in terms of R&D outsourcing, in general, and with universities, in particular are analyzed on a sample of gazelle companies, as well as their decision to make-or-buy. Finally, a summary of the results, conclusions and particular implications end this work.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/298512
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Gazelle companies
Empresas gacela
Empreses gasela
Subcontratación
Subcontractació
Outsourcing
Universidad emprendedora
Entrepreneurial university
Universitat emprenedora
Innovación organizativa
Organizational innovation
Innovació organitzativa
Coneixement
Conocimiento
Knowledge
378 - Ensenyament superior. Universitats
65 - Gestió i organització. Administració i direcció d’empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses
Title: Innovation, entrepreneurship and outsourcing: essays on the use of knowledge in business environments
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors